Raadsbijdrage 14 september 2015 "Motie ChristenUnie Vluchtelingenopvang"

migrantendinsdag 15 september 2015 17:00

In de extra raadsvergadering op maandag 14 september (de agenda van 10 september was te groot om op één avond te behandelen) is op initiatief van de ChristenUnie een motie ingediend rond de vluchtelingencrisis in Nederland.

De vluchtelingencrisis gaat ook Nederland niet voorbij, en wat de ChristenUniefractie in Ridderkerk betreft, zou Ridderkerk een steentje moeten kunnen bijdragen om de toenemende vluchtelingenstroom in Nederland huisvesting te bieden. In de motie, die mede is ondertekend door de fracties van het CDA, D66/GroenLinks en PvdA, wordt het college opgeroepen om proactief, en met een creatieve blik te onderzoeken welke mogelijkheden Ridderkerk kan bieden in het opvangen van vluchtelingen. 

Fractievoorzitter Robert Kooijman leidde de motie in met de volgende tekst:

Voorzitter,

Terwijl velen van ons de afgelopen periode op reis waren van of naar een vakantiebestemming in Nederland, in Europa of soms zelfs nog verder, wordt het nieuws nu voor een belangrijk deel opgeslokt door die andere reizigersstroom: de vluchtelingen uit de oorlogsgebieden in het Midden Oosten en Afrika.

Een problematiek die mondiale aandacht vraagt, waarvan de discussie over het afhandelen van de vluchtelingenstroom op Europees niveau en in Den Haag gevoerd wordt, en waarvan het de verwachting is dat het aantal toegelaten vluchtelingen in Nederland dit jaar stijgt met 40% naar 35.000.

De opvang van deze extra vluchtelingen kan niet alleen gebeuren in bestaande opvangcentra. Staatssecretaris Dijkhoff, verantwoordelijk voor het asielbeleid, riep onlangs gemeenten op om, ook op creatieve manieren, opvang voor vluchtelingen en asielzoekers beschikbaar te stellen.

Nu we als raad na het zomerreces voor het eerst weer bij elkaar komen, willen de fracties van de ChristenUnie, het CDA, D66/GroenLinks en de Partij van de Arbeid graag een motie inbrengen. Een motie waarin we als raad ons verdriet ten aanzien van de schrijnende situaties rond dit onderwerp onder woorden willen brengen, en waarin we laten zien dat we graag binnen onze mogelijkheden ook ons Ridderkerkse steentje bijdragen. Omdat onze nationale overheid dat vraagt, én omdat ons hart dat ingeeft. Als christelijke partij geven wij hierin ook vorm aan de Bijbelse opdracht om te zorgen voor onze naaste, en zeker ook voor hen die om humanitaire redenen hun toevlucht zoeken in ons land.

Voorzitter, we zien in Nederland veel mooie initiatieven ontstaan. Individuele burgers komen met initiatieven om gastgezin te worden, kerken onderzoeken of leegstaande panden tijdelijk gebruikt kunnen worden voor vluchtelingenopvang, gemeenten bekijken of ze leegstaande panden tijdelijk kunnen omvormen tot woonvormen waarvan zowel statushouders als starters en wachtenden op de lijst voor sociale woningbouw gebruik kunnen maken. Er zijn ideeën genoeg, laten we die in Ridderkerk samen met onze maatschappelijke partners ook verder gaan onderzoeken en concretiseren.

Ik dank u.


Na een debat in de raad, bleek dat met name VVD en SGP moeite hadden met de brede term "opvang voor vluchtelingen". Hiermee zou immers ook gesuggereerd kunnen worden dat het om vluchtelingen zonder status zou kunnen/moeten gaan, zodat we het zouden hebben over de komst van een AZC naar Ridderkerk. 

Omdat een brede raadssteun voor dit onderwerp, dat wat ons betreft boven alle partij-ideologien uitstijgt, voor ons ook van groot belang was, hebben we daarom tijdens een schorsing een enkele zinsnede in de motie aangepast, waarna de motie met unanieme steun vanuit de raad is aangenomen. 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Motie CU vluchtelingenopvang DEF aangenomen103,9 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Raadsbijdrage 14 september 2015 "Motie ChristenUnie Vluchtelingenopvang"'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.