Start

Onze kandidaten

 • Na een eerste raadsperiode, waarin ik van raadslid al vrij snel fractievoorzitter werd, mag ik nu als lijsttrekker deze mooie lijst aanvoeren. Voor degenen die mij nog niet kennen: Robert Kooijman is mijn naam, ik woon ongeveer mijn hele leven al in Ridderkerk. Ik heb daar in de wijken Drievliet, Centrum en Slikkerveer gewoond. Momenteel woon ik weer in het Centrum, samen met mijn vrouw Gertine en mijn drie zoons Sem, Tijn en Jart. Ik ben 41 jaar, en werk als adviseur op het gebied van verkeersmanagement bij de gemeente Rotterdam.

  De ChristenUnie is écht mijn partij! Denkend vanuit het positieve, opbouwend en samenwerkend. Met elkaar de schouders eronder willen zetten, en ook kritisch durven kijken naar het eigen handelen. En dat alles in afhankelijkheid van Hem. Ik wil me ook de komende periode graag weer inzetten voor ons mooie Ridderkerk, en voor onze inwoners!

  TwitterFacebook
 • Mijn naam is Tjalke Alkema, 46 jaar oud en geboren en getogen op het platteland in Drenthe. Vanaf 2008 woon ik in Ridderkerk. Ik ben getrouwd met Heleen en vader van 4 kinderen, Rosalynn, Marilynn, Anne Louise en Florian. Ik ben werkzaam bij een internationaal farmaceutisch bedrijf in Leiden.

  Vanaf mei 2014 zit ik voor de ChristenUnie in de gemeenteraad. Ik heb me vooral ingezet voor het onderwerp duurzaamheid uit ons verkiezingsprogramma “dienstbaar, duurzaam en dichtbij”. Ik begon mijn raadsperiode direct met een motie over de afvalinzameling die de aanzet gaf tot een nieuw en breed besproken afvalbeleidsplan. Verder kwam het onderwerp duurzaamheid als vaste paragraaf op alle raadsvoorstellen en daarmee echt op de agenda!

  Wat mag u de komende periode van mij verwachten? Ik zal me blijven inzetten voor het onderwerp duurzaamheid. Daar hoort hoe wij omgaan met onze ruimte, groen en water zeker bij. Voor een goede energietransitie in Ridderkerk zet ik me in voor een masterplan energietransitie, een soort deltaplan maar dan voor energie. Ik wil opnieuw dienstbaarheid vanuit mijn geloof invulling geven, voor inwoners en ondernemers. Zo wil ik invulling geven aan ons thema: ‘Oog voor elkaar, oog voor Ridderkerk’, en geef ik mijn geloof een stem.

  TwitterFacebook
 • Mijn naam is Erna de Wolff, 47 jaar. Getrouwd met Ko en moeder van drie volwassen kinderen. Sinds 2000 wonen wij in Ridderkerk in de wijk Het Zand. In het dagelijks leven werk ik als beleidsadviseur onderwijsontwikkelingen bij het Zorgcollege van het Albeda in Rotterdam. Vanaf het allereerste moment dat ik betrokken raakte bij ChristenUnie Ridderkerk raakte mij de drive om samen - over kerkmuren heen - te gaan voor het goede van alle inwoners van Ridderkerk. ChristenUnie Ridderkerk vindt elkaar in een gedeelde basis: de liefde van en voor God. Die basis inspireert om positief en hoopvol politieke keuzes te maken. 

  Ik herken mij in die houding en wil de komende jaren dan ook van harte mijn steentje bijdragen. Daarbij wil ik mij richten op de onderwerpen die met zorg, onderwijs en participatie te maken hebben. Mijn wens is om dit niet alleen te doen. Ik geloof dat God ons allemaal mooie talenten heeft gegeven. Hij zorgt ervoor dat we elkaar aanvullen. Samen weet je meer, sta je zoveel sterker. Ik daag je dan ook uit om de kennis en ervaring die je hebt te delen. Zoek ons op, mail of bel. Denk mee en doe mee. Zodat we met elkaar gaan voor het goede van Ridderkerk! 

  TwitterFacebook
 • Mijn naam is Arie van Nes, 53 jaar, getrouwd met Mariët en we hebben 4 kinderen. In het dagelijks leven ben ik als dierenarts verbonden aan de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, waar ik een bijdrage lever aan de opleiding van de toekomstige generatie dierenartsen. We leven op de boerderij van het voorgeslacht, en verzorgen ook een aantal (huis)dieren.

  De afgelopen 3 jaar heb ik als raadslid mogen dienen en was mijn interesse vooral jeugdzorg en het sociale domein. Dat we een verschil maken moge blijken uit een door mij ingediende unaniem aangenomen motie omtrent automatische kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor de minima.

  Twitter
 • Mag ik me even voorstellen? Ik ben Christiaan Botter, woonachtig in Slikkerveer, getrouwd met Marianne en samen hebben we drie zonen. 

  Als Facilitair Adviseur werk ik in de regio Drechtsteden; een werkveld vol afwisseling en dynamiek.

  Voor mij is de ChristenUnie de partij van de inclusieve samenleving.

  Dat betekent dat iedereen erbij hoort. In Ridderkerk leven we samen en dat vind ik waardevol. Vol overtuiging zet ik mij van harte in voor ons Ridderkerk.

  Facebook
 • De Christenunie Ridderkerk is een prachtige groep mensen die vanuit hun geloof met allemaal verschillende kwaliteiten en achtergronden graag het beste wil voor Ridderkerk en haar inwoners.

  We zijn oprecht geïnteresseerd in u en in jou! Wij willen naar  elkaar omzien, goede beslissingen nemen voor mensen die hier al heel lang wonen, voor kinderen die hier opgroeien, voor nieuwe Ridderkerkers, voor iedereen. We hebben oog voor onze omgeving, voor de schepping die we gekregen hebben en waar na ons, nog zoveel mensen van mogen genieten.

  En ik....., ik voel me thuis bij deze club. Mijn naam is Bianca Tamerius, samen met Erik-Jan de trotse ouders van onze 2 kinderen Lieke en Luuk. Samen opgegroeid in Ridderkerk en wij wonen hier nog steeds met veel plezier.
  In het dagelijks leven ben ik regisseur jongeren bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Ik zie dat er jongeren zijn die tussen wal en schip vallen, die (tijdelijk) niet mee kunnen komen, zoveel problemen en soms zo weinig kansen en oplossingen. Heel veel werk, maar ook heel mooi werk. Mooi om te zien dat kleine stapjes, aandacht en vertrouwen kunnen leiden tot zelfstandigheid, terug naar school of weer aan het werk.

  Investeren in de toekomst, in de jongeren en in elkaar. Ik doe het graag en met liefde!

Nieuws

Ouderenontbijt zaterdag 10 februari 2018

CU Ouderenontbijt flyervrijdag 26 januari 2018 16:42 Wij nodigen u van harte uit voor het ouderenontbijt op zaterdag 10 februari 2018! lees verder

Duurzaamheidsmarkt zaterdag 20 januari 2018

Reniermaandag 08 januari 2018 14:50 Kom naar de duurzaamheidsmarkt, ontmoet vernieuwende Ridderkerse ondernemers rond dit thema, woon om 13 uur de themalezing bij van RTL-weerman Renier van den Berg en laat u inspireren! lees verder

Raadsbijdrage 14 december 2017 "Nieuwbouw sporthal PC Hooftstraat"

Inpassingstekening Sporthal PC Hooftmaandag 18 december 2017 22:21 Over de financiën zal ik dit keer kort zijn voorzitter. De opmerkingen die ik bij mijn vorige bijdrage maakte, gelden ook hier. De gemoeide kapitaallasten van € 213.900 passen net als die van ... lees verder

Raadsbijdrage 14 december 2017 "Uitkomst inpassingsstudie Gemini op Sportpark Ridderkerk"

Inpassingsstudie Geminimaandag 18 december 2017 22:13 Voorzitter, Investeren in onderwijs. Ik denk dat er maar weinig mensen zullen zijn die dat een slecht plan vinden. Het gaat vanavond echter niet alleen om een inhoudelijke investering in het ... lees verder

Raadsbijdrage 23 november 2017 "Zienswijze MRDH"

MRDH1vrijdag 24 november 2017 12:23 Voorzitter, Ik heb eerst eens de betekenis van het woord evalueren opgezocht, waarbij ik twee passende betekenissen gevonden heb: achteraf bespreken hoe taken zijn uitgevoerd ... lees verder

Kandidatenlijst 2018

Kandidaten GR2018woensdag 15 november 2017 22:21 Woensdag 8 november 2017 is de kandidatenlijst definitief vastgesteld in de algemene ledenvergadering. We zijn blij en dankbaar voor een mooie lijst met 22 enthousiaste mensen!  (ps bijna iedereen... lees verder

Raadsbijdrage 2 november 2017 "Algemene Beschouwingen bij begrotingsbehandeling 2018

Raadszaalzaterdag 04 november 2017 20:22 Op 2 november heeft de gemeenteraad de hele dag vergaderd, naar aanleiding van de gepresenteerde begroting voor 2018. Alle politieke partijen, met uitzondering van Partij 18Plus, hebben voorafgaand aan deze vergaderingen hun Algemene Beschouwingen op schrift ingediend. Tijdens de begrotingsbehandeling kreeg iedere partij de gelegenheid om de highlights van deze Beschouwingen te presenteren. Hieronder de highlights van de ChristenUnie. lees verder

Meer nieuws is te vinden in ons nieuwsarchief.                                              Nieuwsarchief