Raadsbijdrage 22 januari 2015 "Toekomstvisie detailhandel Ridderkerk"

Ridderhofvrijdag 23 januari 2015 21:27

Een bloeiende detailhandel, geen of bijna geen leegstand in onze winkelgebieden, een levensvatbare en toekomstbestendige detailhandel, dat is toch wat wij allemaal willen.

Helder in de visie is het behoud en de versterking van de ruimtelijke hoofdwinkelstructuur. Een duidelijke en logische keuze. De winkelgebieden zullen, zo is de verwachting, met deze keuze aantrekkelijker worden voor ondernemers en consument.

Voor de overige winkelgebieden buiten de hoofdstructuur veranderd er niet zoveel. Plannen maken mag, mits de plannen niet schadelijk zijn voor de hoofdstructuur. Uitbreiding buiten de hoofdstructuur lijkt niet voor de hand liggend.

Om de positie van de detailhandel nog meer te verbeteren wordt sterk aanbevolen in te zetten op samenwerking van alle betrokken partijen. Gezien de opmerkingen tijdens de bijeenkomst met de detailhandel is dit ook hard nodig. Samenwerking lijkt niet eenvoudig. Voor de uitvoering van de visie is samenwerking echter wel noodzakelijk.

De constructieve medewerking van betrokken partijen, waaronder ongeveer 40 winkeliers, in het participatie traject geeft hoop. Tenminste een groep ondernemers ziet de noodzaak van een toekomstvisie en een goede  samenwerking. Laten we hopen dat ze door hun inzet en enthousiasme andere aanzetten om ook mee te doen en dat er meer samenwerking tot stand komt.

Het middel om de visie inhoud te geven, concreet te maken en om samenwerking te bevorderen is om een heldere overleg- en samenwerkingsstructuur op te zetten, waar de gemeente een actieve rol moet innemen. Maar met welk instrument willen we deze samenwerking vorm gaan geven, is hierin al een keuze gemaakt? Zet het college in op een bedrijven investering zone(BIZ) of kiezen we voor een andere aanpak? Kan de wethouder hier al iets over zeggen? En we zijn benieuwd wat de wethouder van de motie van het CDA vindt.

De toekomstvisie bevat alvast voldoende onderwerpen voor de uitvoeringsagenda. Zo weten we door het gehouden passanten onderzoek dat horeca, en een aantal specifieke winkels worden gemist. Een goed advies aan de partijen die daar over gaan. Ook de verschillen in winkelopeningstijden is een onderwerp waar denk ik een oplossing voor te vinden is en moet gevonden worden. Maar aan het mogelijk maken van een zondagsopenstelling zal de ChristenUnie nooit meewerken.

Als de overleg- en samenwerkingsstructuur staat en alle betrokken partijen elkaar gevonden hebben, kunnen er belangrijke besluiten genomen worden en zal de detailhandel toekomstbestendig worden. Graag worden we van de acties en de voortgang op de hoogte gehouden.

De enige vraag die wat ons betreft boven deze visie blijft hangen is: wie zit er nu op wie te wachten? Wie is aan zet? Hulp zal er genoeg zijn gezien de  vele groene kaarten tijdens de laatste bijeenkomst met de detailhandel. Dit enthousiasme moet ons als gemeente en college aansporen om actief aan de slag te gaan, en samen met de betrokken partijen te zorgen voor een  concrete uitvoeringsagenda, de agenda voor de toekomst van de detailhandel in Ridderkerk.

« Terug