Erica Houtman

Ik ben Erica Houtman, 42 jaar en beleidsadviseur bij woningcorporatie Woonvisie.

Als wij ons verantwoordelijk voelen voor onszelf, voor elkaar en voor onze omgeving blijft Ridderkerk een echte samenleving. De ChristenUnie wil die samenleving ondersteunen, in grote dingen als werkgelegenheid en een goed zorg- en welzijnsaanbod en in ‘kleine’ dingen als betere fietspaden en het stimuleren van deelname aan burgernet.  

De ChristenUnie doet dat voor de samenleving van nu en die van morgen. Ik voel mij thuis bij deze partij en daarom stem ik niet alleen ChristenUnie, maar sta ik ook op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.