Bestuur

Het bestuur van onze kiesvereniging bestaat uit:

 
 
Leo van der Welle, voorzitter
Telefoon: 0180 410234
  
  
Erica Houtman, secretaresse
Telefoon: 0180 464842
Otto Louter
  
  
Otto Louter, penningmeester
Telefoon: 0180 415365 
  
  
Raymond Schrik
Telefoon: 0180 434955
  
  
Mariëtte Zegveld
Telefoon: 0180 

Heeft u aandachtspunten voor het bestuur? Meld het aan het bestuur

ChristenUnie Ridderkerk

De ChristenUnie Ridderkerk bestaat uit de vereniging en de fractie. De vereniging en de fractie zijn beide bezig met het bevorderen van christelijke politiek, maar hebben verschillende taken.

Vereniging

De vereniging is er om de doelstellingen van de (landelijke) ChristenUnie te bevorderen en te realiseren in de gemeente Ridderkerk. De vereniging doet dit door:

  1. het instandhouden van de vereniging (voldoende betrokken leden);
  2. het houden van ledenvergaderingen en openbare vergaderingen;
  3. deelname aan gemeenteraadsverkiezingen;
  4. contact onderhouden met fractie en leden.

Fractie

De fractie heeft tot taak een bijdrage te leveren aan een goed bestuur van de gemeente op basis van Gods Woord. De fractie richt zich naar het vastgestelde kernprogramma van de (landelijke) ChristenUnie en het hierop gebaseerde plaatselijke verkiezingsprogramma. Zij onderhoudt contact met de samenleving en de eigen achterban. (zie verder op deze website bij fractie)

Samenhang

De samenhang is dat de vereniging het verkiezingsprogramma schrijft en vaststelt, kandidaten selecteert en de volgorde van de kandidaten op de kandidatenlijst vaststelt. Het definitief vaststellen van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst gebeurt tijdens een algemene ledenvergadering. Het bestuur en/of leden van de vereniging begeleiden en ondersteunen de fractie met behoud van het zelfstandig oordeel van de fractie. De fractievoorzitter is adviseur van het verenigingsbestuur.

Leden

De leden zijn dus lid van de vereniging en kunnen, indien zij dat willen, door een meer of minder actieve deelname op verschillende manieren invloed uitoefenen in de plaatselijke politiek. Dat kan als lid of ad-hoc lid van de steunfractie (zie bij taken steunfractie). Een ad-hoc lid wordt alleen door de fractie ingeschakeld, wanneer het een onderwerp betreft waarvan het lid specifieke deskundigheid bezit. Het kan ook zijn dat het lid het voldoende vindt, wanneer hij éénmaal in de vier jaar kan meestemmen over verkiezingsprogramma en kandidatenlijst.
Ook leden die over weinig tijd beschikken, kunnen hun bijdrage leveren door lid te worden en jaarlijks hun contributie te betalen.
Juist vanwege deze grote verschillen van inzetmogelijkheden is het in het belang van de vereniging, dat het ledental wordt vergroot. Wanneer u de christelijke politiek van de ChristenUnie een warm hart toedraagt, meldt u dan aan als lid. Zie hiervoor op deze website het snelmenu ‘lid worden’.