Wij zoeken gemeenteraadsleden

Vacature CU Ridderkerkmaandag 08 mei 2017 17:22

Profiel gemeenteraadslid ChristenUnie Ridderkerk

Voor de periode 2018 – 2022 wordt in maart 2018 weer een nieuwe gemeenteraad gekozen. Voor die gemeenteraad zijn gemeenteraadsleden nodig die inwoners van Ridderkerk vertegenwoordigen, maatschappelijke vraagstukken kunnen vertalen in politieke acties, kaders kunnen stellen voor het college(beleid) en in staat zijn om te controleren of gebeurt wat is afgesproken.

De Ridderkerkse ChristenUnie zoekt raadsleden die:

  • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden hebben
  • Omgevingsbewust zijn
  • Effectief kunnen onderhandelen
  • Beschikken over een politiek en bestuurlijk gevoel
  • Onafhankelijk zijn
  • Overtuigingskracht hebben om anderen mee te krijgen bij voorstellen
  • Overtuigingskracht hebben om draagvlak te creëren
  • Beschikken over een (Ridderkerks) netwerk en dit kunnen inzetten
  • Goed kunnen samenwerken, in de fractie en in de gemeenteraad

Van een vertegenwoordiger van de ChristenUnie wordt verwacht dat hij/zij de grondslag van de partij onderschrijft.

De gemeenteraad in Ridderkerk vergadert ’s avonds. Voor het werk als raadslid is gemiddeld 10-15 uur per week nodig.

Geïnteresseerd?

Geïnteresseerd om de ChristenUnie te gaan vertegenwoordigen? Schrijf voor 26 mei 2017 een motivatiebrief aan: de selectiecommissie kandidatenlijst ChristenUnie Ridderkerk, p/a selectiecommissie@ridderkerk.christenunie.nl

De gesprekken met de kandidaten zijn gepland voor 19 en 20 juni a.s. (’s avonds).

Het is ook mogelijk iemand anders voor te dragen voor een plaats op de kandidatenlijst. Je kunt de naam en contactgegevens van die persoon ook doorgeven via hetzelfde contactadres.

Bij de samenstelling van de lijst streven we naar een brede vertegenwoordiging van de ChristenUnie-achterban. Bij de samenstelling van de fractie zoeken we vertegenwoordigers met kennis en ervaring op de voor de ChristenUnie belangrijke beleidsterreinen.

Daarnaast zijn we óók op zoek naar Ridderkerkers die wél op de kandidatenlijst willen staan en mee willen doen in de campagne, maar niet direct opteren voor een raadszetel. Laat ons dat ook weten via genoemd mailadres.

Labels
Gemeenteraad

« Terug