Column Buiten de raad gesproken “Vakantie-ervaringen”

vakantiemaandag 14 augustus 2017 16:25

Vakantie-ervaringen

Al enige maanden hangt een column van Gerhard Hormann op ons toilet. In deze column beklaagt hij zich over het feit  dat mensen veel geld besteden aan hun vakantie door naar verre landen te gaan. Hormann verwijst ook naar het effect van die verre reizen op het klimaat. Afgelopen week zijn we als gezin naar Biddinghuizen op kampeer vakantie geweest, geen vliegtuig maar een korte rit met de auto, geen stroom bij de tent en water halen bij een tappunt. Dat moet hem deugd doen.

De week was niet alleen ter ontspanning maar ook voor bezinning, want we waren op de NewWine zomerconferentie. Op deze conferentie zijn we weer stil gezet bij het belangrijkste in het leven, dat is de relatie met God. Die relatie met God straalt (hopelijk) ook af op het leven van alledag in een wereld waarin Zijn Koninkrijk soms wel, soms niet zichtbaar is. Dit heeft consequenties voor politiek handelen. Want het Koninkrijk van God heeft ook alles te maken met het hier en nu, gerechtigheid in de breedste zin van het woord, liefde en trouw, hoop op een betere wereld, die pas volledig zal zijn wanneer Jezus terugkomt, rentmeesterschap etc. Belangrijk voor jezelf om daar een vakantieweek aan te wijden.

Een ander aspect in zo’n week is de relatie met je medemensen. We waren daar met het hele gezin, ook dan bouw je aan elkaar. Er was ook een aantal mensen uit de kerkelijke gemeente, met wie we samen een straatje vormden. Erg goed was het om zo samen te leven, te delen van wat we ontvangen hebben. Maar ook in vrijheid, want alles kan en niets moet. En samen naar de samenkomsten om samen God te prijzen, te bidden en te leren.

Naast de grote samenkomsten waren er ook veel seminars om zaken meer praktisch te maken en om met elkaar te discussiëren. Dat kan over relaties gaan, over duurzaamheid, over gerechtigheid, over nieuwe vormen van kerk zijn, over politiek.

Bezinning is ook de ChristenUnie niet vreemd. De komende maanden wordt ons verkiezingsprogramma geschreven. We willen noties laten doorklinken over gerechtigheid, ook sociale gerechtigheid, hoe kunnen we de inwoners van Ridderkerk het beste dienen, hoe laten we de aarde achter voor onze kleinkinderen, hoe kunnen we relaties tussen mensen verbeteren, hoe kunnen we eenzaamheid het beste bestrijden, hoe zorgen we voor mensen die dat zelf niet (geheel) meer kunnen. En ook de ChristenUnie houdt er van om bezinning om te zetten in praktisch handelen. Handelen waarbij we ons afhankelijk weten van de zegen van God.

De NewWine conferentie is weer voorbij. Erg mooi is dat de conferentie ieder jaar afgesloten wordt met gezamenlijke voorbede in kleine groepen voor ons land, voor onze gemeente voor de kerken en voor allen die je lief zijn. Geïnspireerd weer verder. Thuis, op het werk en voor de ChristenUnie.

Bent u benieuwd naar NewWine, sociale media staan er vol van (#nwzc 17), neem contact op, en dit mag ook als u wilt bijdragen aan ons programma voor de komende 4 jaar.

Arie van Nes, ChristenUnie, avannes@chello.nl

Labels
2017
Bijdragen

« Terug