Erica Houtman

Erica Houtman

Mijn naam is Erica Houtman. Ik woon in Slikkerveer en werk in het centrum van de gemeente, als beleidsmedewerker bij woningcorporatie Woonvisie. Juist deze combinatie van wonen en werken in Ridderkerk deed mijn interesse in de politiek ontstaan. Bij de ChristenUnie voel ik me politiek thuis: vanuit bijbels perspectief bezig zijn voor een samenleving waarin verantwoordelijkheden gekend en genomen worden, maar waarin ook een open oog is voor de kwetsbaren.