Fractie

Raadsleden

Robert Kooijman

Erna de Wolff

 

fractievoorzitter

       
   

Burgerraadsleden

Tjalke Alkema

       

Raymond Schrik

       

Maarten Tanis

 

  

Fractieleden

Chris Botter

Maurice van den Hoek

Jacqueline Roskam

fractiesecretaresse
  
   

Bianca Tamerius

Corstiaan Knape