Raadsbijdrage 10 december 2015 "Startnotitie bestemmingsplan centrum"

Gemeentemaandag 14 december 2015 22:35

Voorzitter,

De startnotitie bestemmingsplan centrum geeft vooral duidelijk aan welk proces we ingaan en wat de argumenten zijn om een nieuw bestemmingsplan op te stellen.

De argumenten zijn wat ons betreft valide en we kijken uit naar het nieuwe flexibele bestemmingsplan waarin ruimte en aandacht is voor actuele ontwikkelingen en welke mogelijk ook gelijk kan aansluiten bij de nieuwe omgevingsvisie.

In de commissievergadering is namelijk aangegeven dat het proces tot het komen van een nieuw bestemmingsplan centrum parallel loopt met de ontwikkeling van een toekomstvisie voor Ridderkerk. De nodige wensen zouden kunnen ontstaan vanuit deze toekomstvisie. Dit staat onder het kopje “waar moeten we op letten”.

Voorzitter, beide, het bestemmingsplan en de toekomstvisie worden eind 2016 verwacht vastgesteld te kunnen worden.

Kan de wethouder toezeggen dat het nieuwe bestemmingsplan centrum pas dan wordt vastgesteld als duidelijk is wat uit de toekomstvisie, de toekomstige omgevingsvisie, nuttig en nodig is om in het bestemmingsplan op te nemen en ook opgenomen is?

Verder stemmen we in met de startnotitie.

Dank u voorzitter,

Tjalke Alkema

Labels
Bijdragen
Gemeenteraad

« Terug