Wethouder Marten Japenga

Sinds 15 mei 2014 maakt de ChristenUnie deel uit van de coalitie met Leefbaar Ridderkerk, SGP en CDA. De ChristenUnie levert één van de vier wethouders.

Biografie Marten Japenga...

In 1959 ben ik geboren in Hoogezand-Sappemeer. Sinds 1990 woonachtig in Ridderkerk. Ik ben getrouwd met Anita en we hebben 3 kinderen en twee kleinkinderen. Vanaf mijn tienerjaren ben ik betrokken bij de lokale politiek. Van het posters plakken tijdens de verkiezingen tot aan het oprichten van een politieke jongerengroep; van bestuursfuncties tot aan het raadslidmaatschap; van flyers rondbrengen tot aan het wethouderschap en alles wat daar tussen zit.

In de afgelopen 30 jaar ben ik - tot aan het wethouderschap-  werkzaam geweest in het maatschappelijk werk en het onderwijs. Ik heb de studie Maatschappelijk Werk verder uitgewerkt met een specialisatie in samenlevingsopbouw. In mijn werk lag de nadruk vooral op bewonersondersteuning, belangenbehartiging, wijkgericht werken enz. Ik heb gewerkt in Rotterdam, met name in het toenmalig stadsvernieuwingsgebied Carnisse en later in Vreewijk. Vervolgens heb ik een aantal jaren in Breda in de Haagse Beemden gewerkt en de afgelopen 14 jaar in Ridderkerk.

Tevens heb ik in een aantal jaren les gegeven aan de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle als docent samenlevingsopbouw. Met name aan studenten MWD en SPH. Dat deed ik 2 dagen per week vanuit Ridderkerk.

Sinds 15 mei 2014 ben ik wethouder in Ridderkerk namens de ChristenUnie. In 2006 kwam ik in de gemeenteraad.

De coalitie bestaat uit Leefbaar Ridderkerk, SGP, CDA en ChristenUnie. We kunnen terugzien op een mooie periode vanaf 2014. Een bestuurlijk stabiele situatie waarin heel veel tot stand is gekomen in ons dorp

Ik heb de volgende onderwerpen in mijn portefeuille

  • Beheer buitenruimte
  • Leefbaarheid in de wijken, inclusief de wijkplannen
  • Milieu en duurzaamheid
  • Cultuur, erfgoed en archeologie
  • (bewoners) Participatie

Verder ben ik als wethouder

  • lid van het dagelijks bestuur (vice-voorzitter) van het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde
  • lid van het algemeen bestuur Dienst Centraal Milieubeheer (DCMR)
  • lid van de alliantie Energietransitie
  • voorzitter Duurzaamheidskring Ridderkerk
  • vervanger van wethouder Volbregt Smit.

Contact m.japenga@ridderkerk.christenunie.nl