Raadsbijdrage 23 juni 2016 "Aanpassen Verordening Algemene Begraafplaats"

Vredehofdonderdag 30 juni 2016 12:09

Voorzitter,

Het college stelt voor, en dan noem ik alleen even de eerste drie gevraagde beslissingen van de raad in het voorstel,

  1. de foetusgraven en kindergraven (tot 18 jaar) kosteloos uit te geven voor inwoners van Ridderkerk
  2. het begraven van een foetus of kind kosteloos te maken voor zowel het begraven in een specifiek foetus- of kindgraf als in een particulier graf.
  3. De bestaande keuzemogelijkheid om kinderen te begraven in een algemeen graf  te beëindigen.

U geeft met dit gedeelte van het voorstel uitvoering aan de wensen die leven bij de inwoners en de organisatie. U geeft ook uitvoering aan wat u als college wenselijk vindt. De onmenselijke keuze na 20 jaar, wat doen we met het graf, is met dit voorstel verleden tijd. Ik hoop dat nog vele andere gemeente ons voorbeeld zullen volgen. Het voorstel is niet een mooi gebaar van het college maar laat zien wie u bent. Het laat zien dat u dichtbij de mensen wil staan, ze wil ondersteunen en beschermen. Dat is wat een overheid hoort te doen!

Dit voorstel voorzitter maakt Ridderkerk niet armer maar rijker! We zullen dan ook instemmen met het voorstel.

Tjalke Alkema

Labels
Bijdragen
Raadslid

« Terug