Column Buiten de raad gesproken “Hechting”

3Decentralisatiesdinsdag 15 maart 2016 11:10

Afgelopen maanden en zeker ook de komende maanden zijn we als gemeenteraad bezig met de 3 Decentralisaties, afgekort als de 3 D’s, beleidsterreinen, die van de centrale overheid naar de gemeente gegaan zijn. Deze zijn: de WMO, Werk en inkomen en jeugdzorg.

Een van de belangrijke thema’s binnen jeugdzorg is hechting. Voor een goede identiteitsvorming van een kind is het belangrijk dat het in de eerste levensjaren een goede affectieve relatie met de ouders heeft en dat het veilig gehecht raakt. Die veilige hechting begint al in de wieg, mensen proberen te praten met de baby, als de baby huilt, wordt deze opgepakt, getroost, verzorgd. Daarmee begint de hechting, het kind krijgt steeds weer bevestiging van en vertrouwen in ouders. Soms verloopt het hechtingsproces niet goed. Er is dan sprake van onveilige gehechtheid, waardoor de opvoeding van het kind schade oploopt en correctie van ongewenst gedrag ook moeilijk is; het kind verbreekt geen relatie als hij iets doet wat niet goed is. Als de hechting in de jonge jaren niet goed verlopen is, is het lastig, maar niet onmogelijk om op latere leeftijd dit nog te leren. Dit vereist wel enorm veel energie van de opvoeders en van het kind. Belangrijk is dan om het kind ontvangstbevestiging te geven op een vraag, zelfs al krijgt hij niet waar hij om vraagt:  “Mama, ik wil een snoepje.” “Kind, jij wilt een snoepje, maar je krijgt nu geen snoepje, want we gaan zo eten.”

De parallel die ik wil trekken is met de relatie tussen inwoners en de burgerlijke gemeente. Zijn we als mens gehecht in deze samenleving, voelen we ons verbonden met deze samenleving, niet alleen met de zaken die we leuk vinden, maar ook met de zaken die we niet leuk vinden. Houden we rekening met elkaar of is het ieder voor zich. Houden we ons aan de regels, die we met elkaar afgesproken hebben of zijn we als wegpiraten, die slechts het eigen belang op het oog hebben. Heeft dit ook niet alles met hechting te maken. Want als we niet gehecht zijn, dan interesseert ons die ander niet en gaan we voor onszelf. Of een mens die hechting in de samenleving van huis uit meekrijgt, weet ik niet, maar het lijkt me niet onwaarschijnlijk. Als deze hechting niet goed verlopen is, zal ontvangstbevestiging misschien ook wel helend kunnen werken. Overigens heb ik ook wel eens de indruk dat de gemeente onvoldoende ontvangstbevestiging geeft op verzoeken van burgers.

Arie van Nes

Raadslid ChristenUnie Ridderkerk

Labels
Bijdragen
Gemeenteraad

« Terug