Raadsbijdrage 21 april 2016 "prestatieafspraken woonvisie, progressie en gemeente Ridderkerk"

woonvisie-logovrijdag 22 april 2016 22:34

Geachte voorzitter,

Met belangstelling hebben wij het document gelezen. De ChristenUnie is tevreden over de behaalde resultaten tot nu toe en de opgetekende prestatieafspraken. Nieuw is dat prestatieafspraken samen met de huurdersvereniging progressie is gemaakt. Een gedragen afspraak gezien de ondertekening ervan. Belangrijk voor draagvlak onder de huurders.

Goed wonen in Ridderkerk, goede woningen in Ridderkerk en goede samenwerking. Dat zijn de hoofdstukken voor de gemaakte prestatieafspraken. In die volgorde hoort u nu onze zienswijze.

Goed wonen in Ridderkerk:

Woonvisie doet in 2016 een voorstel voor de inzet van een optimale mix in de beschikbare verdeelmodellen uit de verordening woonruimtebemiddeling. De kans op een woning en betaalbare woning neemt toe voor lokale woningzoekenden, starters, primaire doelgroep, senioren en middeninkomens. Een verwachting die we graag zien waargemaakt worden. We zijn benieuwd naar het voorstel en de bijbehorende verwachte resultaten.

Goede woningen in Ridderkerk:

In Ridderkerk wordt door het terugbrengen van de sociale woningvoorraad ruimte gecreëerd om de woningvoorraad toekomstbestendig te maken.

De ChristenUnie vraagt wel om rekening te houden met die inwoners die tussen wal en schip dreigen te raken. Kan de wethouder ons toezeggen dat niemand uit de doelgroep voor de sociale woningvoorraad, tussen wal en schip raakt?

Met het willen realiseren van 85 nul-op-de-meterwoningen in het Centrumplan en de intentie in latere jaren nog meer nul-op-de-meterwoningen te realiseren verdient woonvisie een compliment. Voor de ChristenUnie nu al een prestatie van formaat.

Wel vragen we extra aandacht voor het klimaatbestendig bouwen, iets wat we nog niet terugvinden in de prestatieafspraken. Ik hoop dat de wethouder hier nog iets over kan zeggen. Hoe en wanneer gaan we op dit punt met woonvisie afspraken maken?

Goede samenwerking:

Ja, voorzitter, dat is moeilijk. Samenwerken betekent investeren in elkaar. Al vroeg met elkaar samen denken, weten, willen, doen, vastleggen en samen afspraken maken. Dat is gelukkig wat de ChristenUnie in de prestatieafspraken terugziet. De invloed van de huurders is via progressie beter gewaarborgd, sociale plannen vooraf maken bij herstructurering is een lang gekoesterde wens en staat nu zwart en wit op papier. Dat is mooi, daar worden wij gelukkig van.

We wensen woonvisie samen met progressie en de gemeente een mooie toekomst toe en hopen dat alle afspraken zullen resulteren in mooie prestaties.

Tjalke Alkema, ChristenUnie Ridderkerk.

Labels
Bijdragen
Gemeenteraad

« Terug