Gert-Jan Segers over ‘Hoop voor een verdeeld land’ in Landvast op maandag 6 februari

GJ hoopmaandag 23 januari 2017 20:59

Op uitnodiging van de werkgroepen Vorming en Toerusting van de Bethlehemkerk, Havenkerk en de Morgensterkerk in Papendrecht, en Morgensterkerk de Havenkerk en Ontmoetingskerk in Alblasserdam, komt Gert Jan-Segers, schrijver van het boek ‘Hoop voor een verdeeld land’ naar Cultureel Centrum Landvast (Haven 4) in Alblasserdam.

Maandag 6 februari as. om 20.00 uur zal hij eerst een korte lezing over van zijn boek geven. Daarna zullen een aantal mensen, waaronder Dorien Zandvliet (PvdA wethouder in Alblasserdam) Gert-Jan bevragen over de inhoud van zijn boek.

Uiteraard worden ook andere aanwezigen in de gelegenheid gesteld hun vragen te stellen en met dhr. Segers in gesprek te gaan.

Hoop voor een verdeeld land door Gert-Jan Segers (1969).

Gert-Jan Segers is thans voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie en lijsttrekker voor die partij bij de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Hij signaleert in zijn boek vijf hevige breuklijnen in Nederland, die tussen:

-       succesvollen en achterblijvers;

-       religieuzen en seculieren;

-       gezonden en zieken;

-       jongeren en ouderen;

-       langgevestigden en nieuwkomers.

Rijk en arm leeft langs elkaar heen, nieuwkomers voelen zich niet welkom, zieken en gehandicapten staan langs de kant. Jongeren vinden lastig werk, terwijl ouderen hun werk niet goed volhouden. Hoog- en laagopgeleiden raken vervreemd van elkaar, gelovigen en seculieren wantrouwen elkaar. En die kloven worden eerder groter dan kleiner.

Hij besloot met een open blik op onderzoek te gaan langs de breuklijnen om ons heen, op zoek naar nieuwe hoop voor een verdeeld land. Hij sprak met denkers, doeners en ervaringsdeskundigen, onder wie Arjen Lubach, rabbijn Jacobs, Beatrice de Graaf, Generaal buitendienst Van Uhm, Paul Schnabel, Francis Fukuyama, Bruno Roche, Vonne van der Meer, Bert Keizer en Ahmed Aboutaleb.

De onderlinge vervreemding heeft hem geraakt, maar tijdens zijn zoektocht is hij ook hoopvoller geworden. Er is werkelijk iets aan te doen. Hier en daar oppert hij ideeën voor verbeteringen. 

Het is mogelijk: een land dat ruimte biedt aan verschillende mensen, een land waarin we elkaar weer echt in de ogen gaan kijken.

Wanneer?  Maandag 6 februari 2017 om 20.00 uur

Waar? Cultureel Centrum Landvast , Haven 4, Alblasserdam

Meer info via 0622912489 of predikant@ontmoetingskerkalblasserdam.nl

Labels

« Terug