Kandidatenlijst 2018

1. Robert Kooijman

 • Na een eerste raadsperiode, waarin ik van raadslid al vrij snel fractievoorzitter werd, mag ik nu als lijsttrekker deze mooie lijst aanvoeren. Voor degenen die mij nog niet kennen: Robert Kooijman is mijn naam, ik woon ongeveer mijn hele leven al in Ridderkerk. Ik heb daar in de wijken Drievliet, Centrum en Slikkerveer gewoond. Momenteel woon ik weer in het Centrum, samen met mijn vrouw Gertine en mijn drie zoons Sem, Tijn en Jart. Ik ben 41 jaar, en werk als adviseur op het gebied van verkeersmanagement bij de gemeente Rotterdam.

  De ChristenUnie is écht mijn partij! Denkend vanuit het positieve, opbouwend en samenwerkend. Met elkaar de schouders eronder willen zetten, en ook kritisch durven kijken naar het eigen handelen. En dat alles in afhankelijkheid van Hem. Ik wil me ook de komende periode graag weer inzetten voor ons mooie Ridderkerk, en voor onze inwoners!

  TwitterFacebook

2. Tjalke Alkema

 • Mijn naam is Tjalke Alkema, 46 jaar oud en geboren en getogen op het platteland in Drenthe. Vanaf 2008 woon ik in Ridderkerk. Ik ben getrouwd met Heleen en vader van 4 kinderen, Rosalynn, Marilynn, Anne Louise en Florian. Ik ben werkzaam bij een internationaal farmaceutisch bedrijf in Leiden.

  Vanaf mei 2014 zit ik voor de ChristenUnie in de gemeenteraad. Ik heb me vooral ingezet voor het onderwerp duurzaamheid uit ons verkiezingsprogramma “dienstbaar, duurzaam en dichtbij”. Ik begon mijn raadsperiode direct met een motie over de afvalinzameling die de aanzet gaf tot een nieuw en breed besproken afvalbeleidsplan. Verder kwam het onderwerp duurzaamheid als vaste paragraaf op alle raadsvoorstellen en daarmee echt op de agenda!

  Wat mag u de komende periode van mij verwachten? Ik zal me blijven inzetten voor het onderwerp duurzaamheid. Daar hoort hoe wij omgaan met onze ruimte, groen en water zeker bij. Voor een goede energietransitie in Ridderkerk zet ik me in voor een masterplan energietransitie, een soort deltaplan maar dan voor energie. Ik wil opnieuw dienstbaarheid vanuit mijn geloof invulling geven, voor inwoners en ondernemers. Zo wil ik invulling geven aan ons thema: ‘Oog voor elkaar, oog voor Ridderkerk’, en geef ik mijn geloof een stem.

  TwitterFacebook

3. Erna de Wolff - ter Beek

 • Mijn naam is Erna de Wolff, 47 jaar. Getrouwd met Ko en moeder van drie volwassen kinderen. Sinds 2000 wonen wij in Ridderkerk in de wijk Het Zand. In het dagelijks leven werk ik als beleidsadviseur onderwijsontwikkelingen bij het Zorgcollege van het Albeda in Rotterdam. Vanaf het allereerste moment dat ik betrokken raakte bij ChristenUnie Ridderkerk raakte mij de drive om samen - over kerkmuren heen - te gaan voor het goede van alle inwoners van Ridderkerk. ChristenUnie Ridderkerk vindt elkaar in een gedeelde basis: de liefde van en voor God. Die basis inspireert om positief en hoopvol politieke keuzes te maken. 

  Ik herken mij in die houding en wil de komende jaren dan ook van harte mijn steentje bijdragen. Daarbij wil ik mij richten op de onderwerpen die met zorg, onderwijs en participatie te maken hebben. Mijn wens is om dit niet alleen te doen. Ik geloof dat God ons allemaal mooie talenten heeft gegeven. Hij zorgt ervoor dat we elkaar aanvullen. Samen weet je meer, sta je zoveel sterker. Ik daag je dan ook uit om de kennis en ervaring die je hebt te delen. Zoek ons op, mail of bel. Denk mee en doe mee. Zodat we met elkaar gaan voor het goede van Ridderkerk! 

  TwitterFacebook

4. Arie van Nes

 • Mijn naam is Arie van Nes, 53 jaar, getrouwd met Mariët en we hebben 4 kinderen. In het dagelijks leven ben ik als dierenarts verbonden aan de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, waar ik een bijdrage lever aan de opleiding van de toekomstige generatie dierenartsen. We leven op de boerderij van het voorgeslacht, en verzorgen ook een aantal (huis)dieren.

  De afgelopen 3 jaar heb ik als raadslid mogen dienen en was mijn interesse vooral jeugdzorg en het sociale domein. Dat we een verschil maken moge blijken uit een door mij ingediende unaniem aangenomen motie omtrent automatische kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor de minima.

  Twitter

5. Chris Botter

 • Mag ik me even voorstellen? Ik ben Christiaan Botter, woonachtig in Slikkerveer, getrouwd met Marianne en samen hebben we drie zonen. 

  Als Facilitair Adviseur werk ik in de regio Drechtsteden; een werkveld vol afwisseling en dynamiek.

  Voor mij is de ChristenUnie de partij van de inclusieve samenleving.

  Dat betekent dat iedereen erbij hoort. In Ridderkerk leven we samen en dat vind ik waardevol. Vol overtuiging zet ik mij van harte in voor ons Ridderkerk.

  Facebook

6. Bianca Tamerius - van Houten

 • De Christenunie Ridderkerk is een prachtige groep mensen die vanuit hun geloof met allemaal verschillende kwaliteiten en achtergronden graag het beste wil voor Ridderkerk en haar inwoners.

  We zijn oprecht geïnteresseerd in u en in jou! Wij willen naar  elkaar omzien, goede beslissingen nemen voor mensen die hier al heel lang wonen, voor kinderen die hier opgroeien, voor nieuwe Ridderkerkers, voor iedereen. We hebben oog voor onze omgeving, voor de schepping die we gekregen hebben en waar na ons, nog zoveel mensen van mogen genieten.

  En ik....., ik voel me thuis bij deze club. Mijn naam is Bianca Tamerius, samen met Erik-Jan de trotse ouders van onze 2 kinderen Lieke en Luuk. Samen opgegroeid in Ridderkerk en wij wonen hier nog steeds met veel plezier.
  In het dagelijks leven ben ik regisseur jongeren bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Ik zie dat er jongeren zijn die tussen wal en schip vallen, die (tijdelijk) niet mee kunnen komen, zoveel problemen en soms zo weinig kansen en oplossingen. Heel veel werk, maar ook heel mooi werk. Mooi om te zien dat kleine stapjes, aandacht en vertrouwen kunnen leiden tot zelfstandigheid, terug naar school of weer aan het werk.

  Investeren in de toekomst, in de jongeren en in elkaar. Ik doe het graag en met liefde!

7. Maarten Tanis

 • Samen met mijn vrouw en vier kinderen wonen we sinds 2004 in Drievliet. We zijn actief lid van de Ichthuskerk. Ik hou ervan om binnen, maar ook zeker buiten de kerk, present te zijn. Verder waardeer ik de diversiteit aan kerken, gemeenschappen, culturen, mensen en opvattingen en zoek graag verbinding.  

  In het dagelijks leven geef ik leiding aan een wijkteam in Rotterdam-Zuid. De hulpverleners van het wijkteam zijn betrokken bij vrijwel alle complexe hulpvragen van wijkbewoners. 

  Voor Ridderkerk vind ik het van belang dat er binnen wijken en straten betrokkenheid is op elkaar. Nieuwe inwoners worden warm ontvangen. Problemen binnen wijken en achter voordeuren op het gebied van zorg en veiligheid worden snel aangepakt. Preventie ten aanzien een gezonde levensstijl en opvoeding moeten een hoge prioriteit hebben. Armoede en schuldenproblematiek verdienen bijzondere aandacht. Werk en ondernemerschap worden maximaal gestimuleerd. 

  Kortom een betrokken, actief en veilig Ridderkerk.

  Facebook

8. Raymond Schrik

 • Graag wil ik mij aan u en jou voorstellen! Mijn naam is Raymond Schrik, 44 jaar jong en gelukkig getrouwd met Esther. Daarnaast ben ik ook trotse vader van Lucas (16), Eva (13) en Boaz (10). Ik ben geboren op de Veluwe, vanaf mijn 3e jaar in Zeeland gewoond en sinds mijn huwelijk in 1999 ben ik woonachtig in Ridderkerk. Kerkelijk leven wij mee met de hervormde wijkgemeente Singelkerk.

  In het dagelijks leven ben ik ondernemer en sinds het jaar 2000 eigenaar van een telecombedrijf in Ede.

  In mijn vrije tijd ben ik bestuursvoorzitter van stichting Tabitha. Deze stichting ondersteunt verschillende hulpprojecten in Roemenië en Oekraïne, die ik zelf ook regelmatig bezoek.

  Sinds 2014 ben ik actief bij de ChristenUnie als campagneleider voor de gemeenteraadsverkiezingen en ook aankomende verkiezingen neem ik deze functie, samen met een enthousiast team, weer graag voor mijn rekening.

  Vanaf de vorige verkiezingen vervul ik met veel passie de functies van fractielid, webmaster en bestuurslid van de ChristenUnie Ridderkerk.

  Waarom ChristenUnie voor mij? Graag zet ik mij, samen met een club van enthousiaste en gedreven mensen, in voor mijn medemens en plaatselijke gemeente.

  Oog voor elkaar, oog voor Ridderkerk

  TwitterFacebook

9. Berend Groeneveld

 • Wanneer je dit leest, dan ben je al bij nummer 9 van de kandidatenlijst aangeland en blijkbaar oprecht geïnteresseerd in het werk van de ChristenUnie. Net als ik, dus dat is heel mooi.

  De ChristenUnie past niet alleen bij mij vanwege de praktische politieke toepassingen van de richtlijnen die we vanuit de bijbel mee hebben gekregen, maar ook omdat wat mij betreft de ChristenUnie de juiste balans weet te vinden tussen mens en natuur. Tussen werk en privé. ‘’vreemdelingen’’ en eigen inwoners. Principieel en pragmatisch.

  Ridderkerk heeft een snelle, veilige en milieuvriendelijke verbinding naar Rotterdam nodig. Over 10 jaar ziet het vervoer er heel anders uit. Auto’s rijden 100% autonoom en zonder uitstoot. Bussen ook. Beter is een aparte rijstrook voor autonome voortuigen stimuleren en daar op voorsorteren. Vanaf de Rotterdamse weg in 1 x naar Zuidplein of Kralingse zoom. Schoolkids kunnen eenvoudig carpoolen met een zelfrijdende auto. Dit lijkt ver weg, maar kijk eens waar we nu met electrische auto’s staan. In 2011 was er een motie van de ChristenUnie nodig om de eerste publieke laadpalen te faciliteren. Nu worden door ons als Ridderkerkers vele tienduizenden elektrische kilometers per week gereden.  De ChristenUnie was toen voorloper. Laten we dat nu ook zijn en nu al voorsorteren op autonoom en zonder uitstoot rijden van personenauto’s, taxi’s en bussen.

  En nu we het er toch over hebben. Dan gelijk ook graag zo goed mogelijk stimuleren van elektrische fietsen, scooters en bootjes in Ridderkerk en het Waaltje.

  Samen houden we wonen, recreëren en werken in Ridderkerk prettig!

  Facebook

10. Mariette Zegveld - den Bok

 • Mijn naam is Mariëtte Zegveld. Ik ben 30 jaar, getrouwd met Evert en samen met onze dochter Olivia wonen wij in Slikkerveer.

  In het dagelijks leven ben ik accountant bij een mooi kantoor hier in Ridderkerk.

  In de politiek ben ik een nieuwkomer, maar met mijn financiële achtergrond wil ik graag een bijdrage gaan leveren aan verbeteringen in ons mooie dorp.

  Vanuit mijn geloof, met een groep gedreven en enthousiaste mensen, mij inzetten voor mijn naasten. Daarom.. ChristenUnie!

  Facebook

11. Maurice van den Hoek

 • Mijn naam is Maurice van den Hoek, 29 jaar oud. Ik woon al mijn gehele leven in het immer schone Ridderkerk:-). En ik zal dat de komende jaren ook blijven doen. Onlangs heb ik samen met mijn vriendin en toekomstige vrouw een woning gekocht in ‘t Nieuwe Zand! Wij hopen komend voorjaar in het huwelijksbootje te stappen, een nieuwe fase in ons leven is dan ook aanstaande! In mijn dagelijkse leven ben ik werkzaam als gerechtssecretaris/juridisch medewerker - in de volksmond beter bekend als griffier - bij de rechtbank Den Haag, sector strafrecht. Tot op heden voel ik mij in deze hoedanigheid als een vis in het water, omdat ik een bijdrage wil leveren aan een rechtvaardige samenleving, wat werken bij de rechtspraak in de kern inhoudt. 

  De ChristenUnie spreekt mij erg aan, omdat zij vanuit een bijbels perspectief politiek bedrijft, waarbij de liefde van God dé verbindende factor is tussen al de bewoners van Ridderkerk. Daarnaast vind ik het heel belangrijk dat de ChristenUnie oog heeft voor de toekomstige generaties, onze kinderen, en daar ook haar verantwoordelijkheid in neemt. Hoewel ik mijzelf kan omschrijven als een ‘groentje’ binnen het politieke domein, zet ik mij graag in voor Ridderkerk en haar inwoners en draag ik graag mijn steentje bij aan het gedachtegoed waar de ChristenUnie voor staat! Dit komt vast goed met een gedreven en enthousiast team als onze partij kent:-).  

  Facebook

12. Leo van der Welle

 • Mijn naam is Leo van der Welle,58 jaar, getrouwd met Trudie. Vader van 5 kinderen en opa van 4
  kleinkinderen.

  Waarom Christen Unie Ridderkerk? Ik vind het belangrijk dat geloof een stem krijgt in
  de maatschappij. Op deze wijze wil ik graag iets betekenen voor de mensen in mijn leefomgeving.

  TwitterFacebook

13. Jacqueline Roskam - de Vreede

 • Mijn naam is Jacqueline Roskam, 29 jaar, getrouwd met Sander en moeder van Bram. Ik werk parttime als leerkracht in het basisonderwijs.

  Ik geloof dat wij als christenen het verschil kunnen maken in Ridderkerk. Ik zet mij daarom graag in voor de ChristenUnie. 

  TwitterFacebook

14. Erica Houtman

 • Mijn naam is Erica Houtman. Op mijn allervroegste jaren na, heb ik altijd in Ridderkerk gewoond. Ik ben graag actief in en voor Ridderkerk: ik kerk hier (in de Singelkerk), ik zing hier (bij het COV), ik musiceer hier (bij het Ridderkerks Symfonieorkest) en werk hier (bij woningcorporatie Woonvisie). Bij de ChristenUnie ben ik bestuurslid. 

  Waarom is de ChristenUnie mijn partij? Omdat ik het belangrijk vind vanuit de basis van Gods Woord bij te dragen aan een sociale en duurzame samenleving, waarin we naar elkaar omzien en rekening houden met toekomstige generaties. 

  Facebook

15. Danny van den Berg

 • Mijn naam is Danny van den Berg, 54 jaar, getrouwd met Irma en samen hebben we 2 kinderen. In het dagelijks leven ben ik bezig als manager inkoop en logistiek. Lid zijnde van PG de Levensbron, probeer ik te verbinden met anderen om samen de reis van het leven te lopen. Daarbij mogen we elkaar inspireren, maar vooral bij onze Bron onze basis vinden.

  Waarom op de lijst van de Christen Unie? Er zijn momenten dat je kan en moet laten zien waar je voor staat en dit is zo’n moment. Oog voor elkaar, oog voor Ridderkerk vanuit een Christelijke achtergrond. Fijn om daar deel van uit te mogen maken!

  Facebook

16. Marlies Bouman - de Ruiter

 • Wat brengt mij op de kandidatenlijst van de ChristenUnie Ridderkerk?!

  Met hart en ziel ben ik medeburger van ons mooie dorp waar ik 43 jaar geleden het levenslicht zag in Ridderkerk-Oost. Na gewoond te hebben in het Centrum, Oostendam en Slikkerveer, is nu Rijsoord de plek waar ik een goeie buur probeer te zijn. In het dagelijks leven ben ik vrouw van ondernemer Peter Bouman en trotse moeder van 2 tieners, Samuel en Vera.

  Vanuit mijn passie voor Jezus, mensen én graag lokaal betekenisvol aanwezig zijn, heb ik een aantal jaar geleden het initiatief genomen om met een enthousiaste groep christenen de organisatie Present Ridderkerk op te zetten. Present is een landelijk netwerk van lokale stichtingen en slaat een brug tussen mensen die hulp willen geven en mensen die hulp nodig hebben. Dit doet zij door projectmatig vrijwilligerswerk in Ridderkerk te organiseren. Bij praktische of sociale projecten kunnen vrijwilligers zich een dag(deel) inzetten voor kwetsbare mensen in hun eigen woonplaats.

  Ik vond het indertijd géweldig om te merken dat de fractie van de CU direct enorm enthousiast was over dit praktische en lokaal gerichte idee. Vanaf het eerste uur heeft zij ons gestimuleerd, op diverse fronten gefaciliteerd en met de juiste mensen in contact gebracht. Voor mij echt het bewijs dat de CU niet alleen met woorden, maar ook met daden hart heeft voor mensen die om wat voor redenen ook een steun in de rug kunnen gebruiken!

  De afgelopen jaren is Present Ridderkerk uitgegroeid tot een professionele en lokaal gewortelde instantie die zowel door de Gemeente Ridderkerk als hulpverlenende organisaties en groepen vrijwilligers als een serieuze partner wordt omarmd! Voor mij als pionier werd het tijd het stokje over te dragen aan mijn collega’s en laat nu -met hart voor ons milieu, als consuminderaar en pop-upvrijwilliger- mijn licht graag schijnen in onze samenleving.

  Kortom, dit prachtige Ridderkerkse CU-team draag ik -met alles waar zij voor staat- een zeer warm hart toe!

  Facebook

17. Lydia Vergunst

 • Ik ben 33 jaar en al deze jaren woonachtig in Ridderkerk. Ik werk alweer een aantal jaar op de juridische afdeling van het UWV.

  De ChristenUnie is voor mij de partij die de Bijbel als leidraad heeft, iets wat ik in mijn persoonlijk leven ook belangrijk vind. Verder is de ChristenUnie een partij die echt in deze tijd staat, we leven tenslotte in 2018 en de Bijbel is ook nu nog relevant. Verder heeft deze partij oog voor het milieu en komt het op voor het kwetsbare in de maatschappij, voor mij twee belangrijke waarden.

  Kortom: ik ga voor de ChristenUnie!

  Facebook

18. Otto Louter

 • Sinds een jaar of 8 ben ik actief “achter de schermen” bij de Christenunie Ridderkerk. Het is fantastisch om samen met een groep mensen, allemaal met verschillende talenten ons in te zetten voor Ridderkerk.

  Dit alles vanuit een Christelijke achtergrond: Liefde voor elkaar!

19. Leo Plaisier

 • Wat was het een prachtige tijd, mijn gemeenteraadsperiode van 1998 tot begin 2007. En wat wás ik trots om de eerste fractievoorzitter van de ChristenUnie in Ridderkerk te zijn. En wat bén ik blij dat onze idealen van toen nu nog steeds gedeeld worden binnen de ChristenUnie.

  Wat ís het dan ook prachtig om politiek iets bij te dragen aan een leefklimaat waarin niet alleen grote, rijke, sterke, gezonde, normale, populaire mensen een geriefelijke plek hebben, maar waar ook volwaardig plaats is voor rare, arme, ongezonde, zwakke, soms ongewenste, kleine mensjes.

  Daar ging het 15 jaar geleden om  voor de ChristenUnie en daar gaat het gelukkig nog steeds om. En voor dat ideaal wordt gesjouwd door hardwerkende mensen, die geen behoefte hebben aan populistisch geschreeuw, maar gewoon in alle bescheidenheid hun weg gaan.

  Heeft u, heb ik voor dat soort idealen de ChristenUnie nodig? Als u er net zo over denkt als wij dan is de ChristenUnie inderdaad een prima partij om uw stem aan te geven.

  Ik ben blij dat ik op de lijst mag staan, ook al heeft plaats 19 een symbolische betekenis. Het geeft me de kans om te laten zien dat ook míjn idealen nog ongebroken zijn.

20. Ad van 't Zelfde

 • Meedoen met de ChristenUnie in Ridderkerk, is deel uitmaken van een gevarieerde, maar bijzonder leuke club mensen. Samen staan zij voor hetzelfde doel: Ridderkerk dienen met sociaal betrokken en christelijke politiek. Ruim 8 jaren mocht ik daaraan bijdragen in een bestuurstaak. Nu wat meer op afstand van het dagelijks reilen en zeilen, maar nog steeds als enthousiast supporter. Ruim 31 jaren werkte ik bij verschillende oliemaatschappijen in het Rotterdamse havengebied.  Alweer een paar jaar geef ik mijn tijd aan 5 vrijwilligerstaken. Inderdaad voor elke werkdag 1.

  Als geboren en getogen Ridderkerker gaat het wel en wee van onze woonplaats en de inwoners mij best wel ter harte. Getrouwd met Ans en als vader en grootvader voel ik mij veilig bij een partij die voor alle generaties gaat. Daarvoor ben ik bij de ChristenUnie op het goede adres. Onze wethouder Marten Japenga en fractievoorzitter Robert Kooijman en zijn team, hebben een opmerkelijke drive en een sterke visie voor Ridderkerk in de komende jaren. Ik hoop zeer dat zij hun werk ten goede van alle Ridderkerkers kunnen voortzetten. Daaraan lever ik graag een bijdrage.

  Facebook

21. Cor Louter

 • Ik ben Cor Louter en heb inmiddels de nieuwe ( 67 jaar ) pensioen leeftijd bereikt, maar ik mag nog steeds actief zijn in het arbeidsproces. Met mijn eigen inkoopburo voor de bakkerijsector ben ik nog dagelijks in de weer om de goede inkoopdeals te sluiten voor diverse bakkerijen. Vele jaren heb ik voor de ChristenUnie in de gemeenteraad mogen zitten en dit heb ik altijd met veel genoegen mogen doen. Het meedenken en meewerken aan verbeteringen van je eigen dorp geeft veel voldoening. 
   
  Waarom dan ChristenUnie? Omdat deze partij praktische politiek bedrijft vanuit een bijbelsperspectief. Dit betekent ook aandacht voor mensen en de aarde waar we op wonen en hoe we omgaan met wat deze aarde voorbrengt. En dan is er nog veel te doen en te verbeteren!
  Twitter

22. Marten Japenga

 • In 1990 zijn we in Ridderkerk komen wonen. Ik ben getrouwd met Anita. We hebben drie kinderen, die inmiddels de deur uit zijn, en twee kleinkinderen.

  Vanaf mei 2014 ben ik wethouder namens de ChristenUnie. Ik ben vanaf mijn tienerjaren actief in de lokale politiek. Naast mijn 30 jarige loopbaan in het maatschappelijk werk heb ik het politieke werk er vrijwel altijd naast gedaan. Tussen 2006 en 2014 als raadslid namens de ChristenUnie en vanaf 2014 full-time als wethouder.

  We hebben een prachtige lijst met allerlei gedreven en getalenteerde mensen. Onder aanvoering van de lijsttrekker Robert Kooijman hopen we op uw of jouw stem. Hiermee kunnen we ook in de komende jaren werk blijven maken van een sociaal en duurzaam Ridderkerk. Ons verkiezingsprogramma staat te trappelen om uitgevoerd te worden. CU.

  TwitterFacebook