Tjalke Alkema

Hoewel de ChristenUnie een christelijke partij is zetten we ons toch in voor iedereen. Dat moet en is tegelijk mooi om te doen. Dienstbaar zijn voor alle Ridderkerkers.

Ik ben Tjalke Alkema en op 19 maart word ik 43. Ik ben vader van 4 kinderen, 3 dochters en 1 zoon. Ik werk als ontwerper, calculator, werkvoorbereider en systeem expert ten behoeve van de productie van nieuwe medicijnen. Ik help graag mensen, en via de politiek is er veel mogelijk en liggen er veel kansen. We helpen mensen graag verder met mooie en duurzame innovaties.

Zelf leverde ik een belangrijke bijdrage aan het oplossen van een al jarenlang slepend probleem rond de wateroverlast aan de Kerkweg. Vaak begrijpen burgers en politiek elkaar niet. Door hulp van iemand die politiek en burgers begrijpt bereik je samen het doel. Dat is bij de Kerkweg uitstekend gelukt.

Wanneer ik als een verbindende factor kan worden ingezet, of als het gaat over duurzaamheid in onze samenleving, voor hulp wie hulp nodig heeft, dan doe ik dat graag. Voor iedereen. Daar ligt mijn hart.

Contact t.alkema@ridderkerk.christenunie.nl