Speerpunten

Onze speerpunten

In ons verkiezingsprogramma hebben we 12 speerpunten opgenomen, gegroepeerd onder de kopjes Samen, Recht en Doen. hieronder vindt u deze speerpunten in het kort. Een uitgebreidere toelichting op deze punten vindt u in ons verkiezingsprogramma, of bij onze standpunten.

Icoon-SAMEN

Samen

Icoon-geen eenzaamheid

Samen tegen Eenzaamheid

Er komen meer (vaste) ontmoetingsplekken in de wijken en initiatieven als de buurtcirkel worden uitgebreid.

Icoon-samen-in-de-wijk

Samen in de wijk

Initiatieven vanuit de wijken krijgen meer ruimte en krijgen een podium in de media.

Icoon-overheid-dichtbij

Overheid voor onze inwoners

Ridderkerk blijft zelfstandig. We bouwen aan een betrokken en slagvaardige ambtelijke organisatie.

Icoon-rust-nemen

Samen rust nemen

De zondag behouden als collectieve rustdag is een krachtige manier om ruimte te geven voor geestelijk, fysiek en sociaal welzijn.

Icoon-RECHT

Recht

Icoon-iedereen-doet-mee

Iedereen doet mee

De openbare ruimte en het openbaar vervoer worden zo ingericht dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen.

Icoon-armoede-schuldenvrij

Schulden en armoede voorkomen

Er komt een gestructureerde aanpak om energiearmoede te voorkomen. Daarnaast zorgen we voor een duidelijke plek waar mensen met schulden terecht kunnen.

Icoon-goed-wonen

Goed wonen

Er komen meer woningen voor senioren, jongeren en bijzondere doelgroepen. We zoeken daar in onze schaarse ruimte creatieve oplossingen voor.

Icoon-onderwijs-en-arbeidsmarkt

Onderwijs en arbeidsmarkt

De gemeente, ondernemers en (beroeps) onderwijs werken nauw samen om goed opgeleide Ridderkerkse vakmensen voor onze lokale bedrijven te behouden.

Icoon-DOEN

Doen

Icoon-duurzaam-denken-doen

Duurzaam denken en doen

We zorgen voor een betaalbare overgang van gas naar duurzame energie. We stimuleren en ondersteunen inwoners bij het isoleren van hun woning.

Icoon-gezond leven

Gezond leven

In de buitenruimte komen meer plekken om veilig te spelen, sporten en te ontmoeten.

Icoon-duurzame-mobiliteit

Duurzame mobiliteit

De fietser en voetganger zijn in Ridderkerk nog niet gelijkwaardig aan de automobilist. We zorgen voor meer veilige fiets- en wandelpaden, ook in het belang van onze kinderen.

Icoon-groene-gemeente

Een groene gemeente

Samen met de inwoners maken we van Ridderkerk de groenste gemeente van de regio.