Fractie

Burgerleden

Sinds de verkiezingen van 16 maart 2022 is de ChristenUnie met drie raadsleden vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Deze drie leden worden ondersteund door 3 burgerleden en (steun)fractiemedewerkers.

Burgerleden zijn niet in de gemeenteraad gekozen, maar zij mogen namens de fractie wel het woord voeren tijdens commissiebijeenkomsten en commissievergaderingen. De burgerleden zijn ook formeel benoemd en hebben de eed of gelofte afgelegd.

Onze burgerleden

Steunfractieleden

Naast de burgerleden heeft de ChristenUnie ook nog een aantal steunfractieleden. Deze mensen ondersteunen de raadsleden met het raadswerk. 

15. Raymond

7. Maarten

10. Lydia

Raymond Schrik

Maarten Tanis

Lydia Vergunst