Raadsbijdrage 29 juni 2017 "Zienswijze Metropoolregio Rotterdam Den Haag Kadernota Openbaar Vervoer"

MRDHvrijdag 07 juli 2017 12:25

Voorzitter,

De ChristenUnie is voor verbetering van het openbaar vervoer. Altijd al geweest. Deze nota laat dezelfde uitgangspunten zien. We vinden de invulling van de duurzaamheid concreet en realistisch binnen bestaande middelen. Daarnaast zien we ook de aandacht voor de toegankelijkheid. Toegankelijkheid ook voor mensen met een beperking. Opnieuw staan we stil bij de ruimte en flexibiliteit voor de vervoerder. Eerder vroeg de Christenunie zich af, hoe blijft Ridderkerk aan het stuur of in de buurt daarvan? Verantwoordelijkheid, samenwerking en betrokkenheid zijn de sleutelwoorden. We hopen en vertrouwen dat deze kadernota het startpunt zal zijn voor verbetering van het openbaar vervoer, maar tenminste de basis ervan op orde houdt.

Over de zienswijze kunnen we kort zijn. We ondersteunen de oproep om meer, en een eerdere betrokkenheid vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom stemmen we in met de zienswijze.

Voorzitter afsluitend, de ChristenUnie wil graag dat het openbaar vervoer voor de Ridderkerker steeds vaker een goed alternatief voor de auto wordt. Zal het openbaar vervoer in de toekomst kunnen concurreren met de auto? Er is nog een hele weg te gaan.

Tjalke Alkema

Labels
2017
Bijdragen
Gemeenteraad

« Terug