Raadsbijdrage 22 mei 2017 "Afvalbeleidsplan"

Afvalbeleidsplanwoensdag 31 mei 2017 16:12

Voorzitter,

Waarom gooien we nog steeds GFT en oud papier bij het restafval? Wat kost de afvalinzameling en afvalverwerking on per jaar? Waarom komt het bij huishoudens nog steeds voor dat de afvalcontainers overvol zitten? Hoe zorgen we ervoor dat onze grondstoffen niet opraken? Allemaal vragen die te maken hebben met ons afval inzamelsysteem en het voorliggende afvalbeleidsplan.

Ons huidig afval inzamelsysteem kan makkelijker, efficiënter, goedkoper en milieuvriendelijker. We kunnen voorkomen dat grondstoffen opraken. Wat kunnen wij, de Ridderkerkers, daaraan doen? We focussen ons op de afvaldriehoek; dienstverlening, kosten en milieu.

Eerst iets over de dienstverlening, de service aan de inwoners. Door het ophalen en het, in sommige gevallen, frequenter ophalen van herbruikbare grondstoffen komt de gemeente de sorteerder tegemoet met een betere dienstverlening. De inzet op een goede communicatie zal deze grote verandering ondersteunen. Door toegepaste vulgraatmetingen op de ondergrondse containers, worden alleen de bijna volle containers geledigd en behoren volle containers tot het verleden. Makkelijker en efficiënter.

Dan de kosten. Let op. De afvalverwerking kost ons in Ridderkerk jaarlijks zo’n 4,8 miljoen euro. Deze kosten worden door de afvalstoffenheffing bij de inwoners in rekening gebracht. Stel je nu eens voor dat wij met eigen middelen de lasten voor de inwoners kunnen verlagen. Voorzitter, de ChristenUnie heeft meerdere keren aandacht gevraagd om met het overschot van onze algemene reserve, duurzame investeringen te plegen. Investeringen die tot structurele besparingen op de begrotingen van de komende jaren kunnen leiden, met als gevolg lagere lasten voor onze inwoners. Het raadsvoorstel van vanavond, creëert waarde aan ons afval. In 2020 mogen we jaarlijks een besparing van bijna 5 ton verwachten. Winst voor het milieu en onze inwoners. Laat dit nogmaals tot u doordringen, lagere lasten door duurzaam investeren!

Als laatste het milieu. Als vergelijk ga ik even terug in de tijd. Als we nooit in een rioolsysteem hadden geïnvesteerd zaten we in de stank en was de volksgezondheid ernstig in gevaar. Als we nu niet ingrijpen op het uitputten van de aarde, waar staan we dan over 10, 25 of 50 jaar? Grondstoffen zullen eerst schaars worden en uiteindelijk opraken. Wat zijn de kosten voor een herstel en is herstel nog wel mogelijk? Net zozeer als in vroegere jaren de aanleg van een goed rioolstelsel letterlijk van levensbelang was is het nu van levensbelang om naar een afvalloze gemeente te gaan.

Sorteren van grondstof uit afval doen we met een doel. De producenten en importeurs van verpakkingen kunnen de omslag naar de circulair economie niet direct maken. De tussenfase is de keteneconomie met recyclen. Daartoe storten de producenten en importeurs geld in het afvalfonds zodat gemeenten de (herbruikbare) grondstoffen voor hen uit het afval sorteren. Het is onze verantwoording om in dit systeem te participeren. We moeten het samen doen, producenten, importeurs, gemeente en inwoners. Milieuvriendelijker.

Voorzitter, de afvaldriehoek staat of valt met regie. We moeten als gemeente de regie pakken. Dat doen we heel duidelijk met dit scenario. Ik hoop dat alle fracties vanavond die conclusie zullen delen.

Onthoud dit. Dienstverlening, kosten en milieu, ze gaan er allen op vooruit in het nieuwe beleid. Een mooi evenwicht tussen de wensen van inwoners, financiële middelen en milieurendement. Het enige wat overblijft is de keuze in de regie van de gemeente. Onze verantwoordelijkheid vanavond.

Voelen we die verantwoordelijkheid? Maak dan de keuze die goed is voor onze inwoners. Want dan geven we onze inwoners, de toekomstige inwoners van Ridderkerk, onze kinderen een goede en leefbare toekomst. Dank u voorzitter.

Tjalke Alkema

Labels
2017
Bijdragen

« Terug