Robert Kooijman

Ik wil me naast mijn baan bij de gemeente Rotterdam en mijn taak als man en vader van drie kinderen graag inzetten voor Ridderkerk.

Vanuit mijn christelijke overtuiging wil ik opkomen voor de kwetsbaren in onze samenleving. De afgelopen jaren zijn vanuit het rijk diverse taken overgedragen naar de gemeenten. Ook komend jaar gaan de gemeentelijke verantwoordelijkheden rond (jeugd)zorg, welzijn en sociale zaken. toenemen 

Degenen die hulp het hardst nodig hebben, verdienen daarin de absolute zorg en aandacht van de gemeente. Daar wil ik mij de komende periode hard voor maken.

Contact r.kooijman@ridderkerk.christenunie.nl

 1. Tekening Deelgebied 1-1.jpg
  Robert_rond_300.png
  Door Robert Kooijman op 25 september 2020 om 13:21

  Raadsbijdrage: herinrichting deelgebied 1 centrum

  Voorzitter,

  Ja, het voorstel voor herinrichting van het centrum deelgebied 1. We hebben er niet echt naar uitgekeken. Maar dat is echt alleen maar omdat we daar uberhaupt niet de tijd voor hadden. Net voor het zomerreces hebben we het ontwikkelperspectief centrum vastgesteld. En dus nu al de eerste uitwerking. Het tempo zit er goed in bij dit college. En dat is ook belangrijk, juist ook nu blíjven investeren in ons centrum, voor zowel onze ondernemers als ook onze inwoners. Zij krijgen met dit voorstel een mooie entree van ons winkelgebied vanaf de noordwestzijde van ons centrum.

  Lees meer over "Raadsbijdrage: herinrichting deelgebied 1 centrum"
 2. Groenvisie.jpg
  Robert_rond_300.png
  Door Robert Kooijman op 24 juli 2020 om 14:26

  Raadsbijdrage: Groenvisie

  Op 7 juli spraken we in de raad over de groenvisie. Onder leiding van wethouder Meij is de afgelopen periode gewerkt aan een visie, waarin een grote ambitie is opgenomen voor wat betreft het groen in onze gemeente. Dit college heeft het doel gesteld om de groenste gemeente te worden van het eiland IJsselmonde. Daar ligt dan een grote, maar mooie uitdaging!

  Lees meer over "Raadsbijdrage: Groenvisie"
 3. foto_column_vakantieplannen.jpg
  Robert_rond_300.png
  Door Robert Kooijman op 17 juli 2020 om 16:42

  Column Buiten de raad gesproken 'Vakantieplannen'

  Inmiddels zijn we alweer 4 maanden ‘onderweg’ in een land met totaal andere regels en gewoontes dan die voor mij en u vertrouwd waren. Het kostte me moeite me er thuis te voelen. Herkent u dat?  Maar na 4 maanden voel ik toch wat gewenning. Mijn wereld is net als voor veel Ridderkerkers klein geworden. Mijn woon-werkverkeer beperkt zich tot een paar meter in huis.

  Lees meer over "Column Buiten de raad gesproken 'Vakantieplannen'"
 4. Ridderkerkcentrum.jpg
  Robert_rond_300.png
  Door Robert Kooijman op 14 juli 2020 om 14:19

  Raadsbijdrage: Ontwikkelperspectief centrum

  Op 2 juli stond onder andere het ontwikkelperspectief centrum op de agenda. In dit plan, dat gezamenlijk met winkeliers en de eigenaren van de winkelpanden is opgesteld, wordt in een aantal fasen mogelijke verbeteringen voor ons centrum aangegeven. En dat is hard nodig. 

  Lees meer over "Raadsbijdrage: Ontwikkelperspectief centrum"
 5. mobiliteitsplan2.jpg
  Robert_rond_300.png
  Door Robert Kooijman op 10 juli 2020 om 14:01

  Raadsbijdrage: Mobiliteitsplan

  Als ChristenUnie zijn we al jaren bezig om meer aandacht te vragen voor andere vervoerswijzen dan de auto. In Ridderkerk nog steeds het meest gebruikte vervoermiddel. Op zich ook niet zo vreemd, gezien de ligging (omringt door snelwegen) en de beperkte mogelijkheden qua openbaar vervoer.

  Lees meer over "Raadsbijdrage: Mobiliteitsplan"
 6. HOV1.jpg
  Robert_rond_300.png
  Door Robert Kooijman op 18 juni 2020 om 22:05

  Raadsbijdrage: Hoogwaardig Openbaar Vervoer

  Op maandag 15 juni sprak de gemeenteraad zich uit over de variantenstudie Hoogwaardig Openbaar Vervoer (kortweg HOV). Na 15 jaar van weinig tot geen investeringen in het openbaar vervoer, komt de gemeente nu met een mooi plan om het busvervoer in Ridderkerk te verbeteren. 

  Lees meer over "Raadsbijdrage: Hoogwaardig Openbaar Vervoer"
 7. Robert en Erna v2.jpg
  Robert_rond_300.png Erna_rond_300.png
  Door Robert Kooijman, Erna de Wolff op 30 maart 2020 om 15:41

  Oog voor elkaar!

  Beste Ridderkerkers,

  de wereld is in een paar weken tijd totaal veranderd! We zijn allemaal stilgezet door de uitbraak van het coronavirus. Niets is meer hetzelfde. Er lag geen script klaar, maar iedereen is hard bezig om er het beste van te maken. We horen veel mooie initiatieven van mensen om ons heen, maar ook van de vrijwilligersorganisaties en de gemeente.

  Lees meer over "Oog voor elkaar!"
 8. Robertfiets1.jpg
  Robert_rond_300.png
  Door Robert Kooijman op 14 februari 2020 om 10:11

  Column: Buiten de raad gesproken 'De juiste paden…'

  Onlangs werd ik benaderd door een aantal inwoners die last hadden van de slechte kwaliteit van het fietspad bij de Vlietlaan, ter hoogte van sporthal Drievliet. Ik besloot daar zelf op de fiets langs te rijden en zag met eigen ogen dat deze mensen voor 100% gelijk hadden.

  Lees meer over "Column: Buiten de raad gesproken 'De juiste paden…'"
 9. vuurwerk.jpg
  Robert_rond_300.png
  Door Robert Kooijman op 27 januari 2020 om 09:45

  Motie lokaal vuurwerkverbod

  Afgelopen donderdag 23 januari is op initiatief van GroenLinks, SGP en de ChristenUnie een motie met betrekking tot een lokaal vuurwerkverbod op de raadsagenda gezet. In deze motie wordt het college gevraagd om tijdig met een voorstel te komen om een verbod in te stellen op het afsteken van consumentenvuurwerk in Ridderkerk. Tegelijk met dat voorstel dienen ook alternatieven in beeld gebracht te worden, zoals centraal of wijkgerichte nieuwjaarsfeesten met georganiseerd (professioneel) vuurwerk of bijvoorbeeld een lasershow.

  Lees meer over "Motie lokaal vuurwerkverbod"
 10. Geld.jpg
  Robert_rond_300.png Erna_rond_300.png
  Door Robert Kooijman, Erna de Wolff op 9 november 2019 om 20:42

  Begroting 2020

  Donderdag 7 november is de Ridderkerkse begroting voor 2020 vastgesteld. Belangrijkste oproep was: werk preventief.  Dat is goed voor de gezondheid en uiteindelijk de portemonnee.

  Lees meer over "Begroting 2020"