Raadsbijdrage 26 januari 2017 "MRDH zienswijze PvE busconcessies"

OV Fietsvrijdag 27 januari 2017 21:10

Voorzitter,

Hier zit een tevreden fractie, maar ook een fractie die zich zorgen maakt en kansen ziet.

Tevreden zijn we over de eerste belangrijke voorwaarde die wij ons stelden bij het opnieuw aanbesteden van de bus. De elektrische bussen, waar wij al jaren geleden voor pleiten, komen eraan. Goed voor het milieu en de kosten.

De ChristenUnie heeft zorgen  bij de basis van het openbaar vervoer. De ChristenUnie wil dat het openbaar vervoer voor iedereen beschikbaar is en de bereikbaar van alle wijken goed is en blijft.

Door nu meer vrijheid te geven aan de concessiehouder zijn er wellicht kansen voor een verbetering. Maar hoe zorgen we dat we als Ridderkerk aan het stuur blijven (of in de buurt ervan). De concessiehouder meer de vrije hand te geven levert misschien in de toekomst een flexibeler en innoverende vervoerder op. Maar hoe houden we de basis op orde?

Misschien ontstaan er wel nieuwe kansen die we nu nog niet zelf kunnen bedenken. 

Dus voorzitter, het is goed dat we deze kritische zienswijze versturen, en laten we vooral goed de vinger aan de pols houden. We onderstrepen daarom uw verzoeken tot meer overleg, informatie uitwisseling en monitoring onder het kopje lange termijn partnerschap in de zienswijze.

Als laatste de OV-fiets. De motie van D66/GL. We dienen de motie mee in. Het is goed dat er een onderzoek naar de behoefte en mogelijk locatie van OV-fiets punten komt. Wij pleiten al langer voor de fiets, dus ook de OV fiets. De OV-fiets zal met name door bezoekers van Ridderkerk worden gebruikt is onze verwachting. Dat neemt niet weg dat we met de OV-fiets aan de duurzaamheid in en de bereikbaarheid van onze gemeente een goede invulling kunnen geven.

Dank u voorzitter.

Tjalke Alkema 

De motie van D66/GL en de ChristenUnie aangaande een onderzoek naar mogelijkheid tot gebruik van de OV-fiets binnen Ridderkerk unaniem is aangenomen!

Labels
2017
Bijdragen
Gemeenteraad

« Terug