Raadsbijdrage 21 januari 2016 "Mobiliteitsagenda 2015-2018"

fietsenvrijdag 22 januari 2016 20:26

Geachte voorzitter,

Van A naar Beter, dat is de leus van Rijkswaterstaat. Voor Ridderkerk betekent dit in gesprek gaan zowel intern als extern aan de hand van deze mobiliteitsagenda om tot beter openbaar vervoer en een hoger fietsgebruik te komen. De kansen die er nu liggen moeten we benutten. Het komen tot duurzaam vervoer is natuurlijk uit ons hart gegrepen. Een snel, comfortabel en veilig vervoer draagt bij aan de groei van onze (regionale) economie.

Voorzitter, er zijn twee onderwerpen uit het voorliggende stuk waar ik nog specifiek op wil ingaan, de Rotterdamseweg en de fiets.

De Rotterdamseweg gedeeltelijk afwaarderen lijkt bestuurlijk en financieel nu niet haalbaar. Wij vinden als ChristenUnie dat de overlast van de Rotterdamseweg geminimaliseerd moet worden. Het sluipverkeer wat de A15/A16 mijdt, is ons een doorn in het oog. Ook kunnen veranderingen aan en bij de Rotterdamseweg ons helpen problemen elders op te lossen, denk bijvoorbeeld aan de afwikkeling van het verkeer uit het centrum en kansen voor een betere  verbinding tussen Slikkerveer en het centrum. Graag willen wij daarover met de raad en het college in gesprek. Kan de wethouder toezeggen dat deze discussie nog eens gevoerd gaat worden en wil de wethouder richting het waterschap het signaal afgeven dat we nog niet uitgedacht zijn over de Rotterdamseweg?

Dan de fiets. Die krijgt van ons voorrang. Prioriteit 1. Wij willen graag dat de fiets het belangrijkste vervoermiddel in Ridderkerk wordt. Door de snelle ontwikkelingen van de elektrificatie van de fiets, is fietsen een goed alternatief geworden om snel van A naar B te komen. Fietsen is ook milieuvriendelijk  en gezond. Het initiatief van een onderzoek naar realisatie van de F15-IJsselmonde, die de bereikbaarheid per fiets van NS-station Barendrecht  sterk  zal verbeteren, ondersteunen wij zeer. Wij hopen met u dat de F15-IJsselmonde in de SBA-programmering van de MRDH wordt opgenomen.

Helaas voorzitter, wie wel eens door Ridderkerk fietst, weet dat het niet overal snel, veilig en comfortabel fietsen is. Daarnaast is er ook, zo noemen wij dat in onze fractie, klein fietsleed. Graag zien we dat u de gesprekken intern en extern met deze mobiliteitsagenda in uw hand, gebruikt om binnen Ridderkerk goede fietspaden en fietsvoorzieningen te realiseren en klein fietsleed aan te pakken. Met deze ingrediënten krijgen we meer mensen uit de auto op de fiets en kunnen de f15 en f16 succesnummers worden. Dan gaan we van A naar effen beter.

Tegen EvR willen wij zeggen dat wij een initiatief zoals de buurtbus, nu de succesvolle lijn 601, kunnen waarderen, daar zitten wij hier met elkaar voor, iets verbeteren ten goede voor onze inwoners. Het voorliggende amendement bij deze mobiliteitsagenda zal echter alleen maar beperkingen geven in de middelen tot een beter openbaar vervoer. Daar werken wij niet aan mee.  De mobiliteitsagenda gaat uit van mogelijkheden, met ruimte voor concretere invulling, dat spreekt ons veel meer aan.

Dank u voorzitter,

Tjalke Alkema, Raadslid ChristenUnie Ridderkerk

Labels
Bijdragen
Gemeenteraad

« Terug