Actueel nieuws

 1. Erna Riederborgh 2
  Erna_rond_300.png
  Door Erna de Wolff op 1 mei 2018 23:30

  Mijn eerste weken als raadslid

  Vandaag bracht ik een bezoek aan de Riederborgh. Dit deed ik samen met burgemeester Attema. Zij wil graag met alle nieuwe raadsleden een ‘rondje door Ridderkerk’ doen. Zo maken raadslid en burgemeester met elkaar kennis en krijgt het nieuwe raadslid de kans Ridderkerk door zijn ogen te laten zien (bijzondere plekken, bedrijven en of belangrijke maatschappelijke punten).

  Lees meer over "Mijn eerste weken als raadslid"
 2. Gemeentehuis
  Robert_rond_300.png
  Door Robert Kooijman op 26 april 2018 15:00

  Persbericht: Vijf partijen werken aan nieuw college Ridderkerk

  De partijen Partij 18PLUS, SGP, Echt Voor Ridderkerk, CDA en ChristenUnie zijn met elkaar in gesprek om te komen tot een nieuw college van burgemeester en wethouders in Ridderkerk.

  Lees meer over "Persbericht: Vijf partijen werken aan nieuw college Ridderkerk"
 3. Afscheid Tjalke Alkema 3
  Tjalke_rond_300.png
  Door Tjalke Alkema op 27 maart 2018 16:38

  Afscheidstoespraak Tjalke Alkema

  Vier jaar mocht ik Ridderkerk als raadslid dienen. En ik heb daar intens van genoten. Vorige week vrijdag besefte ik hoe ik van het raadslidmaatschap was gaan houden. Voor mij was raadslid zijn een roeping. En voor mij is het daarom moeilijk om het los te laten. Toch wil ik vanaf deze plek nogmaals Erna van harte feliciteren met haar komst in de raad voor de ChristenUnie. Zij zal zeer zeker als speerpunt de zorg binnen Ridderkerk op de agenda zetten en houden. Let maar op!

  Lees meer over "Afscheidstoespraak Tjalke Alkema"
 4. Robert Kooijman fiets
  Robert_rond_300.png
  Door Robert Kooijman op 22 maart 2018 14:25

  Kiezers bedankt!

  Het was een spannende avond, die 21 maart. Na een mooie campagne, met bijeenkomsten als de Duurzaamheidsmarkt, het ouderenontbijt en de Women Only Night, een goed en doordacht verkiezingsprogramma, een geweldige kandidatenlijst, mooie promofilmpjes, een prachtige flyer en een enthousiast campagneteam waren we er helemaal klaar voor! We hoopten dat onze campagne genoeg zou zijn om opnieuw die zo belangrijke 3e zetel te bemachtigen. 

  Lees meer over "Kiezers bedankt!"
 5. Subsidie
  Robert_rond_300.png
  Door Robert Kooijman op 24 februari 2018 15:16

  Raadsbijdrage 22 februari Kadernota Subsidiebeleid

  Met het nieuwe subsidiebeleid wordt een duidelijker koppeling gelegd tussen de verstrekkingen van subsidies en de maatschappelijke doelen die de gemeente nastreeft. Zodoende wordt ook via subsidies een bijdrage gedaan aan de doelen die we met ons beleid voor ogen hebben. De ChristenUnie vind dit een goede lijn.

  Lees meer over "Raadsbijdrage 22 februari Kadernota Subsidiebeleid"
 6. Inpassingstekening Sporthal PC Hooft
  Robert_rond_300.png
  Door Robert Kooijman op 18 december 2017 15:19

  Raadsbijdrage 14 december 2017 "Nieuwbouw sporthal PC Hooftstraat"

  Over de financiën zal ik dit keer kort zijn voorzitter. De opmerkingen die ik bij mijn vorige bijdrage maakte, gelden ook hier. De gemoeide kapitaallasten van € 213.900 passen net als die van Gemini binnen de ruimte in de begroting 2018-2021.

  Lees meer over "Raadsbijdrage 14 december 2017 "Nieuwbouw sporthal PC Hooftstraat""
 7. Inpassingsstudie Gemini
  Robert_rond_300.png
  Door Robert Kooijman op 18 december 2017 15:00

  Raadsbijdrage 14 december 2017 "Uitkomst inpassingsstudie Gemini op Sportpark Ridderkerk"

  Voorzitter,

  Investeren in onderwijs. Ik denk dat er maar weinig mensen zullen zijn die dat een slecht plan vinden. Het gaat vanavond echter niet alleen om een inhoudelijke investering in het leeronderwijs, maar vooral ook om het investeren in goede faciliteiten voor het voortgezet onderwijs in Ridderkerk, en specifiek voor het Gemini College.

  Lees meer over "Raadsbijdrage 14 december 2017 "Uitkomst inpassingsstudie Gemini op Sportpark Ridderkerk""
 8. MRDH1
  Arie_rond_300.png
  Door Arie van Nes op 24 november 2017 15:28

  Raadsbijdrage 23 november 2017 "Zienswijze MRDH"

  Voorzitter,

  Ik heb eerst eens de betekenis van het woord evalueren opgezocht, waarbij ik twee passende betekenissen gevonden heb: achteraf bespreken hoe taken zijn uitgevoerd en: achteraf bespreken om ervan te leren. Evalueren is goed en kan dit netwerk beter maken, het rapport geeft ook weer hoe de deelnemende gemeenten het beleven.

  Lees meer over "Raadsbijdrage 23 november 2017 "Zienswijze MRDH""
 9. Raadszaal
  Robert_rond_300.png
  Door Robert Kooijman op 4 november 2017 15:29

  Raadsbijdrage 2 november 2017 "Algemene Beschouwingen bij begrotingsbehandeling 2018

  Op 2 november heeft de gemeenteraad de hele dag vergaderd, naar aanleiding van de gepresenteerde begroting voor 2018. Alle politieke partijen, met uitzondering van Partij 18Plus, hebben voorafgaand aan deze vergaderingen hun Algemene Beschouwingen op schrift ingediend. Tijdens de begrotingsbehandeling kreeg iedere partij de gelegenheid om de highlights van deze Beschouwingen te presenteren.

  Lees meer over "Raadsbijdrage 2 november 2017 "Algemene Beschouwingen bij begrotingsbehandeling 2018"
 10. PC Hooftstraat
  Tjalke_rond_300.png
  Door Tjalke Alkema op 17 oktober 2017 15:33

  Raadsbijdrage 12 oktober 2017 "Gebiedsvisie P.C. Hooftstraat"

  Geachte voorzitter,

  De gebiedsvisie P.C. Hooftstraat van vanavond is in drie fasen tot stand gekomen. Daarmee zijn de wensen van ondernemers, bewoners en gemeente goed op papier gezet en sluit deze ook nog eens aan op op de omgevingsvisie en heeft het een relatie met het IAP.

  Lees meer over "Raadsbijdrage 12 oktober 2017 "Gebiedsvisie P.C. Hooftstraat""