Raadsbijdrage 14 december 2017 "Nieuwbouw sporthal PC Hooftstraat"

Inpassingstekening Sporthal PC Hooftmaandag 18 december 2017 22:21

Over de financiën zal ik dit keer kort zijn voorzitter. De opmerkingen die ik bij mijn vorige bijdrage maakte, gelden ook hier. De gemoeide kapitaallasten van € 213.900 passen net als die van Gemini binnen de ruimte in de begroting 2018-2021.

Dit college investeert duidelijk in maatschappelijk vastgoed. Naast het voortgezet onderwijs nu dus ook (wederom) in een nieuwe sporthal.  De ChristenUnie gaat akkoord met dit voorstel, maar heeft nog wel een inhoudelijke kanttekening. Ook bij dit plan viel het ons op dat het aanbrengen van logische fietsroutes nog geen gemeengoed lijkt te zijn. We vragen het college uitdrukkelijk om in de nadere uitvoering van dit plan hier specifiek op te letten, zodat voorkomen wordt dat het nu ingetekende voetpad vanaf de rotonde niet onnodig illegaal wordt gebruikt door fietsers.

We wensen het college veel succes met de verder uitvoering van dit plan. Uiteraard verwachten we hierbij dat de omgeving (De Loods, de Gooth, omwonenden, Trelleborg enz.) worden uitgenodigd om te participeren.

Dat was hem al weer, ik dank u wel voorzitter!

Robert Kooijman 

 

Labels
Bijdragen

« Terug