Robert Kooijman

Mijn bijdragen in de raad:

 1. huizen.jpg
  1. Robert.png
  Door Robert Kooijman op 24 november 2023 om 15:17

  Raadsbijdrage Prestatieafspraken tussen Wooncompas, huurdersorganisatie Progressie en gemeente Ridderkerk 2024 t/m 2027

  Voorzitter, 

  Ik neem u graag even mee naar het jaar 2025. Ergens in maart, in een ruime vergaderkamer in Ridderkerk. Aan tafel zitten mensen van een drietal organisaties. Het blijken mensen te zijn van huurdersvereniging Progressie, een aantal mensen van Wooncompas en van de gemeente Ridderkerk. Na even meeluisteren komen we erachter dat deze mensen dit overleg het ‘driehoeksoverleg’ noemen, dat blijkbaar twee keer per jaar wordt gehouden. De onderlinge sfeer is goed, zo merken we al snel.

  Bij iedereen op tafel ligt naast de agenda ook een rapportage. De monitor. We begrijpen dat dit document recent is opgesteld door mensen van Wooncompas en de gemeente. De aanwezigen zijn precies aangekomen bij het agendapunt waar deze monitor wordt besproken. Laten we even meeluisteren, met wat ze te vertellen hebben.

  Lees meer over "Raadsbijdrage Prestatieafspraken tussen Wooncompas, huurdersorganisatie Progressie en gemeente Ridderkerk 2024 t/m 2027"
 2. Begrotingsraad.jpg
  1. Robert.png
  Door Robert Kooijman op 3 november 2023 om 15:08

  Raadsbijdrage Begrotingsraad

  In de korte tijd die we in deze termijn hebben gekregen, kan ik slechts een aantal onderwerpen uit onze algemene beschouwingen noemen. Voor het volledige verhaal verwijs ik graag naar onze schriftelijke algemene beschouwingen, die u allen reeds heeft kunnen lezen.

  Ik wil beginnen bij de BAR-organisatie. Ook al kijken we liever vooruit dan achteruit, een stukje realiteit in het schetsen van de huidige situatie is vandaag ook van belang. En dan zien we dat de reorganisatie dit jaar heel veel tijd en energie heeft weg geslurpt. Energie die we liever hadden gestopt in veel urgentere zaken, zoals bijvoorbeeld de uitwerking van de klimaatvisie (ik kom hier zo op terug). Veel kennis is het afgelopen jaar met het vertrek van ervaren krachten uit de organisatie weggegaan, en voor de medewerkers die bleven en voor hen die nu net binnenkomen is het nu best nog een rommelige tijd. We horen gelukkig dat veel van de overgebleven medewerkers graag voor de gemeente Ridderkerk blijven werken. Daar zijn we uiteraard blij om!

  Lees meer over "Raadsbijdrage Begrotingsraad"
 3. Tjalke Robert Erna.jpg
  1. Robert.png Tjalke_rond_300.png 2. Erna.png
  Door Robert Kooijman, Tjalke Alkema, Erna de Wolff op 1 november 2023 om 12:00

  Algemene beschouwingen 2023

  Het jaar 2023 is alweer bijna voorbij. Het jaar waarin afscheid werd genomen van de BAR-organisatie, en het raamwerk voor de nieuwe Ridderkerkse ambtelijke organisatie is opgetuigd. Vanaf 1 januari 2024 moet deze nieuwe organisatie gaan draaien.

  Niet alleen lokaal zijn er organisatorische veranderingen in aantocht. Op 22 november mogen we weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezing. Wat wordt de nieuwe zetelverdeling straks? En belangrijker nog: gaan we nu echt een verandering krijgen in bestuurscultuur? En gaat er écht werk gemaakt worden op al die belangrijke thema’s als klimaat en energietransitie, de woningbouwopgave, de biodiversiteit, de bestaanszekerheid, goed openbaar vervoer en goede zorg?

  Lees meer over "Algemene beschouwingen 2023"
 4. Muziekschool.png
  1. Robert.png
  Door Robert Kooijman op 13 april 2023 om 23:00

  Raadsbijdrage Huisvesting muziekschool Ridderkerk

  Voorzitter, 

  Ik had voor deze gelegenheid graag een muzikale bijdrage gehouden. Maar ondanks mijn lessen bij de Ridderkerkse muziekschool, ik bleek daar niet zo’n gevoel voor te hebben. Maar, wellicht mede daardoor, ik vind het altijd wel een mooi gezicht wanneer ik, als ik hier het gemeentehuis binnenloop, kinderen met hun muziekinstrumenten zie in- en uitlopen. Met dit raadsvoorstel gaat daar verandering in komen. De muziekschool krijgt een ander pand. Een mooie nieuwe locatie, met ruime mogelijkheden tot samenwerking met de andere organisaties in het pand.

  Lees meer over "Raadsbijdrage Huisvesting muziekschool Ridderkerk"
 5. Geerpolder.jpg
  1. Robert.png
  Door Robert Kooijman op 13 april 2023 om 22:45

  Raadsbijdrage bestemmingsplan Geerpolder

  Voorzitter,

  We willen allemaal dat er extra wordt gebouwd. We willen ook de juiste woningen, voor elk wat wils. We willen Rijsoord niet volbouwen, zicht op de polder moet blijven, we willen geen woningen in een gebied met veel geluidsoverlast, en het moeten vooral ook Ridderkerkers zijn die hier gaan wonen, het liefst in zeer betaalbare woningen.

  Ga er maar aan staan om dan met een plan te komen dat aan al deze wensen voldoet.

  Lees meer over "Raadsbijdrage bestemmingsplan Geerpolder"
 6. foto Robert Kooijman liggend (2023).jpg
  1. Robert.png
  Door Robert Kooijman op 18 maart 2023 om 21:49

  Column De Combinatie 'Gefeliciteerd met uw nieuwe burgemeester'

  Van harte gefeliciteerd! 

  Nee, ik doel met deze titel niet op de grote overwinning van de BBB vorige week (15 maart). In Ridderkerk werd op diezelfde avond na een intensieve zoektocht de nieuwe burgemeester voor Ridderkerk bekendgemaakt.

  Nadat de gemeenteraad in een besloten vergadering een besluit hadden genomen over de voordracht, mocht ik als voorzitter van de vertrouwenscommissie in het openbare deel van de raadsvergadering de naam bekend maken: 

  Lees meer over "Column De Combinatie 'Gefeliciteerd met uw nieuwe burgemeester'"
 7. BAR-organisatie.jpg
  1. Robert.png
  Door Robert Kooijman op 28 januari 2023 om 19:34

  Raadsbijdrage Frictiebudget opheffing BAR-organisatie

  Op 26 januari stond als een van de belangrijkste onderwerpen op de raadsagenda het onderwerp frictiebudget opheffing BAR-organisatie. Vanaf 2014 werkten de ambtenaren van de drie gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk vanuit deze organisatie. Totdat eind 2022 de gemeente Barendrecht definitief besloot om te stoppen. De colleges hopen dat de nieuwe, eigen gemeentelijke organisaties met ingang van 1 januari 2024 een feit zijn. Om de operatie van ontmanteling te kunnen uitvoeren, is naar schatting 2,4 miljoen euro gemoeid. 

  Lees meer over "Raadsbijdrage Frictiebudget opheffing BAR-organisatie"
 8. Algemene beschouwingen.jpg
  1. Robert.png Tjalke_rond_300.png 2. Erna.png
  Door Robert Kooijman, Tjalke Alkema, Erna de Wolff op 31 oktober 2022 om 10:00

  Algemene beschouwingen 2022

  Op 3 november 2022 wordt in de raad de Ridderkerkse begroting voor het jaar 2023 besproken. Ook wordt op die dag gedebatteerd over het collegeprogramma dat het college onlangs heeft gepresenteerd. Als ChristenUnie fractie hebben we onze algemene beschouwingen voor dit jaar vooral gericht op dat collegeprogramma, dat voor het huidige college de basis zal zijn voor het te voeren beleid. Er staan mooie actiepunten in, maar we maken ons ook wel zorgen. Er ontbreekt de echte aandacht voor onze inwoners. Het toewerken naar een toekomstbestendig Ridderkerk is meer dan alleen het bouwen van een pumptrackbaan, evenementen en het aanstellen van extra boa's. Toekomstbestendig gaat ook om het bouwen aan een prettige samenleving in Ridderkerk. Een samenleving waarin Ridderkerkers omzien naar elkaar, waar gestreden wordt om de inkomensongelijkheid te verminderen, waar niemand tussen wal en schip raakt. 

  Lees hieronder onze Algemene Beschouwingen.

  Lees meer over "Algemene beschouwingen 2022"
 9. woning rehobothschool.jpg
  1. Robert.png
  Door Robert Kooijman op 19 september 2022 om 14:56

  Raadsbijdrage schoolmeesterswoning

  Donderdag 15 september hebben wij in een raadsvergadering tégen het voorstel gestemd om €300.000 te investeren om het dak en de gevels van de schoolmeesterswoning van de Rehobothschool te behouden en daarmee een overdekt schoolplein te realiseren.

  Lees meer over "Raadsbijdrage schoolmeesterswoning"
 10. Gemeentehuis.jpg
  1. Robert.png
  Door Robert Kooijman op 12 mei 2022 om 15:33

  Raadsbijdrage Coalitieakkoord

  Voorzitter,

  Het was een mooie dag, die woensdag 16 maart. Na een mooie campagnetijd werd de ChristenUnie door de kiezers beloond met een extra zetel. Daar waren we hen heel dankbaar voor, en vol goede moed stonden we klaar om deze raadsperiode aan de slag te gaan. De beloning voor ons werk de afgelopen raadsperiode en onze campagne werd helaas niet beloond door onze voormalige coalitiegenoten. De ChristenUnie werd niet uitgenodigd om mee te doen aan een nieuwe coalitievorming. En vanmiddag moesten we daardoor ook helaas afscheid nemen van onze zeer gewaardeerde wethouder Marten Japenga. En dat doet echt pijn!

  Lees meer over "Raadsbijdrage Coalitieakkoord"