Raadsbijdrage 14 april 2016 "Startnotitie gebiedsontwikkeling Driehoek het Zand"

driehoekdinsdag 19 april 2016 22:33

Geachte voorzitter,

Vanavond bespreken we de startnotitie gebiedsontwikkeling Driehoek het Zand, of moet ik zeggen de herstart notitie. Immers we zijn weer terug bij af en maken vanaf vanavond een nieuwe start voor dit gebied.

Bestemmingsplan het Zand is wellicht het oudste geldende bestemmingsplan van Ridderkerk, zo besefte ik me toen ik de stukken las. Het geldende bestemmingsplan voor deze overgebleven driehoek is van 1992. Een ontwikkelingsplan van 2012 is nooit in procedure gekomen. Vraag aan de wethouder: Mag een bestemmingsplan 24 jaar oud zijn?

Terug naar het voorstel. De ChristenUnie kan prima instemmen met dit processtuk maar heeft een aantal opmerkingen en aanvullingen:

Zoals tijdens de commissie aangegeven hadden we graag gezien dat de paragraaf duurzaam inhoudelijk was ingevuld.

De belofte dat de duurzaamheidsambtenaar betrokken wordt bij de verdere uitwerking van het plan lijkt ons meer dan logisch. We hopen dat in een volgende startnotitie de duurzaamheidsparagraaf wel ingevuld is. Dat voorkomt vragen.

Een klimaatscan geeft meer inzicht in de wijze van gewenste bebouwing, water en groen. In het collegeprogramma heeft u een klimaatscan opgenomen, graag horen we wat hiervan de status is en wanneer we de resultaten kunnen verwachten.

Bij klimaatbestendig denken en bouwen zouden onder andere lokale en regionale hoveniers betrokken kunnen worden. Ook marktpartijen met aantoonbare ervaring op duurzame oplossingen voor het gebied, zouden door middel van de vooraf bepaalde beoordelingscriteria, voorrang kunnen krijgen bij aanbesteding. Graag een reactie van de wethouder.

Dan de waterhuishouding of waterberging. Het valt ons op dat waterschap Hollandse delta niet is opgenomen als externe gesprekspartner in de startnotitie. Waterschap als gesprekspartner lijkt ons een wettelijke vereiste, graag een reactie daarop.

In 2006 pleite de ChristenUnie voor een snelle oplossing voor dit gebied.  Ondernemers van het winkelcentrum Vlietplein wachten al lang op een verbeterde uitstraling van het winkelcentrumgebied. Zij hadden het lef om te investeren en te blijven ondernemen in dit gebied.

We roepen nu ook op om voortvarend aan het werk te gaan.  We zijn het aan hen verplicht! Bij een meer realistische en haalbare invulling van dit gebied moet dit snel kunnen lukken.

We kijken uit naar een mooie en duurzame oplossing voor dit gebied en wensen u succes.

Dank u voorzitter.

Tjalke Alkema

Labels
Bijdragen
Gemeenteraad

« Terug