Raadsbijdrage 23 februari 2017 "Waalvisie"

waalvisiemaandag 17 april 2017 21:54

Voorzitter,

De ChristenUnie vindt de Waalvisie prachtig, mooi en goed. Mooi ook hoe de visie tot stand gekomen is, een goed voorbeeld van samenwerken. Het zal duidelijk zijn dat de ChristenUnie voor groen en blauw is. Een belangrijk punt voor onze fractie was de financiële borging en de beheersing van de uitgaven in het uitvoeringsplan. De onduidelijkheden voor wat betreft de financiën zijn door een meer helder overzicht van de bijdrage van Ridderkerk weggenomen. Waarvoor dank. We zijn blij om te kunnen vaststellen dat hiermee de uitvoering financieel tot 2020 geborgd is. Dit is belangrijk voor onze fractie.

Daarnaast vinden wij dat het college zichzelf een taakstelling moet opleggen zodat de uitvoering ook echt met het gereserveerde geld uitgevoerd kan worden. Kan de wethouder toezeggen dat het college deze taakstelling deelt?

De gedachte om de visie ook tot na 2020 financieel te borgen met het amendement van de VVD vinden wij sympathiek. Maar het is in onze ogen niet wenselijk om een bestemmingsreserve die amper een jaar geleden opnieuw is vastgesteld door de raad, nu alweer te willen wijzigen. Ook was het destijds de bedoeling deze bestemming voor groen compensatie in te zetten, maar met dit amendement gaat er veel geld, meer dan 6 ton naar het verkeersluw maken van de pruimendijk. Ook ligt er een relatie met de Hollandse banen om tegen die tijd aansluiting te vinden bij dit project. Snijden we onszelf dus ook niet in de vingers met een herbestemming? Misschien kan de wethouder daar nog iets over zeggen?

De amendementen van EvR steunen we niet. Bij alle ingediende amendementen van de EvR vraag ik me af of ze de hoofdgedachte van de Waalvisie eigenlijk wel steunt,” het beter zichtbaar en beleefbaar maken van de Waal voor de recreant en voorbijganger”? Het is duidelijk dat aanpassingen op de infrastructuur en buitenruimte een voorwaarde zijn om de visie een succes te laten worden.

Tjalke Alkema

Labels
2017
Bijdragen
Gemeenteraad

« Terug