Raadsbijdrage 23 maart 2017 "Meetpunt Rijksstraatweg"

rijksstraatwegmaandag 17 april 2017 22:01

Voorzitter,

De bewoners van de Rijksstraatweg hebben het nu zwaar. Er gebeurt op dit moment veel in het gebied en dat geeft altijd overlast en vooral onduidelijkheid. Dat moeten we onderkennen en dat doen wij ook. Het college doet dat ook. Volgens ons ligt dat punt niet ter discussie. De oorzaak is duidelijk, is ook niet meer weg te nemen. Het is er.

Herrie, geluidsoverlast, is zonder maatregelen over 20 jaar het grootste milieuprobleem met een grote impact op de volksgezondheid. Dat stellen milieu en geluidsdeskundigen. De oorzaak, toenemende verkeersdrukte, industrie en verbouwingsgeluid. Het is daarom ook dat we dit een belangrijk signaal en ontwikkeling vinden en daarna willen handelen.

Ook wij stemden in met de motie voor de plaatsing van een meetpunt in Nieuw Reijerwaard. Zo kunnen we meten wat geluid en lucht in de tijd doet. Het is moeilijk om mensen die overlast ervaren te overtuigen met modellen. Ik spreek uit ervaring voorzitter. Naar onze mening en verwachting zouden actuele metingen door een meetpunt een hoop onrust en onduidelijkheid kunnen wegnemen.

We hadden bij het aannemen van de motie het gevoel dat het bestaande meetpunt aan de Hogeweg verplaatst kon worden. Dat is dus niet het geval en ook de andere functie van het meetpunt is kennis van nu. Destijds raadde het college de motie af. Maar zij wilde wel onderzoek doen naar een mogelijke verplaatsing van het bestaande DCMR meetpunt aan de Hogeweg. Dit voorstel kon destijds ook op steun rekenen van de EvR, de indiener van de motie.

Nu we weten dat het bestaande meetpunt niet verplaatst kan worden is de afweging of we een nieuw meetpunt met de daar bijbehorende kosten willen steunen?

Als we consistent willen zijn, en dat willen we zijn voorzitter, richting bewoners en hier in de gemeenteraad, dan zouden we moeten kiezen voor de uitvoering van de motie. Dat is een nieuw meetpunt. We creëren dan hiermee het door de bewoners en raad gewenste meetpunt en de nulpunt meeting. Een meetpunt voor bijna 2 ton. Dat is wel heel veel geld.

Wat we vanavond willen opmerken bij het raadsvoorstel is dat we de intentie, de bedoeling in dit voorstel van het college zeer waarderen. Het college heeft oog voor de bewoners die overlast ervaren. Het college heeft oog voor bewoners die het moeilijk hebben met de onduidelijkheden en de veranderingen in het gebied. We steunen het college dus in deze intentie en vertrouwen op een goed vervolg daarop. Blijft u college vooral in gesprek met hen.

Als afsluiting voorzitter, we hopen we van harte dat de bewoners eens meer de lusten dan de lasten zullen ervaren in hun leefomgeving. Ondertussen hebben we nu wel rekening te houden met deze bewoners gezien de ontwikkelingen in het gebied. Daarin is een goede en constructieve samenwerking van gemeente met bewoners en van bewoners met de gemeente van groot belang.

Dank u voorzitter.

Tjalke Alkema

Labels
2017
Bijdragen
Gemeenteraad

« Terug