Heleen van Liere

Ik ben Heleen van Liere, 46 jaar oud en werkzaam als salarisadministrateur bij een administratiekantoor.

Vanuit mijn christelijke levensovertuiging wil ik graag dienstbaar zijn aan de gemeente Ridderkerk. Laten we met z’n allen er voor zorgen dat Ridderkerk leefbaar blijft voor klein en groot. Mijn ervaring is dat er zeker naar u geluisterd wordt als u bij ons komt met uw vragen of suggesties.

De ChristenUnie heeft een luisterend oor en zet zich er – met u - voor in om o.a. in de politiek te zoeken naar mogelijke oplossingen en verbeteringen in ons dorp.