Fractie

Burgerraadsleden

De raadsleden laten zich ondersteunen door burgerleden. Zij zijn niet in de gemeenteraad gekozen, maar zij mogen namens de fractie wel het woord voeren tijdens commissiebijeenkomsten en commissievergaderingen. De burgerleden zijn ook formeel benoemd en hebben de eed of gelofte afgelegd.

3. Tjalke

15. Raymond

7. Maarten

Tjalke Alkema

       

Raymond Schrik

       

Maarten Tanis

penningmeester

 

  

Steunfractieleden

Naast de burgerleden heeft de ChristenUnie ook nog een aantal steunfractieleden. Deze mensen ondersteunen de raadsleden met het raadswerk. 

5. Barbara

4. Ard

6. Jacqueline

Barbara van der Breggen

Ard Haan

Jacqueline Roskam

fractiesecretaresse
  
   

9. Corstiaan

Corstiaan Knape