Column wethouder Japenga 'Op is op'.

Afvaldonderdag 17 maart 2016 15:15

Afval, hoe kijken we daar tegenaan? Wat mij betreft past afval in het breder kader van duurzaamheid. Duurzaamheid is voor mij synoniem met rentmeesterschap. Het beheren en zorgdragen voor deze aarde. De aarde op een verantwoorde manier doorgeven aan onze kinderen. Op deze wijze ben ik met dit onderwerp bezig, sinds ik in mei 2014 aantrad als wethouder.

Lange tijd hebben we als samenleving (te) verkwistend geleefd. Wat kapot is, gooi je weg. En wat je weggooit, komt op een grote hoop in het landschap (zoals de 'berg' in de Gorzen) of we verbranden het. Steeds meer spullen, met een steeds kortere levenstijd en met steeds meer verpakkingsmateriaal aangeleverd.

André Kuiper, onze ruimtevaarder, gaf onlangs aan hoe hij de aarde heeft waargenomen vanuit het ISS-station in de ruimte. Daar zag hij de prachtige blauwe bol in al haar kwetsbaarheid. Hij besefte als nooit tevoren dat we er maar één van hebben. Alles wat op deze wereld op is, verbruikt is, is definitief op. Daarnaast vervuilen we met elkaar de blauwe bol op een ernstige manier. Als we  zo doorgaan, raken belangrijke grondstoffen op maar staat ook de leefbaarheid door de opwarming en vervuiling onder grote druk.

Ooit werd de gloeilamp zo gemaakt dat deze wel 100 jaar mee kon. Maar al snel bedacht men dat dit niet handig was omdat er daarna dus 100 jaar geen vervangende lamp meer verkocht zou worden. Ontwerpers kregen de opdracht om iets te ontwerpen dat nog maar zo’n 2 jaar mee zou gaan. En zo is het in de afgelopen decennia met alles gegaan. Korte levensduur, veel verpakkingsmateriaal en als het kapot is weggooien en verbranden. De schoorsteen van de economie moet immers blijven roken. Herman Wijffels verwoordde het in een lezing in 2011 zo: “We leven niet meer van de rente van de aarde maar van de hoofdsom."

Dat moet anders.

Dat is de reden dat we met de huidige coalitie fors inzetten op duurzaamheid. Het terugdringen van de CO2-uitstoot, minder energiegebruik, en de energie die we dan tóch moeten gebruiken, halen uit zonne- en windenergie of andere niet-vervuilende en hernieuwbare energiebronnen.

In oktober 2015 heeft de gemeenteraad van Ridderkerk de startnotitie  "Van Afval naar Grondstof" vastgesteld. Daarin is het gehele proces van betere afvalscheiding tot 2020 in beeld gebracht. In dat traject spreken wij een grote ambitie uit: in 2020 willen we een afvalscheidingspercentage van 75 procent behalen, een stijging van 25 procent binnen vier jaar. In het eerste halfjaar van 2016 beginnen we met een uitgebreid participatietraject, samen met burgers, instellingen en betrokken bedrijven. In deze “opwarmfase” gaan wij voorlichting  geven over het nut van het sorteren van grondstoffen uit ons afval, over recycling van deze grondstoffen en de effecten op langere termijn voor ons milieu. En niet in de laatste plaats over reductie van de kosten van het verwerken van (minder) restafval. Met bewoners en instellingen wordt gesproken over wat dit voor hen “in de keuken” en de directe omgeving betekent en of de bewoners belangrijke aandachtspunten zien voor een nieuw systeem van inzamelen.

Met het oog op de toekomst van onszelf  en de nieuwe generaties willen we toe naar volledig hergebruik van grondstoffen en het drastisch verminderen van restafval. Met elkaar gaan we op zoek naar de beste manier. Het maakt verschil of je in de hoogbouw of in de laagbouw woont, wat de praktische kant van zaak betreft. Het wordt een hele zoektocht met elkaar om het beste model te vinden. Hierbij komt het er volgens mij op aan om vanuit ons eigen gedrag te bedenken wat praktisch werkt. Het begint met weten, beseffen, erkennen dat afvalscheiding nodig is. Daarna volgt de fase van met elkaar bedenken hoe dit het beste kan.

Marten Japenga, wethouder


Er komen meerdere bijeenkomsten, te beginnen op 3 maart met een startmoment in het gemeentehuis. Vervolgens zijn er vier bijeenkomsten voor de wijken. U bent daar van harte welkom om mee te spreken en mee te denken. Ik zie er naar uit om u daar te ontmoeten.

Bijeenkomsten over het sorteren van afval:

  • Bolnes en Slikkerveer: 31 maart
  • Centrum, Oost en West: 13 april
  • Drievliet ’t Zand: 17 mei
  • Oostendam en Rijsoord: 8 juni
Labels
Bijdragen

« Terug