Programma

Oog voor elkaar, oog voor Ridderkerk

Met dit verkiezingsprogramma wil de ChristenUnie de komende periode werken aan een zorgzame en duurzame samenleving waarin mensen naar elkaar omzien.

Het programma, met de titel “Oog voor elkaar, oog voor Ridderkerk” is nu al een oproep aan de Ridderkerkers om gezamenlijk de schouders te zetten onder een nog mooier Ridderkerk. Inwoners met goede ideeën krijgen, als het aan de ChristenUnie ligt, veel ruimte om die uit te voeren. We willen bijvoorbeeld starten met een project als het Rotterdamse CityLab010. En we willen een duurzaamheidsvoucher introduceren. Iedereen die een steentje bijdraagt aan verduurzaming van Ridderkerk kan daar aanspraak op maken.

Natuurlijk is er ook veel aandacht voor basiszaken als welzijn, zorg, cultuur, werk en wonen. Er moeten meer mensen aan het werk. Laaggeletterdheid mag geen taboe meer zijn. Mantelzorgers krijgen ondersteuning,. We willen dat ouderen, een voor eenzaamheid extra kwetsbare groep, bezocht worden. Zorg moet dichtbij geregeld zijn. Een netwerk van organisaties en overheid moet schuldenproblematiek voorkomen of anders zo vroeg mogelijk signaleren. En we stimuleren de deelname van kinderen aan culturele activiteiten.

De ChristenUnie wil haar duurzaamheidsambitie invullen met onder andere zonnepanelen op ongebruikte daken, de fiets als belangrijkste vervoermiddel en vergaand scheiden van afval en hergebruik.