Raadsbijdrage 15 december 2016 "Uitkomsten onderzoek KCR en sporthal Reijerpark"

kcrlogovrijdag 16 december 2016 11:48

Voorzitter,

Hier zit een tevreden fractie! Als een van de eerste uitwerkingen van het IAP ligt er nu een mooi voorstel op tafel. En het is meer dan een collegevoorstel. Dit plan wordt breed gesteund door alle betrokken partijen. Niet alleen KCR, die al lang zit te wachten op een verbetering van hun sportaccommodatie, maar ook de huidige ‘bewoners’ van sportpark Reijerpark zien het helemaal zitten. En dat is mooi! Daar waar tijdens de behandeling van het IAP nog zorgen werden geuit door de zittende verenigingen met als woordvoerder dhr. Hitzert, gaf diezelfde woordvoerder afgelopen commissievergadering aan trots te zijn over de wijze waarop was samengewerkt, en dat alle partijen, zowel de zittende als nieuwkomer KCR, zeer tevreden waren over het uiteindelijke ontwerp. De fractie van de ChristenUnie wil de betrokken partijen danken voor hun positieve houding en inzet. Naast de sportverenigingen wil ik hier ook Sport en Welzijn noemen en de ambtelijke ondersteuning. Dank jullie wel! Laat dit ook een voorbeeld zijn voor de nog komende discussies rond andere plannen binnen dit IAP.

De duurzaamheidsambitie die het college stelt ten aanzien van de sporthal onderschrijven we van harte. We zijn blij dat ook de KCR daarin hun verantwoordelijkheid wil nemen als het gaat om het clubhuis. Zo zie je maar eens te meer dat duurzaamheid geen overheidsspeeltje is, maar een bewuste keuze van iedereen die wil nadenken en meewerken aan een gezonde toekomst. Laten we daarin ook vooral gezamenlijk optrekken, gemeente en KCR.

Bij een gezonde en duurzame sportvereniging hoort ook het nadenken over de gebruikte vervoerswijze van de sporters. Wat de ChristenUnie betreft wordt ook op dit sportcomplex de fiets het belangrijkste transportmiddel. Dat betekent naast voldoende en comfortabele fietsenstallingen op het terrein, ook comfortabele en veilige fietsroutes er naartoe. De ChristenUnie ziet daarin nog wel noodzakelijke verbeteringen. In ieder geval rond de twee rotondes op de Populierenlaan. Als gevolg van het slechts aan een zijde liggen van twee richtingenfietspaden, moeten zowel op de heen als de terugweg op de route centrum – sportpark één van beide rotondes geheel rond worden gefietst. Dat is niet comfortabel, en in onze ogen ook niet veilig aangezien daarmee een stukje ‘tegen de stroom in’ fietsen wordt uitgelokt. En laten we ook gelijk zorgen dat de fietsers niet allemaal over het parkeerterrein van de Fakkel hoeven te fietsen, maar van fraaie en veilige fietspaden gebruik gaan maken. Tijdens de commissie hoorden we van de ambtenaar dat hiernaar gekeken werd, maar dat dit onderwerp vanzelfsprekend geen deel uitmaakt van het nu voorliggende plan. Om die reden dient de ChristenUnie een motie in waarin wordt gevraagd om een onderzoek naar verbetering van de fietsroutes rond het sportpark Reijerpark.  Het zou toch zeer wenselijk zijn om noodzakelijke verbeteringen aan de fietsinfrastructuur vóór openstelling van het sportcomplex gereed te laten zijn, zodat men vanaf het begin comfortabel en veilig op de fiets naar de trainingen kan gaan?

Voorzitter, terug naar het raadsvoorstel. Wat de ChristenUnie betreft geven we vandaag groen licht, trappen we af, of om in korfbaltermen te spreken, starten we snel met de uitworp. We hebben nog een lange wedstrijd te gaan, maar we staan er goed voor. Met dit team kunnen we zomaar kampioen worden. We hebben alle vertrouwen in een goede uitslag!

Robert Kooijman

 

Uitkomst: het raadsvoorstel is aangenomen. Diverse oppositiepartijen hadden de mond vol over begrip voor de situatie van KCR en het belang van goede sportaccommodaties, maar op het moment dat het er op aan kwam, durfde men de ambitie niet aan te gaan, en verschool men zich achter procedures, toekomstige financiën en participatie. Het college was hier duidelijk in en heeft alles goed op een rijtje. Met de kennis van nu is het een verantwoorde keuze, waar we ons als ChristenUnie ook prima in kunnen vinden.

Daarnaast is onze motie met betrekking tot het nadenken over fietsroutes aangenomen. De wethouder gaf aan dat dit kan worden meegenomen bij de bestemmingsplanwijjziging die ivm de verhuizing van KCR en de bouw van de sporthal nu moet worden opgesteld. Het was jammer dat ook hier diverse oppositiepartijen, ook al geven ze in het algemeen aan het stimuleren van fietsgebruik en fietsveiligheid zeer van belang te vinden, deze motie niet steunden.  Ook hier dus wel woorden, maar geen daden.

Labels
Bijdragen
Gemeenteraad

« Terug