Raadsbijdrage 2 november 2017 "Algemene Beschouwingen bij begrotingsbehandeling 2018

Raadszaalzaterdag 04 november 2017 20:22

Op 2 november heeft de gemeenteraad de hele dag vergaderd, naar aanleiding van de gepresenteerde begroting voor 2018. Alle politieke partijen, met uitzondering van Partij 18Plus, hebben voorafgaand aan deze vergaderingen hun Algemene Beschouwingen op schrift ingediend. Tijdens de begrotingsbehandeling kreeg iedere partij de gelegenheid om de highlights van deze Beschouwingen te presenteren. Hieronder de highlights van de ChristenUnie.

Voorzitter, de trend zet zich door: steeds meer politieke partijen zijn het er over eens dat het goed toeven is in Ridderkerk. Vorig jaar moest ik dat nog door de oogharen heen kijkend teruglezen in de algemene beschouwingen die de meeste partijen hadden aangeboden, dit jaar is het ook met geopende ogen goed zichtbaar. Dat is mooi! Een duidelijk compliment voor dit college.

In onze algemene beschouwingen heeft de ChristenUnie teruggekeken naar de afgelopen raadsperiode. Er is veel gebeurd op zowel het sociale vlak, waarbij de 3 decentralisaties uiteraard het meest in het oog springend zijn, de fysieke kant (denk aan het IAP en de Omgevingsvisie) en de organisatorische kant (bijvoorbeeld de nieuwe begrotingsopzet). Ik ga deze onderwerpen nu niet uitdiepen, maar op alle fronten zijn belangrijke stappen voorwaarts gezet. Voorwaarts, om onze samenleving nog beter te krijgen, passend binnen de financiën en het denken van nu.

Een ieder binnen deze raadzaal kent de ChristenUnie als partij die de afgelopen jaren heeft gehamerd op verduurzaming. Verduurzamen van onze energievraag, van gebouwen, van ons milieu en het gebruik van afval als grondstof. Het college heeft hier de afgelopen jaren ook goed op ingezet. Het vastgestelde afvalplan geeft die groene koers goed aan. Gelukkig werden raadsvoorstellen vaak ook gesteund door een meerderheid van deze raad. Jammer vinden we het dat er ook partijen zijn die schrijven en zeggen veel op te hebben met het onderwerp Duurzaamheid, maar het beleid van het college niet realistisch of bijvoorbeeld te weinig ambitieus willen noemen. Ik roep deze partijen op om niet alleen af te geven op de huidige aanpak, maar zelf ook met voorstellen te komen die naar hun mening wél aan die doelstellingen voldoen. De ChristenUnie zal aan ambities niet te kort hebben om daar in mee te kunnen gaan.

Van duurzaamheid gaan we naar Energietransitie. Er wacht ons een gigantische opgave als het gaat om het anders opwekken van onze energie. Dat gaat wat betekenen, ook in Ridderkerk. Dan kunnen we die verantwoordelijkheid niet van ons afschuiven. Niet naar een volgende generatie en niet naar een andere plek. Ook dit betekent daadkracht, en het nemen van verantwoordelijkheid hierin. Afschuiven of uitstel is géén optie.

Voorzitter, de inzet op een schoner milieu doen we allereerst vanwege onze verantwoordelijkheid voor de schepping, en daarnaast voor onze kinderen en kleinkinderen. Waar we vandaag ook aandacht voor willen vragen, is het inzetten op positieve gezondheidszorg. Voorkomen is altijd beter dan genezen. En van sommige ziektes kun je maar moeilijk of zelfs niet genezen! En dan hebben ook wij een verantwoordelijkheid te nemen in preventie. De ChristenUnie dient daarom samen met Leefbaar Ridderkerk een motie in om in Ridderkerk het maatschappelijk debat op te starten over roken bij / rond sportvelden en schoolpleinen. Het doel hierbij is bewust niets vooraf op te willen dringen, maar het benutten van de kracht van de samenleving. We zijn er van overtuigd dat daarmee hetzelfde, of zelfs een beter resultaat kan worden behaald.

Ook dient de ChristenUnie vandaag samen met diverse andere fracties een amendement in om extra inzet te claimen voor mantelzorgondersteuning. De successen van registratie en communicatie, en mogelijk ook het opheffen van de eigen bijdrage, zorgt voor een toename van de vraag naar mantelzorgondersteuning. De ChristenUnie is van mening dat het inzetten op mantelzorgondersteuning per saldo altijd veel goedkoper is dan de dure gespecialiseerde zorg. Daarom vragen we om extra budget, zodat de inmiddels opgetreden wachtlijsten door S&W kunnen worden weggewerkt. Na de afronding van de inbestedingsprocedure vragen we het college om samen met S&W op zoek te gaan naar ruimte binnen de bestaande producten om de mantelzorgondersteuning structureel op te kunnen nemen.

Voorzitter, dankbaar voor wat we hebben, bedanken we het college, de voltallige raad en onze betrokken ambtenaren voor het werk dat de afgelopen periode mocht worden verzet. Om te doen wat goed is, voor de bloei van Ridderkerk. We wensen iedereen Gods zegen toe, ook voor het komende begrotingsjaar.

Namens de ChristenUnie Ridderkerk,

Robert Kooijman


Resultaat van deze begrotingsdag: Het amendement dat extra geld (€60.000) vrijspeelt voor mantelzorgondersteuning werd unaniem aangenomen. Een mooi resultaat. De motie die oproept om het maatschappelijk debat te faciliteren met betreking tot roken op sport- en speelvelden, in de nabijheid van kinderen, werd helaas niet aangenomen. Naast mede-indiener Leefbaar Ridderkerk stemden alleen CDA en D66/Groenlinks voor deze motie. Wat de ChristenUnie betreft is het met dit onderwerp nog niet gedaan, we zullen ons blijven inzetten voor een rookvrije generatie en ongetwijfeld komen er de komende periode vanuit Den Haag stappen, nu 'onze' staatssecretaris Paul Blokhuis hier een warm pleitbezorger van is.

De ChristenUnie was deze dag mede-indiener van een motie van D66/GroenLinks mbt energieneutraal bouwen, waarbij wordt verzocht om voorrang te geven aan die partijen die nieuwbouwwoningen energieneutraal en gasloos willen bouwen. Iets wat vanaf 2021 verplicht is, maar wat ons betreft starten we daar in Ridderkerk nu al mee! Deze motie is aangenomen, alleen SGP en Echt voor Ridderkerk stemden tegen.

Ook deed de CHristenUnien van harte mee met de motie van D66/GroenLinks die aandacht vraagt voor dementie. Verzoek was om het thema 'Dementie' bespreekbaar te maken,en te onderzoeken hoe Ridderkerk tot een 'dementievriendelijke' gemeente kon worden. Helaas werd deze motie verder alleen gesteund door CDA, Leefbaar Ridderkerk en de PvdA, waarmee we net één stem tekort kwamen. 

Een bijzondere motie was ook die van het verbod op oplaten ballonen. Het initiatief hiervan lag bij Echt voor Ridderkerk, die dit verbod wilde instellen omdat de ballonnen, nadat ze feestelijk zijn opgelaten, als zwerfafval in de natuur achterblijven. Omdat we als ChristenUnie ons vaker hebben uitgesproken over het voorkomen van zwerfafval, hebben we deze motie ook ingediend. Na een hoofdelijke (!) stemming bleek er ook bij deze motie net één stem tekort te komen om deze motie aan te nemen. 

Verder stemden we in met de moties "Gratis openbaar WiFi" (aangenomen),  "Kosten VOG niet in Ridderkerk wonende vrijwilliger actief in Ridderkerk" (aangenomen), Äanpak winkelleegstand in centrum" (aangenomen), "Charter for walking " (verworpen), "Centrumgebied Ridderkerk" (aangenomen), "Onderzoek Tiny Houses" (aangenomen), "Waterornament op Koningsplein" (verworpen) en "Zelfstandigheid gemeente Ridderkerk" (aangenomen). De motie mbt het gratis beschikbaar stellen voor een VOG-verklaring voor vrijwilligers die in Ridderkerkzaam actief zijn, maar niet in Ridderkerk wonen, is op verzoek van de ChristenUnie nog uitgebreid, door ook vrijwilligers van kerken hier aan toe te voegen.


Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Algemene Beschouwingen ChristenUnie 2 november 2017545,8 kBapplication/pdfdownload
Amendement Mantelzorgondersteuning222,7 kBapplication/pdfdownload
Motie rookvrije sport- en speelvelden110,7 kBapplication/pdfdownload
Labels
2017
Bijdragen
Gemeenteraad
Raadslid

« Terug

Reacties op 'Raadsbijdrage 2 november 2017 "Algemene Beschouwingen bij begrotingsbehandeling 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.