Raadsbijdrage 12 oktober 2017 "Eneco"

Schapenvrijdag 13 oktober 2017 09:57

Voorzitter

De titel van mijn betoog is: “Een staatsman scheert de schapen, een politicus vilt ze”. Ieder jaar kun je een schaap scheren, villen kan echter maar een keer. Vanavond beraadslagen we over wensen en bedenkingen wat betreft de verkoop van aandelen Eneco. Voorzitter, laat ik direct maar duidelijk zijn, de fractie van de ChristenUnie wil de aandelen op dit moment niet verkopen.

Afgelopen tijd zijn alle voor en nadelen reeds enkele malen de revue gepasseerd, waarbij de ene partij de voordelen benadrukt en een andere weer de nadelen. Wij gaan dat niet allemaal herhalen, maar benadrukken twee voor ons belangrijke zaken: De duurzame koers, die Eneco de afgelopen jaren ingeslagen is, behouden en de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar willen brengen. Door nu in te stemmen met verkoop leveren we het schaap over aan evt. wolven, dat willen we voorkomen. Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de ChristenUnie en naar ik dacht - getuige de discussie tijdens de behandeling van de omgevingsvisie - ook voor een heleboel andere raadsfracties. Ik hoop dat ze vanavond ook deze groene kleur bekennen. Eneco dient een breed publiek belang met een jaarlijkse investering in de Nederlandse energietransitie van rond de driehonderd miljoen euro. Dat mag niet verloren gaan.

De vergelijking met de verkoop van Essent en Nuon is reeds vele malen in de pers gemaakt. Het is een goede zaak dat Eneco niet in handen valt van hijgerige (buitenlandse) aandeelhouders die de strategie van winst-winst-meer winst bepalen en tevens dat we in Nederland niet steeds meer van het buitenland afhankelijk worden wat betreft leverantie van energie en wat betreft de kennis van opwekken van groene energie.

Daarnaast gaan we met de verkoop van de aandelen een structureel gat in de begroting creëren, dat niet opgevuld kan worden door alleen de rente van de opbrengst van de verkoop, ook voor die duurzaamheid hebben we oog. Het is net als het slachten van de kip met gouden eieren. Je vindt er nog wel een paar in wording in de buik, maar daarna is het klaar. We wachten liever iedere dag geduldig op het ei, of we kunnen ook zeggen, we scheren jaarlijks de schapen.

We willen door aan te geven nu de aandelen te willen houden een signaal afgeven richting de AHC (Aandeelhouderscommissie) en hopen dat het college hetzelfde signaal afgeeft dat er niet getornd kan worden aan de duurzame koers, dat er niet getornd kan worden aan de continuïteit van de bedrijfsvoering, dat Ridderkerk de groene koers van het bedrijf Eneco wil continueren en we daarom op dit moment niet tot verkoop over willen gaan. Wij willen het bedrijf niet villen.

Dank u.

Arie van Nes

Labels
2017
Bijdragen
Gemeenteraad

« Terug