Raadsbijdrage 12 oktober 2017 "Gebiedsvisie P.C. Hooftstraat"

PC Hooftstraatdinsdag 17 oktober 2017 10:02

Geachte voorzitter,

De gebiedsvisie P.C. Hooftstraat van vanavond is in drie fasen tot stand gekomen. Daarmee zijn de wensen van ondernemers, bewoners en gemeente goed op papier gezet en sluit deze ook nog eens aan op op de omgevingsvisie en heeft het een relatie met het IAP.

De visie beschrijft een toekomstperspectief waarop latere besluiten en voorstellen met de financiële consequenties kunnen worden genomen. De visie is ook geen plan, maar het geeft een beschrijving en een richting waar we naartoe willen.

De ChristenUnie vindt het mooi om de thema’s van de omgevingsvisie terug te zien in deze visie. Wat de ChristenUnie betreft is dit een goede aanpak. Een kernzin wat mij betreft in het raadsvoorstel is: “Meer verantwoordelijkheid nemen voor onze leefomgeving”. Een prachtige zin die veel omhelst en die natuurlijk onder de paragraaf duurzaamheid staat. Niet alleen de gemeente maar met elkaar zullen we die verantwoordelijkheid moeten nemen en dan bereiken we het beste resultaat. Daarom is het opstellen van deze gebiedsvisie voor de ChristenUnie zo belangrijk, om stappen te zetten en in actie te komen en om dan vertrouwen in de toekomst te hebben. Daarom zitten wij hier in de raad, om te durven kiezen en de richting te bepalen. Om met inzicht, geduld en goed overleg de juiste vervolgstappen te kunnen zetten.

 

Dan gelijk naar de motie en het amendement.

Eerst de motie van de EvR; De raad stelt de visie vast niet Trelleborg.

 

Dan het amendement van D66/GL, CDA, PvdA en Groep Ipskamp;

De richting van de visie verandert u hiermee niet. Dat wil de jongerenraad wel. U komt dus de jongerenraad niet tegemoet met deze kleine aanpassingen in de visie. Financiële voorstellen zullen naar de raad moeten komen dat staat al in het raadsvoorstel. Het belang van de Gooth, de Loods en Plexat onderschrijven we wel. Waarbij wij wel opgemerkt willen hebben dat Plexat geheel in haar huisvesting voorziet.

 

Dank u voorzitter,

Tjalke Alkema

Labels
2017
Bijdragen
Gemeenteraad

« Terug