vacatures

Vacatures

De ChristenUnie Ridderkerk is op zoek naar enthousiaste mensen (jong en oud, man en vrouw) die zich in willen zetten om het werk van de ChristenUnie in Ridderkerk te kunnen blijven uitvoeren.

We kunnen voor de volgende functies hulp gebruiken:

 

Functie

Beschrijving

Tijdsbesteding

Bestuurslid Ivm het vertrek van twee bestuursleden, zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid.  Gemiddeld 6 uur per maand.
Politiek secretaris

Een politiek secretaris is de verbindende schakel tussen de fractie en het bestuur.

Verwacht wordt dat pro-actief wordt meegewerkt en gedacht.

Gemiddeld 4 uur per week.
Steunfractielid 'financiën' Een steunfractielid ondersteund de fractie en geeft deze advies. De steunfractie sis een verlengstuk van de fractie, en valt onder de verantwoording van de fractievoorzitter. Binnen de fractie is er behoefte aan inhoudelijke ondersteuning op het financiële vlak. Dit steunfractielid dient de begroting en jaarrekening te kunnen doorgronden en beoordelen en de fractie hierover te adviseren, en daarnaast de fractie te ondersteunen bij het vinden van dekkingsmogelijkheden / voorstellen bij eigen (initiatief)voorstellen. In overleg. Fractievergaderingen worden 2x per maand gehouden. Niet altijd is er een financieel thema. Daarnaast wordt het af en toe bezoeken van commissie- en raadsvergaderingen op prijs gesteld.
Steunfractielid 'sociaal' Naast ondersteuning op het financiële vlak, is de fractie nog op zoek naar een extra steunfractielid met affiniteit op het vlak van (jeugd)zorg, welzijn. Ofwel de sociale thema's. Naast het inhoudelijk beoordelen van collegevoorstellen omtrent deze thema's, en het adviseren hierover richting de fractie, is ook ondersteuning wenselijk in het opstellen van eigen (initiatief)voorstellen. In overleg. Fractievergaderingen worden 2x per maand gehouden. Niet altijd is er een sociaal thema. Daarnaast wordt het af en toe bezoeken van commissie- en raadsvergaderingen op prijs gesteld.
Adviseur Communicatie Een goede communicatie is vandaag de dag onontbeerlijk. Zowel richting burgers, alsook richting collega-politici en gemeenteraad. En ook richting onze leden dienen we duidelijk te zijn in onze boodschap. Graag onvangen we steun van iemand die vanuit opleiding, beroep of sterke interesse veel te maken heeft met 'communicatie', en die ons op dit vlak wil ondersteunen en adviseren. In overleg.
Webmaster

Het actueel houden van de website van onze vereniging. Voor deze functie is geen ervaring op het gebied van ontwerpen en/of programmeren van websites nodig. Wanneer je je hand niet omdraait voor bijvoorbeeld een nieuwe versie van Microsoft Word, is het plaatsen van artikelen op de website voor jou ook geen ingewikkelde klus.

Teksten vanuit de fractie worden aangeleverd. Daarnaast adviseer je het bestuur over nieuwe mogelijkheden en verbeteringen van de website, en voer je die uit.

Gemiddeld 2 avonden per maand. In verkiezingstijd wat meer.
Nieuwsbriefredacteur Het is de bedoeling dat 3x per jaar een nieuwsbrief verschijnt, bedoeld voor onze leden. De nieuwsbriefredacteur bewaakt de termijnen (planning, deadlines etc) die hiermee gemoeid zijn, en zorgt dat de artikelen tijdig worden aanleverd. Het zelf artikelen kunnen opstellen is dus geen vereiste, maar is uiteraard wel mogelijk. Na het aanleveren van de artikelen zorgt de redacteur voor de layout en het redigeren van de artikelen.  Ook verzorgt de redacteur het contact met de drukker, en zorgt hij/zij ervoor dat de nieuwsbrieven bij de bezorgers wordt afgeleverd. Gemiddeld 3x 8 uur per jaar.
'Helpende handen'

Wil je graag de ChristenUnie steunen, maar denk je bij jezelf "ik heb niets met politiek", dan zijn er toch genoeg (grote en kleine) taken binnen de ChristenUnie waarin je ons prima kunt helpen

Te denken valt aan organisatorische zaken als het regelen van een lcoatie voor een ledenvergadering, het plakken van posters in verkiezingstijd en diverse andere kleine klusjes.

Ook de fractie kan nog ondersteuning gebruiken, als het gaat om notuleren, afsprakenlijst bijhouden, in- en uitgaande post monitoren etc.

In overleg.

Meer informatie over bovenstaande functies is te verkrijgen bij Marten Japenga, Ad van 't Zelfde of Robert Kooijman