Fractie

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is de ChristenUnie met twee raadsleden vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Deze twee leden worden ondersteund door commissieleden (zgn. burgerleden) en fractiemedewerkers.

Raadsleden

Robert Kooijman

Erna de Wolff

 

fractievoorzitter

       
   

Klik op de foto's voor meer informatie over onze raadsleden.

Fractieleden

Tjalke Alkema

Raymond Schrik

Maarten Tanis

   

Chris Botter

Maurice van den Hoek

Jacqueline Roskam

   

Bianca Tamerius