Resultaten 2014-2018

Met dankbaarheid kijken we terug op de afgelopen collegeperiode. We zijn dankbaar voor de zegeningen en de behaalde resultaten in de afgelopen vier jaar. Een greep uit de behaalde resultaten:

Het stopzetten van de verplichte ouderbijdrage in de jeugdzorg, ter voorkoming van zorgmijding

Meer aandacht voor eenzaamheid, door middel van het organiseren van thema bijeenkomsten met diverse maatschappelijke organisaties

Het onderstrepen van het belang van een inclusieve samenleving in Ridderkerk, een samenleving die gelijk is voor iedereen

Het stopzetten van de eigen bijdrage voor mantelzorgondersteuning en respijtzorg

Jaarlijks €60.000 euro extra voor mantelzorgondersteuning

Een nieuw beleid op afvalinzameling en -scheiding

Duurzaamheid als thema in ieder raadsvoorstel mee laten nemen

Automatische kwijtschelding: kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor rechthebbenden wordt nu automatisch toegekend, zodat niet een hele papieren administratie nodig is

Verbeteren fietsroutes sportpark Reijerpark, zodat het na de komst van KCR en de nieuwe sporthal De Wissel voor fietsers aantrekkelijker en veiliger wordt gemaakt om de Populierenlaan over te steken

Het behoud van de mogelijkheid voor een supermarkt in de gebiedsvisie Plein Oost

Het nemen van verantwoordelijkheid door deel te nemen aan het college

Het op constructieve wijze meebouwen aan een financieel gezonde gemeente, waar het prettig wonen en werken is