Raadsbijdrage 11 december 2014 "verordeningen participatiewet en WWB maatregelen"

maandag 15 december 2014 23:07

Voorzitter,

In onze vorige bijdrage over het beleidskader participatiewet Ridderkerk, heeft de ChristenUnie de nadruk gelegd op duurzaam maatwerk, werk vinden en houden met een goede balans tussen werk en zorg.

Met de nu voorgestelde verordeningen maken we het vastgestelde beleid deels meer concreet en voldoen we op tijd aan de wettelijke eisen.

We zijn blij dat u hebt aangegeven dat wanneer de voorgestelde ondersteuning ten aanzien van job coaching niet toereikend is u als nog maatwerk wilt aanbieden. We nemen aan dat u hiermee de job coaching uren niet beperkt tot  52 uur per jaar? Job coaching vinden wij namelijk nuttig en noodzakelijk om meer mensen aan het werk te krijgen en vooral te houden, de doelstelling van de wet.

Het jaar 2015 geldt als een overgangsjaar. Toch denk ik dat een goede start noodzakelijk is om het vertrouwen van burgers niet kwijt te raken maar juist te winnen in deze nieuwe ontwikkelingen. Kunnen we er daarom van verzekerd zijn dat de doelgroep direct en adequaat wordt geholpen en duidelijke antwoorden krijgt. Zijn uw mensen er klaar voor en hoe gaat u zich persoonlijk inzetten bij teleurgestelde burgers?

Eerder hebben we aangegeven het gesprek met de werkgevers in een vroeg stadium belangrijk te vinden. Hoeveel werkgevers heeft u al gesproken en hoeveel hebben aangegeven nieuwe werkplekken beschikbaar te hebben of te willen creëren voor onze doelgroep. Hoeveel werkplekken kan de gemeente vanaf 1 januari volgend jaar aan bieden?

Vanwege de impact en de gevolgen van de decentralisaties zien we graag in het komende overgangsjaar de participatiewet als vast informerend agendapunt in de commissie terug komen. Kunt u dat steunen?

We hopen met u dat we er in slagen dat er meer mensen naar werk toe geleid kunnen worden en werk behouden. We vertrouwen erop dat u ruimhartig en betrokken met onze kwetsbare burgers omgaat en dat u niemand in de kou laat staan.

Dank u voorzitter.

Tjalke Alkema, raadslid ChristenUnie

« Terug

Reacties op 'Raadsbijdrage 11 december 2014 "verordeningen participatiewet en WWB maatregelen"'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.