Ledenwerving

Ledenwerfactie

De ChristenUnie wil de samenleving dienen. Geïnspireerd door de liefde van Christus en vanuit bewogenheid met mensen om ons heen, zetten we ons niet alleen landelijk maar ook plaatselijk in. Daarin worden we rijk gezegend.
 
De ChristenUnie wil politiek bedrijven, gedreven door het geloof in God. Besturend: het gaat om onze invloed op besluiten. Getuigend: het gaat om Gods bedoelingen met de mens en de samenleving.
 
Er zijn gelukkig veel christenen die vinden dat we in Nederland moeten kiezen voor normen. Zij steunen de ChristenUnie. Van harte en met overtuiging. Zij vinden ook dat christenen een roeping hebben in de samenleving. Daardoor maakt de ChristenUnie landelijk een flinke groei door. Zowel een groei in vertegenwoordigers in raden, staten en parlement alsook in ledenaantal.
 
We zien dat ook plaatselijk die groei in bestuurlijk opzicht: een ChristenUnielid als wethouder en drie leden in de ChristenUniefractie. Die groei zouden we ook graag gerealiseerd zien in het ledental. Daarom onze vraag: doet u ook mee?
 
Doet u ook mee?
 
We doen een dringend beroep op u om niet aan de kant te blijven staan, maar ook actief mee te doen door in elk geval lid te worden. Ook u kunt er voor zorgen dat de ChristenUnie sterker wordt en gedragen wordt door een meelevende en meedenkende achterban.
 
En – eerlijk is eerlijk – uw financiële bijdrage in de vorm van contributie kunnen we natuurlijk heel goed gebruiken. Zelfs politiek is niet gratis verkrijgbaar. De contributie is € 40 voor een hoofdlid en € 20 voor een gezinslid.
 
De enige voorwaarde voor het lidmaatschap is dat u kunt instemmen met de zogeheten unieverklaring en uniefundering van onze partij. De teksten daarvan hebben we op de achterzijde van deze brief afgedrukt.
 

Aanmelding voor het lidmaatschap kan eenvoudig via de pagina lid worden of het formulier invullen dat te vinden is in de downloadsectie en vervolgens even een mailtje naar bestuur@ridderkerk.christenunie.nl, we komen het dan bij u ophalen.

Graag rekenen we op uw positieve beslissing!