Voorlopig geen eigen bijdrage jeugdhulp

ouderbijdrage_jeugdhulpmaandag 30 maart 2015 23:00

In de raadsvergadering van 26 maart jl. heeft de ChristenUnie een motie ingediend om voorlopig de ouderbijdrage in de jeugd-ggz niet te innen nu staatssecretaris Van Rijn onderzoek doet naar de gevolgen van deze bijdrage. Een meerderheid van de gemeenteraad schaarde zicht achter deze motie, en heeft het college nu opdracht gegeven te wachten met innen zolang dit onderzoek nog loopt. De motie werd mede ingediend door de PvdA, Leefbaar Ridderkerk en Partij 18Plus, en kreeg daarnaast nog steun van D66/GroenLinks en EvR.

Fractievoorzitter Robert Kooijman: "De ouderbijdrage in de jeugd-ggz kan oplopen tot 1500 euro per jaar. De eerste signalen wijzen erop dat dit een drempel is voor ouders om hulp te vragen. Het gaat om kwetsbare kinderen die zorg nodig hebben. Het kan niet zo zijn dat deze kinderen de noodzakelijke zorg niet krijgen vanwege een financiële drempel. Wij willen daarom dat het college de ouderbijdrage niet int zolang het onderzoek loopt."

De ChristenUnie heeft begin dit jaar in de Tweede Kamer gepleit voor uitstel van invoering van de ouderbijdrage. De staatssecretaris wilde dit ehter niet. Wel heeft de staatssecretaris toegezegd dat wanneer uit onderzoek blijkt dat de ouderbijdrage drempels opwerpt daar consequenties aan zullen worden verbonden.

Door de nieuwe jeugdwet, die 1 januari is ingegaan, wordt nu ook een ouderbijdrage gevraagd als kinderen psychiatrische zorg krijgen en een dagbehandeling ontvangen of niet meer thuis wonen. De bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de dagelijkse kosten van levensonderhoud. Het is aan gemeenten om de ouderbijdrage te innen. De jeugdwet geeft gemeenten de mogelijkheid om af te zien van het innen van de ouderbijdrage.

« Terug

Reacties op 'Voorlopig geen eigen bijdrage jeugdhulp'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.