Robert Kooijman

Mijn bijdragen in de raad:

 1. Muziekschool.png
  1. Robert.png
  Door Robert Kooijman op 13 april 2023 om 23:00

  Raadsbijdrage Huisvesting muziekschool Ridderkerk

  Voorzitter, 

  Ik had voor deze gelegenheid graag een muzikale bijdrage gehouden. Maar ondanks mijn lessen bij de Ridderkerkse muziekschool, ik bleek daar niet zo’n gevoel voor te hebben. Maar, wellicht mede daardoor, ik vind het altijd wel een mooi gezicht wanneer ik, als ik hier het gemeentehuis binnenloop, kinderen met hun muziekinstrumenten zie in- en uitlopen. Met dit raadsvoorstel gaat daar verandering in komen. De muziekschool krijgt een ander pand. Een mooie nieuwe locatie, met ruime mogelijkheden tot samenwerking met de andere organisaties in het pand.

  Lees meer over "Raadsbijdrage Huisvesting muziekschool Ridderkerk"
 2. Geerpolder.jpg
  1. Robert.png
  Door Robert Kooijman op 13 april 2023 om 22:45

  Raadsbijdrage bestemmingsplan Geerpolder

  Voorzitter,

  We willen allemaal dat er extra wordt gebouwd. We willen ook de juiste woningen, voor elk wat wils. We willen Rijsoord niet volbouwen, zicht op de polder moet blijven, we willen geen woningen in een gebied met veel geluidsoverlast, en het moeten vooral ook Ridderkerkers zijn die hier gaan wonen, het liefst in zeer betaalbare woningen.

  Ga er maar aan staan om dan met een plan te komen dat aan al deze wensen voldoet.

  Lees meer over "Raadsbijdrage bestemmingsplan Geerpolder"
 3. foto Robert Kooijman liggend (2023).jpg
  1. Robert.png
  Door Robert Kooijman op 18 maart 2023 om 21:49

  Column De Combinatie 'Gefeliciteerd met uw nieuwe burgemeester'

  Van harte gefeliciteerd! 

  Nee, ik doel met deze titel niet op de grote overwinning van de BBB vorige week (15 maart). In Ridderkerk werd op diezelfde avond na een intensieve zoektocht de nieuwe burgemeester voor Ridderkerk bekendgemaakt.

  Nadat de gemeenteraad in een besloten vergadering een besluit hadden genomen over de voordracht, mocht ik als voorzitter van de vertrouwenscommissie in het openbare deel van de raadsvergadering de naam bekend maken: 

  Lees meer over "Column De Combinatie 'Gefeliciteerd met uw nieuwe burgemeester'"
 4. BAR-organisatie.jpg
  1. Robert.png
  Door Robert Kooijman op 28 januari 2023 om 19:34

  Raadsbijdrage Frictiebudget opheffing BAR-organisatie

  Op 26 januari stond als een van de belangrijkste onderwerpen op de raadsagenda het onderwerp frictiebudget opheffing BAR-organisatie. Vanaf 2014 werkten de ambtenaren van de drie gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk vanuit deze organisatie. Totdat eind 2022 de gemeente Barendrecht definitief besloot om te stoppen. De colleges hopen dat de nieuwe, eigen gemeentelijke organisaties met ingang van 1 januari 2024 een feit zijn. Om de operatie van ontmanteling te kunnen uitvoeren, is naar schatting 2,4 miljoen euro gemoeid. 

  Lees meer over "Raadsbijdrage Frictiebudget opheffing BAR-organisatie"
 5. Algemene beschouwingen.jpg
  1. Robert.png Tjalke_rond_300.png 2. Erna.png
  Door Robert Kooijman, Tjalke Alkema, Erna de Wolff op 31 oktober 2022 om 10:00

  Algemene beschouwingen 2022

  Op 3 november 2022 wordt in de raad de Ridderkerkse begroting voor het jaar 2023 besproken. Ook wordt op die dag gedebatteerd over het collegeprogramma dat het college onlangs heeft gepresenteerd. Als ChristenUnie fractie hebben we onze algemene beschouwingen voor dit jaar vooral gericht op dat collegeprogramma, dat voor het huidige college de basis zal zijn voor het te voeren beleid. Er staan mooie actiepunten in, maar we maken ons ook wel zorgen. Er ontbreekt de echte aandacht voor onze inwoners. Het toewerken naar een toekomstbestendig Ridderkerk is meer dan alleen het bouwen van een pumptrackbaan, evenementen en het aanstellen van extra boa's. Toekomstbestendig gaat ook om het bouwen aan een prettige samenleving in Ridderkerk. Een samenleving waarin Ridderkerkers omzien naar elkaar, waar gestreden wordt om de inkomensongelijkheid te verminderen, waar niemand tussen wal en schip raakt. 

  Lees hieronder onze Algemene Beschouwingen.

  Lees meer over "Algemene beschouwingen 2022"
 6. woning rehobothschool.jpg
  1. Robert.png
  Door Robert Kooijman op 19 september 2022 om 14:56

  Raadsbijdrage schoolmeesterswoning

  Donderdag 15 september hebben wij in een raadsvergadering tégen het voorstel gestemd om €300.000 te investeren om het dak en de gevels van de schoolmeesterswoning van de Rehobothschool te behouden en daarmee een overdekt schoolplein te realiseren.

  Lees meer over "Raadsbijdrage schoolmeesterswoning"
 7. Gemeentehuis.jpg
  1. Robert.png
  Door Robert Kooijman op 12 mei 2022 om 15:33

  Raadsbijdrage Coalitieakkoord

  Voorzitter,

  Het was een mooie dag, die woensdag 16 maart. Na een mooie campagnetijd werd de ChristenUnie door de kiezers beloond met een extra zetel. Daar waren we hen heel dankbaar voor, en vol goede moed stonden we klaar om deze raadsperiode aan de slag te gaan. De beloning voor ons werk de afgelopen raadsperiode en onze campagne werd helaas niet beloond door onze voormalige coalitiegenoten. De ChristenUnie werd niet uitgenodigd om mee te doen aan een nieuwe coalitievorming. En vanmiddag moesten we daardoor ook helaas afscheid nemen van onze zeer gewaardeerde wethouder Marten Japenga. En dat doet echt pijn!

  Lees meer over "Raadsbijdrage Coalitieakkoord"
 8. energiearmoede 2.jpg
  1. Robert.png CU logo rond
  Door Robert Kooijman, ChristenUnie Ridderkerk op 24 februari 2022 om 23:24

  Energiearmoede

  De gasprijzen lopen op en daarmee voor veel mensen ook de energiekosten. Dit kan leiden tot energie armoede. Hiervan is sprake wanneer de energiekosten van een huishouden meer dan 13% van de inkomsten bedragen. Robert en Tjalke spraken af met een moeder van 3 kinderen. Op basis van bovengenoemde kenmerken iemand die in energiearmoede leeft.

  Lees meer over "Energiearmoede"
 9. Riolering.png
  1. Robert.png
  Door Robert Kooijman op 18 december 2021 om 16:15

  Raadsbijdrage Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2022

  Omwille van de tijd zal niet alle verordeningen langslopen, maar zal ik mij beperken tot die van de  Rioolheffing. Zoals u al aangaf, heeft mijn fractie een amendement ingediend over deze verordening. De reden daarvan is de nieuwe berekening van de tarieven. Het zal de meesten niet ontgaan zijn dat we als fractie tijdens eerdere raads- en commissievergaderingen twijfels hadden ten aanzien van dit idee. Het principe dat de gebruikers die meer water op het riool afvoeren, navenant een grotere bijdrage moeten leveren aan de onderhoudskosten van riool, daar staan we voor zeker achter.

  Lees meer over "Raadsbijdrage Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2022"
 10. Rivieroevers.png
  1. Robert.png
  Door Robert Kooijman op 18 december 2021 om 16:02

  Raadsbijdrage Gebiedsvisie Rivieroevers

  Ridderkerk is altijd verbonden geweest met de rivieroevers. Als klein kind mocht ik mee met mijn opa. Gedurende zijn hele werkzame leven werkzaam bij De Groot en Van Vliet, als hoofd timmerman. Ik mocht mee om te kijken naar een tewaterlating van een nieuw schip. Prachtig was dat, onvergetelijke momenten. Helaas is die historie niet meer in grote omvang aanwezig. Er is nog wel wat watergebonden industrie, maar de laatste decennia is dat wel steeds minder geworden. En dan is het ook goed om weer vooruit te kijken. Wat willen we als Ridderkerk nu met de rivieroevers richting de toekomst? Het is daarom ook goed dat dit college nu met een uitgewerkte visie naar de raad komt.

  Lees meer over "Raadsbijdrage Gebiedsvisie Rivieroevers"