Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma 2022-2026 Samen Recht Doen

Verkiezingsprogramma-packshotIn Ridderkerk gaat er veel goed, schreven we eind 2017 in ons verkiezingsprogramma 2018-2022. Datzelfde kunnen we ook nu schrijven. Er zijn ook in de afgelopen jaren woningen gebouwd, er zijn flinke stappen gezet op weg naar een duurzame en groene
gemeente en er wordt meer en meer samengewerkt in de zorg. In de coronacrisis hebben veel Ridderkerkers een warm hart getoond en een helpende hand geboden aan hun familie, vrienden en buren.
 
Tegelijkertijd liggen er nog veel uitdagingen. Er is een te grote kloof tussen arm en rijk. We maken ons zorgen of de maatregelen die we nemen voldoende zijn om de klimaatcrisis te stoppen. En ook in Ridderkerk staan mensen meer en meer tegenover in plaats van naast elkaar. Wij blijven geloven in en werken aan een Ridderkerk, waar het niet gaat om ‘ik’, maar om ‘wij’. Waar we met elkaar gaan voor een rechtvaardige samenleving, waar aandacht is voor wat echt telt.
 
 

SAMEN RECHT DOEN

Dat is de basis van het programma waarmee wij de komende verkiezingen ingaan.
  • Samen omdat het onderstreept dat niemand het alleen hoeft te doen. Maar ook omdat de overheid pas goed functioneert als zij het samen doet met inwoners.
  • Recht omdat ieder mens voor God telt. En omdat we willen strijden tegen onrecht.
  • Doen omdat onze woorden pas inhoud krijgen als we ook in beweging komen. En omdat het nú nodig is om de daad bij het woord te voegen.

U kunt ons verkiezingsprogramma downloaden door hierboven op het plaatje te klikken, of op deze link: Verkiezingsprogramma.