Fractie

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 is de ChristenUnie met drie raadsleden vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Deze drie leden worden ondersteund door commissieleden (zgn. burgerleden) en fractiemedewerkers.

Raadsleden

Robert Kooijman

Tjalke Alkema

Arie van Nes

 

fractievoorzitter

       
   

Klik op de foto's voor meer informatie over onze raadsleden.

Burgerleden

Erna de Wolff

 

 

 

Steunfractie

Raymond Schrik