Column Buiten de raad gesproken “Hoe dichtbij wilt u ons hebben?”

CURkerk logovrijdag 27 januari 2017 20:21

De politiek dichtbij de inwoners? Ik hoor u denken! “De politiek staat verderaf van de burger dan ooit. We worden niet meer serieus genomen, met onze inbreng wordt niets gedaan.” Het is duidelijk dat ook het vertrouwen in de politiek gedeeltelijk tot helemaal weg is.

Een oorzaak van die afstand en het afgebrokkelde vertrouwen zit denk ik met name in de veranderende wereld. Het gevaar van nog meer efficiëntie en kostenreductie in onder andere de zorg is daar een voorbeeld van. Door verdere digitalisering en robotsering in de dienstverlening neemt het menselijk contact af. Hoe staat de ChristenUnie daarin?

De ChristenUnie heeft voorgesteld om bij gemeentelijke balies door middel van een groene en rode kaart het mogelijk te maken direct feedback zowel positief als negatief (per voorkeur opbouwend) te geven op de dienstverlening in de gemeente Ridderkerk. Iedereen, zo vaak als men wil. Het college is voornemens dit in te voeren. Zo houden we aandacht voor de mens, houden we onze dienstverlening op peil en waar nodig verbeteren we het. Volgens de ChristenUnie een goed middel om dichtbij de burger te blijven. Overigens niet het enige middel.

Een ander middel is het contact tussen u en de politiek. Wat mij al enige tijd opvalt is dat met name de (nieuwe) lokale partijen dicht op de inwoners zitten. Bij problemen staan ze vaak als eerste op de stoep. Dat doen ze goed. Daar kunnen we van leren vind ik.

Maar niet als dit de boventoon gaat voeren. Het gevaar gedreven te worden door de waan van de dag is dan groot. Een sterke betrokkenheid kan een goede belangenafweging ook in de weg staan. Het komt erop aan een goede balans te vinden.

Tijd is ook kostbaar. Het opzoeken van inwoners is waardevol. Jammer dat het niet altijd lukt. De meeste raadsleden doen hun raadswerk naast hun dagelijks werk en gezin. Er blijft dus weinig tijd over. Een slecht excuus? Ja en nee. Het is een opnieuw een keuze. Tussen vergaderingen en gezin, tussen stukken lezen of in gesprek gaan. Op zoek naar een balans.

En hoe dichtbij de politiek wilt u eigenlijk komen? Opmerkelijk vind ik dat sommigen denken dat we weinig voor ze kunnen betekenen. Of ze hebben zelfs geen idee wat er op de raadsagenda staat, wat de politiek doet, hoe het werkt in de raadzaal. Een raad die met regelmaat onderwerpen bespreekt en vaststelt die u direct of indirect aangaan.

Juist ook voor deze onderwerpen zijn uw vragen en opmerkingen heel waardevol! Zaken worden helder door de concrete voorbeelden en ervaringen die de inwoners ons geven. Ik ervaar dat als mooi, nuttig en soms indringend.

We nodigen u van harte uit om uw vragen, opmerkingen en ervaringen te delen of dat te blijven doen! Iedereen, ook als je op voorhand niets hebt met de ChristenUnie. Hoe dichtbij wilt u ons hebben? Zegt het maar, de politiek is aan u!

Onze contactgegevens vind u op www.ridderkerk.christenunie.nl

Tjalke Alkema, Raadslid ChristenUnie

Labels
2017
Bijdragen
Gemeenteraad

« Terug