Berichten over Raadsbijdrage

 1. WMO.jpg
  2. Erna.png
  Door Erna de Wolff op 18 december 2021

  Raadsbijdrage Verordening WMO

  Met de verordening WMO (wetgevende regels die in de gemeente Ridderkerk gelden) stemmen we in. Er ligt een aantal amendementen voor.  

  Het amendement waarin gevraagd is om gelijke voorwaarden t.a.v. de aanvraag van een scootmobiel of een driewielfiets dienen we mee in. Alhoewel in de commissie werd aangegeven dat hier in de praktijk gelijkheid in was - en dat dit niet opgenomen hoefde te worden- vinden we het toch belangrijk dat dit ook op papier staat. We horen namelijk geluiden dat die gelijkheid niet altijd zo gevoeld wordt. 

  Het amendement m.b.t. de verstrekking van de handbike steunen we. Alhoewel we denken dat in de praktijk geen problemen ontstaan wanneer de zin die nu geschrapt wordt blijft staan (‘over een redelijke afstand’) 

  Lees verder

  Labels: ,

 2. Riolering.png
  1. Robert.png
  Door Robert Kooijman op 18 december 2021

  Raadsbijdrage Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2022

  Omwille van de tijd zal niet alle verordeningen langslopen, maar zal ik mij beperken tot die van de  Rioolheffing. Zoals u al aangaf, heeft mijn fractie een amendement ingediend over deze verordening. De reden daarvan is de nieuwe berekening van de tarieven. Het zal de meesten niet ontgaan zijn dat we als fractie tijdens eerdere raads- en commissievergaderingen twijfels hadden ten aanzien van dit idee. Het principe dat de gebruikers die meer water op het riool afvoeren, navenant een grotere bijdrage moeten leveren aan de onderhoudskosten van riool, daar staan we voor zeker achter.

  Lees verder
 3. Jeugdhulp.jpg
  2. Erna.png
  Door Erna de Wolff op 18 december 2021

  Raadsbijdrage Verordening jeugdhulp

  Met de verordening jeugdhulp (wetgevende regels die in de gemeente Ridderkerk gelden) stemmen wij in. Het is voor ons wel belangrijk dat de mogelijkheid blijft om binnen het PGB een vrij besteedbaar budget te houden. Het college gaf aan dit liever niet te willen omwille van de transparantie. Hier kunnen wij ons niet in vinden. Het gaat o.i. om een relatief klein budget wat niet verantwoord hoeft te worden. 

  Lees verder
 4. Rivieroevers.png
  1. Robert.png
  Door Robert Kooijman op 18 december 2021

  Raadsbijdrage Gebiedsvisie Rivieroevers

  Ridderkerk is altijd verbonden geweest met de rivieroevers. Als klein kind mocht ik mee met mijn opa. Gedurende zijn hele werkzame leven werkzaam bij De Groot en Van Vliet, als hoofd timmerman. Ik mocht mee om te kijken naar een tewaterlating van een nieuw schip. Prachtig was dat, onvergetelijke momenten. Helaas is die historie niet meer in grote omvang aanwezig. Er is nog wel wat watergebonden industrie, maar de laatste decennia is dat wel steeds minder geworden. En dan is het ook goed om weer vooruit te kijken. Wat willen we als Ridderkerk nu met de rivieroevers richting de toekomst? Het is daarom ook goed dat dit college nu met een uitgewerkte visie naar de raad komt.

  Lees verder
 5. Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid.png
  1. Robert.png
  Door Robert Kooijman op 27 november 2021

  Raadsbijdrage Uitvoeringsagenda verkeersveiligheid

  Het is geen kampioenschap “welke politieke partij is het meest verkeersveilig”. Ik ga ervan uit dat we allemaal vinden dat verkeersveiligheid op één moet staan. Maar over de invulling daarvan, daarover zouden we nog wel kunnen verschillen. Dat bleek ook al wel in de commissie. Burger op 1 en VVD ergeren zich aan fietsers die zich niet aan de regels houden. Terwijl onze bril juist vooral gericht is op de auto. Voertuigen die steeds groter, en daarmee ook gevaarlijker worden voor kwetsbare verkeersdeelnemers.

  Lees verder