Raadsbijdrage 23 juni 2016 "Raadsbijdrage Jaarrekening 2015"

Jaarrekeningdonderdag 30 juni 2016 13:20

Voorzitter,

Ik had me er vanavond makkelijk van af kunnen maken. Na het teruglezen van mijn bijdrage in de raad van juni vorig jaar waar we de jaarstukken van 2014 bespraken, zag ik veel overeenkomsten met nu. Ook toen zag de financiële positie van Ridderkerk er goed uit, en konden we tevreden zijn.

Toch zag op inhoudelijk en financieel gebied 2015 er natuurlijk heel anders uit dan het jaar ervoor. De 3 decentralisaties deden hun intrede, en dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Terugkijkend over 2015 mogen we zien dat er veel is bereikt, maar dat we zeker nog niet achterover mogen leunen.

Ook bij de accountantscontrole is duidelijk zichtbaar dat de financiële stromen in het sociale domein behoorlijk zijn veranderd, en dat dat proces nog niet vlekkeloos verloopt. Gelukkig staan we daar als Ridderkerk niet alleen in, maar hebben alle gemeenten nu last van het ontbreken van financiële stukken. De accountant was evenwel positief over de positie van Ridderkerk binnen de afhandeling van het sociale domein, er zijn diverse gemeenten die er veel slechter voor staan. 

Ten aanzien van de taken op het gebied van de Participatiewerk is in 2015 wel het een en ander opgezet. Een Participatienetwerk, Een Werkgeversservicepunt, Garantiebanen, Impuls werk enz. De doelstellingen als het gaat om het aantal personen in de bijstand is in Ridderkerk echter meer toegenomen dan de landelijke stijging. En ook wanneer specifiek naar jongeren onder de 27 jaar wordt gekeken, springt Ridderkerk er in negatief opzicht uit in vergelijking tot het landelijk gemiddelde. Vraag aan de portefeuillehouder: hoe ziet het er in 2016 inmiddels uit? Heeft het opgezette participatienetwerk inmiddels zijn waarde? Is dat ook terug te zien in de feitelijke omvang van de bijstandsgerechtigden?

Opvallend is het dat de cijfers van Waarstaatjegemeente aangeven dat cliënten in 2015 meer tevreden waren over de huishoudelijke hulp dan het streefcijfer van de gemeente. Temeer opvallend is het dat de cijfers ook ruim voldoende zijn: een 7,6 voor bestaande klanten en zelfs een 8 voor nieuwe klanten. Het lijkt dus in de breedte nog niet persé zo slecht te zijn, waarbij ik natuurlijk niet alle gevallen over één kam wil scheren.

Als het gaat om de gronduitgiftes bij de verschillende grondexploitaties zien we in de cijfers van 2015 niet veel positiefs. Gelukkig worden daarmee ook deels kosten voor bouwrijp maken bespaard en valt het in de verhouding baten/lasten dus mee. De fractie van de ChristenUnie hoopt dat de jaarrekening van 2016 een stuk positiever zal zijn als het gaat om het aantal uitgiftes voor de diverse locaties. De wethouder was in de commissievergadering voorzichtig enthousiast, laten we hopen dat het ook zo uitpakt als wat nu wordt verwacht.

We mogen blij zijn met de vele initiatieven die vanuit de samenleving steeds meer worden opgepakt, ook in 2015. Daar moeten we als gemeentebestuur zeker ook positief op blijven reageren en ondersteuning aan bieden. Ik noem de actie van Vlietpleinwinkeliers om het aantal plastic zakken te verminderen, de oprichting van de stichting Present! BIZ Dillenburgplein enz. en ook de uitgevoerde participatie rond de (her)inrichting van speelterreinen zijn vormen van eigen kracht, en zijn daarmee de eerste stappen om te komen tot een samenleving waarin de overheid participeert.

Voorzitter, de jaarrekening sluit af met een positief saldo van 2,1 miljoen euro en ook de accountant geeft aan dat onze vermogenspositie buitengewoon stabiel is. De accountant is voornemens om een goedkeurende verklaring af te geven voor deze jaarrekening. En daar sluiten wij ons als ChristenUnie graag bij aan.

Robert Kooijman

Labels
Bijdragen
Gemeenteraad
Raadslid

« Terug