Raadsbijdrage 17 maart 2016 "Jeugdnota"

gezinvrijdag 18 maart 2016 22:23

Dank, Mevrouw de voorzitter

Om maar met de deur in huis te vallen, de ChristenUnie vindt het een goede nota. Een paar zaken willen we nog  benadrukken:

Wij vinden dat in het gezin de basis van de opvoeding en ontwikkeling van de jeugd gelegd wordt, het gezin mag dan ook in de opvoeding centraal staan. Dit vraagt ons inziens om extra aandacht voor jeugd waar de thuissituatie niet stabiel is.

De tweede opmerking gaat over ondersteuning van het gezin zoals de nota het noemt: it takes a village to raise a child. Afgelopen zondag was ik bij een doopdienst en daar werd de hele gemeente opgeroepen rondom deze ouders te staan en hen te ondersteunen in de opvoeding van hun kind. Zo mag  de hele maatschappij om gezinnen heen staan.

Anderzijds is de ambitie dat het gezin wordt gestimuleerd zelf oplossingen te zoeken……..Wat ons betreft mag die zoektocht kort duren, niet alleen in de niet-professionele omgeving, maar ook in de professionele ondersteuning. En dan bedoelen we vindbaarheid, wachtlijsten etc. Kan dit wethouder toezeggen dat een korte zoektocht in het uitvoeringsprogramma duidelijk ingevuld wordt.

Bij de startnotitie heeft de ChristenUnie het belang van preventie benadrukt, wij vinden dit nog onvoldoende uit de verf komen in deze nota. Als je een huisdier koopt, wordt je gestimuleerd naar een puppy cursus te gaan, je mag dat toch ook verwachten dat ouders zich voorbereiden op de komst van hun eerste kleine?  Kan de wethouder een tip van de sluier van het uitvoeringsprogramma oplichten hoe preventie in het uitvoeringsprogramma komt.

Ik dank u.

Arie van Nes, raadslid ChristenUnie

Labels
Bijdragen
Gemeenteraad

« Terug