Robert Kooijman

Ik wil me naast mijn baan bij de gemeente Rotterdam en mijn taak als man en vader van drie kinderen graag inzetten voor Ridderkerk.

Vanuit mijn christelijke overtuiging wil ik opkomen voor de kwetsbaren in onze samenleving. De afgelopen jaren zijn vanuit het rijk diverse taken overgedragen naar de gemeenten. Ook komend jaar gaan de gemeentelijke verantwoordelijkheden rond (jeugd)zorg, welzijn en sociale zaken. toenemen 

Degenen die hulp het hardst nodig hebben, verdienen daarin de absolute zorg en aandacht van de gemeente. Daar wil ik mij de komende periode hard voor maken.

Contact r.kooijman@ridderkerk.christenunie.nl

 1. Algemene beschouwingen.jpg
  Avatar Robert CU.jpg Erna_rond_300.png
  Door Robert Kooijman, Erna de Wolff op 5 november 2021 om 12:00

  Algemene beschouwingen 2021

  Inleiding

  Dit zijn alweer de laatste algemene beschouwingen van deze raadsperiode. Een goed moment om terug te kijken. Waar komen we vandaan, wat waren onze doelen en verwachtingen? Kunnen we tevreden zijn?

  We willen dit in deze beschouwingen doen aan de hand van drie punten: Natuurlijk ChristenUnie, Gelukkig ChristenUnie en Zichtbaar ChristenUnie. Het zijn niet zomaar willekeurige kopjes, het zijn de namen van de drie werkgroepen die ons als raadsleden in de afgelopen raadsperiode enorm hebben ondersteund. De ordening in deze algemene beschouwingen is daarmee een dank aan onze betrokken achterban die met ons heel veel werk heeft verzet! Bedankt Tjalke, Maarten, Raymond, Barbara, Corstiaan, Ard, Jacqueline, Christiaan en Thirza! Het werk dat jullie (vanwege corona vaak ook letterlijk) achter de schermen hebben verzet is voor ons ongelooflijk belangrijk geweest, daardoor konden wij ons raadswerk veel beter uitvoeren.

  Lees meer over "Algemene beschouwingen 2021"
 2. Begrotingsraad.jpg
  Avatar Robert CU.jpg
  Door Robert Kooijman op 5 november 2021 om 10:00

  Raadsbijdrage Begrotingsraad

  Allereerst:

  wat mooi om hier te mogen zijn! Zeker gezien de ontwikkelingen rond corona is dat geen vanzelfsprekendheid. Fijn dat we toch de mogelijkheid hebben vandaag. Want elkaar in de ogen te kijken, elkaar te spreken is op zo'n bijzondere dag echt van waarde. 

  Voorzitter, vanuit drie thema’s, Natuurlijk, Gelukkig en Zichtbaar ChristenUnie, bereiden we met onze steunfractie ons raadswerk voor. Het zijn ook de thema’s waarmee wij in onze algemene beschouwingen onze focus wilde duidelijk maken. De woorden geven wat ons betreft aan waar we voor willen gaan. Het zijn woorden die we graag concreet en herkenbaar terugzien in de plannen voor Ridderkerk.

  In mijn bijdrage nu wil ik het vooral hebben over de twee moties en het amendement dat we indienen. Het zijn drie heel verschillende onderwerpen, op elk focuspunt 1. Deze drie hebben eigenlijk alle drie hetzelfde thema. En dat is: Practice what you preach. Of in het Nederlands: Zeg wat je doet en doe wat je zegt.

  Lees meer over "Raadsbijdrage Begrotingsraad"
 3. oosterpark.jpg
  Avatar Robert CU.jpg
  Door Robert Kooijman op 26 oktober 2021 om 12:48

  Raadsbijdrage bestemmingsplan Oosterpark

  Voorzitter,

  het Oosterpark is wellicht het meest besproken stuk Ridderkerk in deze raadsperiode. Zo begon ik mijn bijdrage op 6 juli 2021. En het blijkt maar weer, ook vanavond staat het op de agenda. Wat we inhoudelijk van de plannen in het Oosterpark vinden hebben we al helder aangegeven in juli. En eerder, op 14 december 2020 hebben we ons als raad al uitgesproken over de toekomst van de Rowdies. [ik hoop niet dat het vanavond een herhaling wordt van alle argumenten die we toen al hebben uitgewisseld]

  Het gaat wat ons betreft vanavond uitsluitend over het bestemmingsplan. Zijn er voor ons redenen om daar tegen te zijn? Nee. Alle door de raad besloten plannen zijn verwerkt in dit bestemmingsplan.

  Lees meer over "Raadsbijdrage bestemmingsplan Oosterpark"
 4. Foto netwerk waardig ouder worden bijeenkomst 1 juni 2021.jpg
  Avatar Robert CU.jpg Erna_rond_300.png CU logo rond
  Door Robert Kooijman, Erna de Wolff, ChristenUnie Ridderkerk op 9 juli 2021 om 21:27

  Ridderkerks netwerk Waardig Ouder Worden opgestart

  De ChristenUnie Ridderkerk heeft het initiatief genomen om een netwerk ‘Waardig Ouder Worden’ op te starten. Dit naar aanleiding van het landelijk initiatief waar een brede groep van maatschappelijke organisaties – uitspreekt zich extra in te zetten voor de positie van ouderen in onze samenleving.

  Lees meer over "Ridderkerks netwerk Waardig Ouder Worden opgestart"
 5. 210706 Kadernota.JPG
  Avatar Robert CU.jpg
  Door Robert Kooijman op 6 juli 2021 om 23:34

  Raadsbijdrage: Kadernota

  De tijd gaat snel. Volgend jaar, in 2022, kiezen de inwoners weer een nieuwe gemeenteraad. Zo begint de inleiding van de kadernota. En zo is het ook. Het betekent een grotendeels beleidsarme begroting, waarin nog wel de uitwerking van het collegeprogramma zichtbaar is, maar niet veel nieuwe keuzen worden gemaakt.

  Lees meer over "Raadsbijdrage: Kadernota"
 6. 210701 Jaarstukken 2020.JPG
  Avatar Robert CU.jpg
  Door Robert Kooijman op 1 juli 2021 om 23:32

  Raadsbijdrage: Jaarstukken 2020

  Graag wil ik bij dit agendapunt mijn waardering uitbrengen richting het college, en met name ook richting de ambtelijke organisatie. Want wat een jaar hebben ook zij meegemaakt! Uit persoonlijke ervaring kan ik u vertellen dat een jaar thuiswerken lang niet altijd motiverend werkt. Ja, soms lukt het ineens om snel to the point te komen in een online meeting.

  Lees meer over "Raadsbijdrage: Jaarstukken 2020"
 7. 210603 RES.JPG
  Avatar Robert CU.jpg
  Door Robert Kooijman op 3 juni 2021 om 23:30

  Raadsbijdrage: Regionale Energie Strategie

  Na bespreking van de klimaatvisie, nu dus de Regionale Energie Strategie (RES) versie 1.0. Was het al ingewikkeld om als Ridderkerk een eigen koers te vinden voor de opgave die voor ligt, in de RES doen we dat gezamenlijk met 22 gemeenten, 4 waterschappen en 1 provincie.

  Lees meer over "Raadsbijdrage: Regionale Energie Strategie"
 8. 210603 Klimaatvisie.JPG
  Avatar Robert CU.jpg
  Door Robert Kooijman op 3 juni 2021 om 23:22

  Raadsbijdrage Klimaatvisie

  Vanavond stellen we een visie vast, waarin de eindbestemming wel duidelijk is, maar de weg er naartoe nog onzekerheden bevat. De vraag is dan: spreken we hier van een slechte visie? Of zou het juist van visie getuigen wanneer we ons niet laten leiden door de dingen die we nu nog niet zeker weten, maar weloverwogen sturing geven richting het einddoel: een CO2 neutraal én een circulair Ridderkerk in 2050.

  Lees meer over "Raadsbijdrage Klimaatvisie"
 9. Armoede.jpg
  Avatar Robert CU.jpg Erna_rond_300.png
  Door Robert Kooijman, Erna de Wolff op 1 juni 2021 om 22:34

  Oplopende armoede in Ridderkerk is harde realiteit

  Te veel mensen in Ridderkerk hebben niet genoeg geld om rond te komen. Armoede en schulden slurpen in deze huishoudens alle aandacht op. Daardoor neemt de kans op stress en psychische klachten flink toe. Relaties en gezinnen leiden eronder. Door de coronacrisis zal deze groep alleen maar groeien. De ChristenUnie maakt zich zorgen en zet zich landelijk in voor een ambitieus schuldenbeleid. Maar ook lokaal moet er wat gebeuren.

  Lees meer over "Oplopende armoede in Ridderkerk is harde realiteit"
 10. kerkweg.jpg
  Avatar Robert CU.jpg
  Door Robert Kooijman op 12 mei 2021 om 11:21

  Column Buiten de raad gesproken 'Denken in meer dan één richting'

  Onlangs kregen de raadsleden een (online) presentatie over de mogelijke komst van éénrichtingsverkeer in het centrum. Waarbij je met de auto in één richting een ‘rondje dorp’ kunt rijden. Voordeel daarvan is dat er bredere fiets- en wandelpaden kunnen worden gemaakt. Ook is er zo meer ruimte voor bomen en groen. Als fietser en wandelaar voel je je daardoor meer welkom in de straten rondom het Ridderkerkse centrum.

  Lees meer over "Column Buiten de raad gesproken 'Denken in meer dan één richting'"

  Labels:

  0 reacties