Wethouder Marten Japenga

Vanaf mei 2014 ben ik wethouder in Ridderkerk. Vanaf 31 mei 2018 in een nieuw college van 18PLUS, SGP, EVR, CDA en ChristenUnie. In 1959 ben ik geboren in Hoogezand-Sappemeer. Sinds 1990 woonachtig in Ridderkerk. Ik ben getrouwd met Anita en we hebben 3 kinderen en twee kleinkinderen. Vanaf mijn tienerjaren ben ik betrokken bij de lokale politiek. Van het posters plakken tijdens de verkiezingen tot aan het oprichten van een politieke jongerengroep; van bestuursfuncties tot aan het raadslidmaatschap; van flyers rondbrengen tot aan het wethouderschap en alles wat daar tussen zit.

In de afgelopen 30 jaar ben ik - tot aan het wethouderschap-  werkzaam geweest in het maatschappelijk werk (samenlevingsopbouw) en het onderwijs (docent). Ik heb in o.a. Rotterdam, Breda, Zwolle en Ridderkerk gewerkt.

In 2006 ben ik voor de ChristenUnie in de gemeenteraad gekomen. Vanaf 2007 tot aan mijn wethouderschap in 2014 was ik daarbij fractievoorzitter.  

Ik heb de volgende onderwerpen in mijn portefeuille

 • welzijn
 • milieu, duurzaamheid/circulaire economie
 • cultuur
 • burger- en overheidsparticipatie
 • leefbaarheid in de wijken

Verder ben ik als wethouder

 • lid AB BAR-organisatie
 • lid van het algemeen bestuur Dienst Centraal Milieubeheer (DCMR)
 • lid van de alliantie Energietransitie
 • voorzitter Duurzaamheidskring Ridderkerk
 • plv. lid van het AB van de GR Nieuw-Reijerwaard
 • plv. lid van het AB van de GR Natuur- en Recratieschap IJsselmonde
 • plv. vertegenwoordiger gemeente in Landschapstafel IJsselmonde
 • aandeelhouder NV BAR Afvalbeheer
 • contactwethouder voor het lidmaatschap van Klimaatverbond Nederland
 • ambassadeur Wereldwinkel Ridderkerk
 • vervanger van wethouder Laurens Franzen

 Contact m.japenga@ridderkerk.christenunie.nl