Raadsbijdrage 4 juli 2016 "Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2020"

bord-whatsapp-preventie-geeldinsdag 05 juli 2016 10:10

Voorzitter,

Is Ridderkerk veilig? Dat is eigenlijk de vraag die vanavond op tafel ligt. Aan het integraal veiligheidsbeleid is een grondige veiligheidsanalyse vooraf gegaan. Wij zijn tevreden over de grondigheid van deze analyse, het aspect veiligheid wordt in deze analyse breed belicht.

De conclusies uit deze analyse zouden logischerwijze ook terug moeten komen in het te voeren beleid voor de komende jaren. En daar begint het voor ons wat onduidelijker te worden. U heeft ons hierover in de commissie al vragen over horen stellen. Met name over de vraag wáár je je beleid nu op moet richten: op de cijfers van het laatste jaar? Deze zijn immers het meest actueel, en geven dus aan wat er nú speelt. Of zouden we ons meer moeten richten op de trendlijn wanneer we de cijfers van een aantal jaren in samenhang bekijken?

Voorzitter, de visie van de ChristenUnie is dat het beleid zich zou moeten richten op de meerjaren trendlijn, en de jaarlijkse actieprogramma’s (vanzelfsprekend) op de actualiteit. Op deze manier ren je niet alleen achter de criminelen van vandaag en morgen aan, maar werk je ook aan een duurzame verbetering van de veiligheid. Het feit dat Ridderkerk langs twee snelwegen licht, zou bijvoorbeeld de structurele hogere cijfers van autodiefstal kunnen verklaren. Door niet alleen te focussen op de locaties waar deze diefstallen plaatsvinden, maar ook door op een hoger abstractieniveau te onderzoeken welke verbetermogelijkheden er wellicht nog zijn, is het aantal inbraken en diefstallen van auto’s wellicht weer wat te beperken. Eenzelfde manier van aanpak kan natuurlijk ook op andere vormen van criminaliteit worden toegepast.

Naast autodiefstal wil ik vanavond ook specifiek de woninginbraken noemen. Na een aantal jaren van groei van het aantal inbraken, is het aantal inbraken in 2014 gelukkig weer wat gezakt, al zijn het er met ruim 150 nog steeds 150 te veel. Kunt u inmiddels al iets zeggen over het aantal inbraken in 2015, en hoe verlopen de cijfers in 2016? Welke acties worden ondernomen om het aantal inbraken verder te beperken?

In de veiligheidsanalyse kwam ook Burgernet aan de orde. In Ridderkerk waren op 1 juli vorig jaar 5,1% van de inwoners aangesloten op burgernet. De landelijke doelstelling van 10% is hiermee nog lang niet gehaald. Zou u extra aandacht aan Burgernet willen schenken, bijvoorbeeld in de Blauwkai?

Voorzitter, het gaat uiteindelijk om de uitvoeringsprogramma’s die worden opgesteld. Daarmee moeten we de misdaad bestrijden. Niet alleen om ons materieel bezit te beschermen, maar vooral ook om de sociale impact die het op onze inwoners heeft wanneer ze persoonlijk betrokken raken bij een misdrijf te kunnen verminderen.

We willen u vragen om in de uitvoeringsprogramma’s uitdrukkelijk ook de rol van buurtpreventie en de sociale wijkteams te betrekken. We kijken uit naar het uitvoeringsprogramma Veiligheid 2017, en we wensen u veel succes met het opstellen daarvan.

Robert Kooijman

Labels
Bijdragen
Raadslid

« Terug