Fractiebijdragen

Algemene beschouwingen 2016

Raadszaalzaterdag 05 november 2016 16:00 Op 3 november werd in de gemeenteraad de begroting over 2017 besproken. De fractie van de ChristenUnie kwam op deze dag met een drietal moties, en één amendement. De begrotingsraad begon met een 1e termijn van vijf minuten, waarin een aantal highlights konden worden aangegeven. lees verder

Raadsbijdrage 21 april 2016 "Minimabeleid"

minimazaterdag 21 mei 2016 21:00 Voorzitter, Na lang wachten, en een aantal malen uitstel, ligt er nu een nota minimabeleid voor ons. Zoals u weet heeft de ChristenUnie een aantal malen uitdrukkelijk gevraagd om dit beleid, ... lees verder

Raadsbijdrage 14 april 2016 "Integraal Accommodatie Plan"

sporthalvrijdag 15 april 2016 15:00 De ChristenUnie heeft zich al geruime tijd sterk gemaakt voor een integrale visie op alle sportaccommodaties in Ridderkerk. Dat er nu een Integraal accommodatieplan voor ons ligt waarin niet alleen de sportaccommodaties maar ook het overig maatschappelijk vastgoed is betrokken, maakt deze visie alleen maar meer integraal, en daar zijn we zeer content mee. Er is hier veel werk verzet, complimenten aan de betrokken ambtenaren en collegeleden voor dit plan! lees verder

Raadsbijdrage 16 februari 2016 "Motie VN verdrag inzake rechten van mensen met een handicap"

VN verdrag gehandicaptenwoensdag 17 februari 2016 16:10 Op 21 januari jongstleden was het feest. Een feest van inclusie, omdat de Tweede Kamer op die dag eindelijk instemde met de ratificatie van het VN-gehandicaptenverdrag. lees verder

Raadsbijdrage 16 februari 2016 "Participatieverordening sociaal domein 2016"

sociaal domein participatiewoensdag 17 februari 2016 16:02 De ChristenUnie hecht grote waarde aan de adviezen van zowel het maatschappelijk burgerplatform als het platform voor de minima. Gevraagd en ongevraagd brengen zij advies uit over de onderwerpen die de platforms betreffen. We zijn het eens met de keuze van het college om deze adviezen in eerste instantie te richten aan het college. Immers, zij zijn als dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in Ridderkerk. lees verder

Raadsbijdrage 15 oktober 2015 "Komst AZC Rotterdam Beverwaard"

vluchtelingenzaterdag 24 oktober 2015 10:36 Voorzitter, De fractie van de ChristenUnie wil, na wat eerder vanavond is gezegd, op dit moment het volgende kwijt ten aanzien van de komst van het AZC in Rotterdam: Wij zien op dit moment geen ... lees verder

Raadsbijdrage 14 september 2015 "Motie ChristenUnie Vluchtelingenopvang"

migrantendinsdag 15 september 2015 17:00 In de extra raadsvergadering op maandag 14 september (de agenda van 10 september was te groot om op één avond te behandelen) is op initiatief van de ChristenUnie een motie ingediend rond de vluchtelingencrisis in Nederland. lees verder

Voorlopig geen eigen bijdrage jeugdhulp

ouderbijdrage_jeugdhulpmaandag 30 maart 2015 23:00 In de raadsvergadering van 26 maart jl. heeft de ChristenUnie een motie ingediend om voorlopig de ouderbijdrage in de jeugd-ggz niet te innen nu staatssecretaris Van Rijn onderzoek doet naar de gevolgen van deze bijdrage. Een meerderheid van de gemeenteraad schaarde zicht achter deze motie, en heeft het college nu opdracht gegeven te wachten met innen zolang dit onderzoek nog loopt. De motie werd mede ingediend door de PvdA, Leefbaar Ridderkerk en Partij 18Plus, en kreeg daarnaast nog steun van D66/GroenLinks en EvR. lees verder

Nieuwe fractievoorzitter, Robert Kooijman

Robert Kooijman 2015maandag 02 februari 2015 23:24 Tijdens de fractievergadering van maandag 2 februari is unaniem Robert Kooijman gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Daarmee volgt Robert de huidige fractievoorzitter Cor Louter op die zich ... lees verder

Raadsbijdrage 22 januari 2015 "Toekomstvisie detailhandel Ridderkerk"

Ridderhofvrijdag 23 januari 2015 21:27 Een bloeiende detailhandel, geen of bijna geen leegstand in onze winkelgebieden, een levensvatbare en toekomstbestendige detailhandel, dat is toch wat wij allemaal willen. Helder in de visie is ... lees verder

Raadsbijdrage 22 januari 2015 "Beleidskader schuldhulpverlening"

schuldhulpverleningvrijdag 23 januari 2015 16:00 Opnieuw buigen we ons over de schuldhulpverlening. Een belangrijk onderwerp, waar helaas steeds meer Nederlanders, en ook Ridderkerkers, mee te maken krijgen. In een tijd waarin de inkomsten voor velen minder worden i.v.m. baanverlies, gebrek aan opdrachten bij ondernemers of zelfs een faillissement , lopen schulden al snel op. lees verder

Raadsbijdrage 11 december 2014 "verordeningen participatiewet en WWB maatregelen"

maandag 15 december 2014 23:07 Voorzitter, In onze vorige bijdrage over het beleidskader participatiewet Ridderkerk, heeft de ChristenUnie de nadruk gelegd op duurzaam maatwerk, werk vinden en houden met een goede balans tussen... lees verder

Raadsbijdrage 27 november 2014 "Beleidsplan Wmo 2015-2018 en Verordening maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk 2015"

k_WMOvrijdag 28 november 2014 22:24 De decentralisatie van de maatschappelijke ondersteuning is al enige jaren gaande. Na een ‘eerste fase’, waarin gemeenten ervaring hebben kunnen opdoen met het vormgeven en uitvoeren van beleid op dit terrein (de ‘Wmo 2007’), staan we nu op het punt om de verantwoordelijkheden van de gemeenten nog verder te vergroten (de ‘Wmo 2015’). lees verder

Raadsbijdrage 27 november 2014 "Grondexploitatie en bestemmingsplan Huisartspost Rijsoord"

huisartspraktijk_rijsoordvrijdag 28 november 2014 22:16 De ChristenUnie is zeer positief over deze huisartsenpost in Rijsoord en ook op de gekozen plek. Voor iedereen maar zeker voor de oudere inwoners van Rijsoord een welkome voorziening. lees verder

Algemene beschouwingen

Raadszaalvrijdag 07 november 2014 22:56 Op donderdag 6 november werd de begroting 2015 door de Ridderkerkse gemeenteraad besproken en vastgesteld. Lees hier de bijdrage van onze fractievoorzitter Cor Louter. lees verder