Raadsbijdrage 16 februari 2016 "Participatieverordening sociaal domein 2016"

sociaal domein participatiewoensdag 17 februari 2016 16:02

De ChristenUnie hecht grote waarde aan de adviezen van zowel het maatschappelijk burgerplatform als het platform voor de minima. Gevraagd en ongevraagd brengen zij advies uit over de onderwerpen die de platforms betreffen. We zijn het eens met de keuze van het college om deze adviezen in eerste instantie te richten aan het college. Immers, zij zijn als dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in Ridderkerk.

Uiteraard willen wij als raad ook graag weten welke adviezen er worden gegeven door de platforms, maar nog interessanter is het of de adviezen ook worden opgevolgd, of de reden waarom er negatief wordt gereageerd op adviezen. Hoe zorgen we dat we als raad een integraal beeld krijgen van zowel voorstel, advies als reactie? Dat zou er wat ons betreft voor pleiten om de adviezen via het college naar de raad te sturen.

De vraag is wat ons betreft dus op  welke manier zowel de Raad, college  als ook beide platforms het meeste gediend zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van de adviezen van de platforms? De voorliggende amendementen neigen een andere kant op te gaan. We horen graag de reactie  van de wethouder, wij zullen op basis daarvan kiezen voor het meest optimale.

Robert Kooijman

« Terug

Reacties op 'Raadsbijdrage 16 februari 2016 "Participatieverordening sociaal domein 2016"'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.