Raadsbijdrage 23 november 2017 "Zienswijze MRDH"

MRDH1vrijdag 24 november 2017 12:23

Voorzitter,

Ik heb eerst eens de betekenis van het woord evalueren opgezocht, waarbij ik twee passende betekenissen gevonden heb: achteraf bespreken hoe taken zijn uitgevoerd en: achteraf bespreken om ervan te leren. Evalueren is goed en kan dit netwerk beter maken, het rapport geeft ook weer hoe de deelnemende gemeenten het beleven.

Bij evalueren van de MRDH kijken we ook terug naar onze eigen daden en dan moeten we constateren dat, hoewel het belangrijk is om mede op de stoel van de bestuurder te zitten van de MRDH, we als raad vaak op de achterbank plaatsnamen en misschien kan ik beter zeggen dat we in de kattenbak of kofferbak zaten. Kortom, we moeten bij de evaluatie kritisch naar onszelf kijken en beterschap beloven en vervolgens ook doen door beter te communiceren over de komende discussies in de Adviescommissies.

De ChristenUnie is van mening dat de huidige bestuurlijke constellatie wat betreft de focus op de twee pijlers het Economisch vestigingsklimaat en de Vervoersautoriteit het uitgangspunt moet blijven, omdat deze grensoverschrijdend zijn. Andere samenwerkingen tussen gemeenten zijn mogelijk en wij zullen dan bezien of samenwerking meerwaarde heeft . Een visie en budget vanuit de MRDH voor andere pijlers is voor ons niet opportuun (Daarover hebben andere fracties reeds uitgebreid hun standpunt naar voren gebracht en ik ga dat niet herhalen.) Tevens moet ervoor gewaakt worden dat de stem van kleine gemeenten niet ondersneeuwt bij de twee groten. Voor een ieder moet de samenwerking meerwaarde hebben. Nog een tip onzerzijds: we moeten ook een andere richting uitkijken voor samenwerking, zeker wat betreft Vervoer, nl naar de Drechtsteden.

Kortom, als wij leren van deze evaluatie en de MRDH trekt er ook zijn lessen uit, dan zien we een mooie toekomst tegemoet.

Voorzitter, we steunen de zienswijze zoals verwoord en hier wil ik het bij laten.

Arie van Nes

Labels
2017
Bijdragen
Gemeenteraad

« Terug