Raadsbijdrage 26 mei 2016 "Cultuureducatie"

cultuuronderwijsvrijdag 03 juni 2016 12:21

Voorzitter, dank

Continuïteit en koerswijziging is de titel die ik zou willen gebruiken vanavond. Continuïteit, want het cultuuronderwijs moet niet de dupe worden van het falende toenmalige management en ook koerswijziging, want het moet anders en vooral beter. Wat betreft continuïteit willen we van de wethouder nogmaals de toezegging dat deze continuïteit ook gewaarborgd is.

De koerswijziging steunen wij, regie en uitvoering worden gescheiden, we gaan van subsidie naar inkoop. De fractie van de ChristenUnie steunt de aanstelling van een regisseur, die partijen bij elkaar brengt, maar wel een regisseur, die dicht bij de gemeentelijke organisatie staat, daar moet de regie vandaan komen. Aangezien het beleid dat deze persoon gaat volgen nog niet geheel helder is, zien we graag in ieder geval een evaluatie van de activiteiten en bevindingen van de cultuurregisseur over een klein jaar, zeg april/ mei 2017, om te bezien of de doelstellingen, zoals verwoord in de onderhavige notitie gehaald gaan worden en of de regisseur op koers ligt. Kan de wethouder dat toezeggen?

Cultuureducatie vinden we belangrijk, zowel buitenschools als binnenschools en we zien dan ook graag dat de regisseur niet alleen partijen in de oude school bij elkaar brengt, maar ook aandacht heeft voor de lessen op school. Daarbij mag ook aandacht zijn voor bredere activiteiten dan alleen muziek maken. De wethouder was duidelijk in de commissie dat deze zaken onderdeel vormen van de taak van de regisseur.

In de laatste plaats zien we graag dat zowel de continuering van het cultuuronderwijs als de nieuwe koers binnen de bestaande begroting blijft. Die toezegging zouden we ook van de wethouder hebben.

Verder loop ik niet voor de muziek uit.

Arie van Nes

Labels
Bijdragen

« Terug